РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С огромно вълнение и искрен страх от Божиите съдби, аз се прекланям пред Отца с всичките си помисли и се моля да бъда употребен според Съвършеното Му благоволение. Защото повече от всичко сърцето ми желае Вавилон да бъде съкрушен и неговите реки – пресушени. Това няма …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – НАЧАЛО

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

5. “ДЪЩЕРЬО ВАВИЛОНСКА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕШ ЗАПУСТЕНА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Има съвършена пълнота от достоверност и истинност в онази притча на Исус, с която Той ни каза за езичниците на тоя свят: “…защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината…” (Лука 16:8) Представи си тогава каква би …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С АСИРИЙСКИЯ КЕДЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Имаше период от живота ми, когато моят Господ нахлу като благодатен вятър в сърцето ми. Това беше времето на моя преход и на духовното екипиране, нужно ми за битката срещу силите на нечестието. До този момент аз познавах Святият Дух като Утешител, Учител и Дух …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – IV ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – III ГЛАВА

3. БОЖИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ 137 ПСАЛОМ Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато, подведен от общата инерция на отстъплението от Бога, аз съм ръкопляскал на човеци, които са хвалили духа на Вавилон, а не Духа на Бога и Отца. Но знаел ли съм тогава що ще рекат Струните на Божието …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – III ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН Братко мой! Верни ми приятелю! Вече зная за себе си, че докато съм жив и Святият Дух изпълва устните ми, аз всякога ще нося товар за Божиите чеда. Никой не избира сам съдбата си, но следва онова, което Бог е записал за него. И аз, ако можеше преди години …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – II ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

1. КЪРВЯЩОТО БОЖИЕ СЪРЦЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Плачи за изгубените, като за най-скъпи синове на Божиите чресла! Плачи за гордите, като за безумни, които се подхлъзват и падат в пропаст! Плачи за неверните, като за човеци, обърнали главите си назад, които с кикотене и възклицание слизат в дълбочините на рова! Плачи за неблагонадеждните, …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не мога да обясня ревността, с която Господ идва към сърцето ми, за да ми дава Своя Пророчески Глас за всички църкви и вярващи. Но в едно съм сигурен и то е, че Апостол Яков съвършено точно ни е предал колко ревниво е Божието Сърце. …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – НАЧАЛО

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

6. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - НАЧИНАТЕЛ И УСЪВЪРШИТЕЛ След последните думи на Исус видението с миротворците се прекрати и аз отново се намерих с Него пред последния вързоп от светъл и чист висон, който ръката Господна щеше да разтвори пред очите ми. Изпитвах огромно вълнение, понеже Исус вече ми бе загатнал, че в този вързоп …

Продължете с четенето на ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – V ГЛАВА

5. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - МИРОТВОРЕЦ Ето, че отново Господ ме върна при видението с вързопите със светъл и чист висон. И като протегна ръката Си към следващия вързоп, ми каза: “А сега, Стефане, искам да видиш един от най-удивителните Белези на Обновлението. Белегът, който старото творение никога не е притежавало в пълнота, но на …

Продължете с четенето на ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – V ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – IV ГЛАВА

4. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - РОДИТЕЛ След видението с творците и красивия Храм, Господ отново ме върна пред вързопите от светъл и чист висон. И като протегна ръка към третия вързоп, ми каза: “А сега се приготви да видиш онази тайна, с която човеците на новата Земя ще пребъдват от род в род и винаги …

Продължете с четенето на ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – IV ГЛАВА