МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – IV ГЛАВА

4. ПЛОДЪТ НА МИРА Братко мой! Скъпи ми приятелю! Огледай се и виж този свят! Виж как всичко в него загнива и е предадено на проклетия. Виж как нищо в него няма да ти донесе Мир и утеха. Виж, проумей и разбери, че от Небесния Сион на земята дойде Божият Син, за да дари сърцето …

Нататък МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – IV ГЛАВА

МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – III ГЛАВА

3. ОТЪРСИ ПРАХТА ОТ НОЗЕТЕ СИ Скъпи ми братко! Аз моля Господ Исус да избави сърцето ти от всяка тщеславна мисъл, която би те накарала да си вярваш, че заслужаваш светлия и чист висон. Понеже, ако някой би заслужил нещо, то това нещо би му се полагало по право. Но когато искаш нещо, което не …

Нататък МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – III ГЛАВА

МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – II ГЛАВА

2. ПЕТИМАТА В ЕДНАТА КЪЩА Братко мой! Аз бих желал Исус да е толкова явен в живота на всеки, колкото явен беше за мен във видението от началото на тази книга. Защото едва ли има нещо по-прекрасно от това - да знаеш, че Мирът в сърцето ти свързва Исус, вътре в теб, с Исус, Който …

Нататък МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – II ГЛАВА

МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – I ГЛАВА

1. “МИР ВИ ОСТАВЯМ...” (ВИДЕНИЕ ЗА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ КОРЕНА И СЛЪНЦЕТО) Скъпи ми приятелю! Аз искрено вярвам и се надявам, че Господ Исус ще те докосне и промени с тази книга. В Неговото Сърце има толкова много непознати за нас неща, толкова изобилни искри на мъдрост и разум, щото всяка минута и час без Исус …

Нататък МИР ВЪВ ВРЕМЕ НА СКРЪБ – I ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛАЗАР (ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че след виденията, които Исус даде на сърцето ми, изпитвам не просто победа, но триумф над дявола. Защото той наистина е най-голямото духовно нищожество, осъдено и проклето да остане проклето. Аз зная, че Словото на Бога няма да …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VII ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С РАНИТЕ И СТРУПЕИТЕ НА ЛАЗАР (ИЛИ ЗА АДЪТ НА БОГА) Братко мой! Верни ми приятелю! Имаше етап в живота ми, преди десетина години, когато с детска и неподправена наивност аз си вярвах, че Злото над Христовата Църква отдавна е отминало и сега е време за тържествени паради, конференции и манифестации. И можеше …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – VI ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРАПЕЗАТА НА БОГАТАША (ИЛИ ЗА РАЯТ НА ДЯВОЛА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има нещо, за което толкова много да обичам моя Господ Исус, то е, понеже Гласът Му наистина разделя по съвършен начин. Аз обичам радикалния Глас на Моя Господ и Бог! Аз обичам божествения Му ултиматум! Аз обичам …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – V ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С АДА, БЕЗДНАТА И РАЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Винаги има миг в живота на човека, когато в съдбата му мощно се намесва Божията Сила. И тогава този човек или ще отдаде Славата на Бога, за да върви по Пътя на Живота или ще се върне назад, за да изтърве безвъзвратно …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – IV ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОГАТАША В ОГЪНЯ НА ПЪКЪЛА Братко мой! Верни ми приятелю! След прекрасното видение, което Исус ми даде с Лоното на Авраам, аз щях да преживея рязка амплитуда и това е напълно нормално. Зная, че след като Господ е въздигал сърцата ни нагоре и ни е дал да вкусим от блаженството на праведните, …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – III ГЛАВА

ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛОНОТО НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! Учудването и възхищението ми от моя Господ се засилиха още повече, когато разбрах от Него, че виденията Му няма да се движат според изречената притча за Лазар, но ще тръгнат отзад напред. И понеже все още не разбирах защо е решил така, Исус ми …

Нататък ПЪТЯТ ДО ЛОНОТО НА АВРААМ – II ГЛАВА