РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 8 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за Закона на отражението, дадено ми от Господ Исус Христос. И нека Святият Дух ти даде да разбереш как да станеш съвършен отразител и проводник на Божията Светлина! Законът на …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 8 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 7 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху притчата за Ной, дадена ми от Господ Исус Христос за последното духовно състояние на този свят. С това послание Святият Дух ще ти даде да разбереш, че в Ковчега на Завета …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 7 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 6 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за Мастилото на Съдията, дадено ми от Господ Исус Христос в тази измислена, но съвършено истинска история за сетнината на един клетник и страдалец. С това послание Святият Дух ще …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 6 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 5 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието на Господ Исус Христос в тази измислена, но съвършено истинска история за пропастта, която разделя територията на дявола от територията на Бога! С това послание Святият Дух ще ти даде …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 5 ЧАСТ

ЗАКХЕЙ – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА ПОЖЕРТВУВАНИЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ ОТЕЦ) Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Не вярвам, че отдадените на Господ сърца биха намерили виденията в тази книга за мъчни или неразбираеми. В крайна сметка всеки от нас е бил в тъмницата, когато Господ е дошъл като Светлина в живота му. А след това според …

Нататък ЗАКХЕЙ – VI ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОТРИЧАНЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ ИСУС) Братко мой! Верни ми приятелю! Има много трагедии на този свят. Едни от тях са видими, а други – невидими. Когато човек се сблъска с видима трагедия в живота си, той мобилизира всичките си духовни устои, за да се противопостави на злото, което го е връхлетяло. …

Нататък ЗАКХЕЙ – V ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА СЕБЕОЧИСТВАНЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ СВЯТИЯ ДУХ) Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко години сърцето ми е копнеело именно за такава опитност от Бога? Защото ние всички често се сблъскваме с решетките на не една и две килии, в които стенат пленниците на дявола. И като започнем да дърпаме решетките …

Нататък ЗАКХЕЙ – IV ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КОДРАНТА НА ПОКАЯНИЕТО (ДЪЛЖИМОТО КЪМ СЪВЕСТТА) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има трагедия, която да е хвърлила черната си пелена върху последните поколения човеци на земята, то това е трагедията на сухите очи. Това е трагедията на закоравените сърца, които вече не могат да плачат, нито да съжаляват за сторените злини …

Нататък ЗАКХЕЙ – III ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТЪМНИЦАТА НА СВЕТА Братко мой! Верни ми приятелю! Толкова много са станали дяволските заблуди, които последните тщеславни църкви пръскат като отровен спрей по лицето на света, щото трябва отново и отново да се събарят крепости, както някога ги събориха седемте свещеници с тръбите пред стените на Ерихон. За какво ти говоря ли? …

Нататък ЗАКХЕЙ – II ГЛАВА

ЗАКХЕЙ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СПАСЕНИЕТО НА ЗАКХЕЙ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Измежду многото чудеса, които моят Господ е вършил в живота ми на Божий пророк, за най-прекрасно аз приемам чудото на проглеждането. Защото това да видиш нещата за които си бил сляп – е най-категоричното доказателство, че не човек и не собственият ти ум, …

Нататък ЗАКХЕЙ – I ГЛАВА