РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – X ГЛАВА

10. “ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ТВОРЕЦЪТ ТИ, ЯКОВЕ...” Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко удовлетворение аз привършвам тази книга. Славата и благодарението за нея принадлежат на Вечния и Превъзвишен Господ и Бог на сърцето ми. И сега аз споделям с тебе, че дяволът многократно правеше опити да убие сърцето ми и да спре …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – X ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IX ГЛАВА

9. ОГНЕНАТА РЕКА НА МОЛОХ (Видение за отстъплението от Божията Любов) Братко мой! Верни ми приятелю! Огънят на моя Небесен Отец гори в сърцето ми, а водите на Святия Дух твърде силно кипят против реките на Вавилон. Истина е, че Исус многократно е просвещавал сърцето ми относно най-силната власт на дявола. Истина е също, че …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IX ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VIII ГЛАВА

8. ГРАБИТЕЛСКАТА РЕКА НА АМАЛИК (Видение за отстъплението от Небесното блаженство) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че живота на всеки човек се обуславя от отношението му към нещата, които счита за ценни. Ето защо всеки човек залага на богатството, което определя живота му. За свят, лежащ в лукавия, е съвсем естествено човеците да …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VIII ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VII ГЛАВА

7. КАЛНАТА РЕКА НА МОАВ (Видение за отстъплението от Кръста Господен) Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има нещо по-противно и ужасно от това - да вървиш по кален път, а нозете ти да затъват в него. Всяка крачка по този път ще носи белезите на ужасна тегота и отблъскваща мръсотия. Ти сам знаеш …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VII ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VI ГЛАВА

6. ОМАЙВАЩАТА РЕКА НА ЕЗАВЕЛ (Видение за отстъплението от Духа на Божието Слово) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има дух на земята, който да е вкарвал най-голяма омраза в сърцата на човеците против делото, което Бог ми е дал да върша, то това е духът на Езавел. Аз ясно помня времето, когато пратеник от …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VI ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – V ГЛАВА

5. КЪРВАВАТА РЕКА НА КОРЕЙ (Видение за отстъплението от Божията Благост и Милост) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали имаш вярата да си представиш как би изглеждал един воин на Бога, който държи Господния Меч в ръката си, за да поразява с него враговете на Божия народ. Но искам да ти кажа, …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – V ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IV ГЛАВА

4. ЗЛАТНАТА РЕКА НА МАМОН (Видение за отстъплението от благородството) Мамон! Проклетият дух, който завлече Юда! Проклетият дух, който измами Израил да се кланя на златно теле! Проклетият дух, който отнема благородството на духа и го заменя с ръжда! Проклетият дух, чиято измама излиза от дълбочините на дяволското сърце! Разбрал ли си всичко за Мамон, …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IV ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – III ГЛАВА

3. СМОЛИСТАТА РЕКА НА ЕДОМ (Видение за отстъплението от първородството) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво влагат различните човеци под понятието “ужас”. Но във всички случаи ужасът е онова зло стечение на обстоятелствата, които човешкото сърце отказва да приеме за реалност. Истината е, че зад границата на видимото, в областта на духовния …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – III ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – II ГЛАВА

2. “СЕДЕМ ДРУГИ ДУХОВЕ, ПО-ЗЛИ ОТ ПЪРВИЯ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Ти знаеш ли какво е да ревнуваш Божиите чеда с божествена ревност? Знаеш ли какво е да се надига в сърцето ти негодувание против нечестивия и против всичките му измами и заблуди? Знаеш ли какво е Огънят на Отца да не те оставя …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – II ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ИЗВОРА НА ЖИВОТА Братко мой! Верни ми приятелю! В миг, когато върху собствения ми дух летяха стрелите на всякакво одумване, чародейство и религиозна злоба, аз трябваше да обърна очите на сърцето си и да погледна нагоре, при все, че цялото ми същество викаше и крещеше за отдих и избавление. Но аз все …

Продължете с четенето на РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – I ГЛАВА