С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА И КЪМ ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ!

В края на тази преломна и най-трудна 2020 година искам да благодаря на всичките 11744 посетители, които влизаха в моя блог и четяха Словото на Божия Пророчески Дух. Благодаря на шепата Верни и щедри приятели, които подкрепяха живота ми и делото ми, защото с тях Бог ми показа голямата Си Благост и Милост! Без тази …

Нататък С БЛАГОДАРНОСТ КЪМ БОГА И КЪМ ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ!

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 15 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Неговото Рождение на земята и знаменията, които го съпътстват! С това послание Святият Дух ще укрепи Емануил в сърцето ти! За да победиш духа на Ирод и да прославиш Божия Син с Благочестието …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 15 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 36 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на пророческите послания, свързани със Свитъците на Господното напомняне. С тези пророчески послания Господ Исус Христос ще изпълни сърцето ти с копнеж да преминеш през петте Кръга на Божието Свято Присъствие. За да се съединиш …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 36 ЧАСТ

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Пътя до Откровение 3:12. С това послание Святият Дух ще озари пред сърцето ти Хълма Мория и ще те зареди с Вярата Исус Христова, за да претърпиш и превъзмогнеш над църковното отстъпление …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”(2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за излъганите псета и безполезните користи, което Господ Исус Христос даде на сърцето ми. И нека Святият Дух ти даде разбирането, че нашият свещен дълг пред Божията Благодат е всякога да бъдем …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА РАЗОРИТЕЛЯ ПРОТИВ ЦЪРКВИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ) Верни приятели на служение Мория! Непрестанно благодаря на Господ Исус Христос за вашата вярност, любов и щедра подкрепа към Делото на Божия Пророчески Дух. Благодарение на вас устоява повереното ми служение в това най-смутно и жестоко време.Вярвам, че Святият Дух е потвърдил в сърцата …

Нататък ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 16 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайтеблаговестието на всяка твар…”(Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен!Нека Духът и Словото на тази книга издигнат сърцето ти в съвършено познаване на Господните пътища! Нека Духът и Силата на Илия станат твои верни спътници до мига на нашето преселение в Царството на Вечната Правда и Любов!С тази книга Господ …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 16 ЧАСТ

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 15 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…”(Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Печатите на Небесното Царство. С това послание Святият Дух ще ти даде мярката от Благодат и Сила, за да се утвърдиш като един от Званите, Избраните и Верните на …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 15 ЧАСТ

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 11 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано със Светлините на Сион! С това послание Святият Дух ще ти даде Огъня, с който да се влюбиш в Съвършените Дарове на Бог Отец. И като превъзмогнеш над всички съблазни и изкушения на …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 11 ЧАСТ

ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

Мили приятели на служение Мория! Пред Святия и Всемогъщ Бог на живота ми, а и пред собствената си вяра и съвест, дължа написването на това послание, за да предупредя с него всички противници на пророческото благовестие. Защото нямам правото да им спестя Истината за хлъзгавия лед, върху който стъпват и духовното крушение, към което категорично …

Нататък ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ