ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_7

7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ СВЕТИЛНИК НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога усещането ми за изпълнена мисия и Свещен дълг не е било толкова силно, колкото сега, когато дописвам страниците на тази пророческа книга. И в нея аз гледам на моя Небесен Месия като Начинателят и Усъвършителят на Истинската Вяра. Тази Вяра, която …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_7

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_6

6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯТ ПЕЧАТ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преминал с моя Господ през всички видения, свързани със Златото Му, аз днес се чувствам не просто богат, но уникално благословен с най-голямото съкровище в Святия Божий Дух. Да мислиш, че Господните слуги от минали поколения са търсили нещо друго от Небето, …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_6

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЕФОД НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам нито за миг да не забравяш, че в тази книга четеш послания, адресирани към духа ти, а не към ума или плътта. И това чудно Злато на Месията, Който е нашият Господ Исус Христос, съвършено се доказва в Дух и Истина, …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_5

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4

4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИТЕ САНДАЛИ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някой ти е проповядвал какво ще рече да бъдеш последовател на Господ Исус Христос. Но сребърната дума “последовател” е твърде ясна, за да бъде сбъркана в значението си. Защото нейният смисъл ще рече да тръгнеш “по следи”. А …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_4

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_3

3. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ЩИТ НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Никога в сърцето ми чувството за Свещен дълг пред Христос не е било толкова силно, колкото в тези последни видения, които описвам със Съвършеното благоволение на Бога и Отца. Вярно е, че слугата Господен написа много книги и прозря много от Божиите …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_3

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_2

2. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ НАГРЪДНИК НА МЕСИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Усещаш ли как главата ти вече е настръхнала, а тръпките се спускат по гърба и рамената? Това е сигурен и чудесен знак, че Господ ти дарява Шлема Си и иска да те заведе напред в Евангелието. А ти сам знаеш от Словото, …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_2

ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_1

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ ШЛЕМ НА МЕСИЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Намерил се с моя Господ в Живото Евангелие, аз с възхищение забелязах, че Го виждам облечен изцяло в Злато. И като не можех да се сдържа, с вълнение Му казах: “О, скъпоценен мой Спасителю! Сърцето ми Те вижда така, както никога не Си …

Продължете с четенето на ЗЛАТОТО И СРЕБРОТО НА МЕСИЯТА II – III ГЛАВА_1