ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 13 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Вечните белези на Обновлението. С това послание Святият Дух ще разкрие пред сърцето ти новото Небе и новата Земя, както и техните обитатели. А ти, като претърпиш и превъзмогнеш над духа на …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 13 ЧАСТ

“O, SANCTA SIMPLICITAS!”

(ИЛИ КАК СВЯТОТО СЕ ДАВА НА КУЧЕТАТА, А БИСЕРИТЕ СЕ ПОДХВЪРЛЯТ НА СВИНЕТЕ) “Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат…” (Матей 7:6) Мили приятели на служение Мория! Дължа това духовно послание на всички, които Господ …

Нататък “O, SANCTA SIMPLICITAS!”

ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

(ПОСЛЕДНИЯТ СЪДБОНОСЕН ПРИЗИВ ОТ КОРЕНА И ПОТОМЪКА ДАВИДОВ) Мили приятели на служение Мория!Не зная колко Сила от Небето имам в сърцето си, за да правя духовния си товар още по-тежък. Но докато Господ Исус Христос ме докосва и изпълва със Святия Си Дух, аз ще продължа да Му се покорявам и да изявявам Волята Му …

Нататък ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН