ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

Мили приятели на служение Мория! Пред Святия и Всемогъщ Бог на живота ми, а и пред собствената си вяра и съвест, дължа написването на това послание, за да предупредя с него всички противници на пророческото благовестие. Защото нямам правото да им спестя Истината за хлъзгавия лед, върху който стъпват и духовното крушение, към което категорично …

Нататък ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Дървото на Живота! С това послание Святият Дух ще направи това скъпоценно Дърво достъпно за сърцето ти. За да пристъпиш към него с Вярата на Исус и да имаш Вечен Дял сред Божиите …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ

СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

(ВИДЕНИЕ ЗА ПОКОЛЕНИЕТО ЕГИПЕТ И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! Преди да затворя тежката и отговорна тема за Божия Пламенен Гняв, аз искам да ви покажа и второто зло поколение на този свят, което също е в прицела на разорителя. Защото това е поколението Египет. Поколение, с което се разминаваме всеки ден на …

Нататък СЛЪНЦЕТО НА НАТАНАИЛ И ЯМАТА НА САТАНАИЛ

ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

Мили приятели на служение Мория!Нека не ви смущава мълчанието ми, сиреч, публикуването на стари или нови послания в блога на Божия Пророчески Дух. Защото вече настъпи времето Господният слуга да замлъкне, а Господ Исус Христос да проговори съдбоносно с Гласа Си. Да проговори така, както очакват последните Му Верни люде, угнетени до смърт от умноженото …

Нататък ЗА БЛУДНИЦАТА ВАВИЛОН И КОРОНАВИРУСНАТА ПАНДЕМИЯ

ЛЕВИАТАНЪТ – V ГЛАВА

5. ЛЮСПИТЕ НА ЛЕВИАТАНА Сега искам отново да продължа с Левиатана. В характеристиката, която Бог дава на сатанинското тяло има нещо, което е като най-голяма гордост на Левиатана. Ето какво е то:“Той се гордее с наредените си люспи, съединени заедно, като че ли плътно запечатани; едната се допира до другата така щото ни въздух не …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – V ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

4. ВРАТИТЕ ПО ЛИЦЕТО НА ЛЕВИАТАНА А сега нека да продължа с отворените врати по лицето на Левиатана. Аз ще припомня Божиите думи:“Кой може да отвори вратите на лицето му?” (Йов 41:14)От този Божий въпрос разбираме, че лицето на Левиатана има врати. Какво представляват тези врати? За да разберете отговора, то помислете, че вратата е …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – IV ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА

3. ДВОЙНИТЕ ЧЕЛЮСТИ НА ЛЕВИАТАНА Нека сега да поговоря за двойните челюсти на това зло чудовище.“Кой може да влезе вътре в двойните му челюсти?” - пита Бог.Забележете, че това не са просто челюсти, но са двойни челюсти, тоест, имат две предназначения. Като начало на вашето разбиране за челюстите, нека ви попитам:За какво служат челюстите?Естествено е …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – III ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

2. ВЪНШНАТА ДРЕХА НА ЛЕВИАТАНА Нека да разберем какво представлява външната дреха на Левиатана. Преди всичко това е дрехата, с които той се изявява на света. Всеизвестна е поговорката, че по дрехите посрещат, а по ума изпращат. Ето защо, за да бъде Левиатанът приет от света, той ще се облече в привлекателна дреха. Дреха, която …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – II ГЛАВА

ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

1. ЛЕВИАТАНЪТ - ЧУДОВИЩЕТО НА ТОЗИ СВЯТ Какво представлява Левиатанът? - би попитал читателят, отворил първата страница на тази книга. В някои по-стари библейски речници, а дори в препратките под стиховете в много библии се упоменава, че това е крокодил. И едва ли би могло да е другояче, след като вземем предвид, че такава може …

Нататък ЛЕВИАТАНЪТ – I ГЛАВА

КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – VI ГЛАВА

6. “ДНЕС, АКО ЧУЕТЕ ГЛАСА МУ…” “Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо докрай първоначалната си увереност: докато се казва: “Днес, ако чуете Гласа Му, не закоравявайте сърцата си, както в преогорчението…” (Евреи 3:14-15) Ето, че след малко ще затворим последната страница на тази книга. Вярвам, че тя вече остави печат върху сърцата ви …

Нататък КЪСНИЯТ ДЪЖД И ГРАБВАНЕТО II – VI ГЛАВА