ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – IV ГЛАВА

4. ИЗЧАДИЯТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА (Пророческо видение за другото благовестие в отстъпилите църкви) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали можеш да си представиш колко голямо може да бъде проклятието от една земна болест, свързана с тумор. Аз не зная дали можеш да погледнеш на света през съсипаното съзнание на един човек, обречен …

Продължете с четенето на ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – IV ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – III ГЛАВА

3. ИЗЧАДИЯТА НА ЗВЯРА (Пророческо видение за другия Исус в отстъпилите църкви) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако мога само с две думи да ти предам какво представлява всичкото възможно битие на изчадията на звяра, то тези думи са: Власт и богатство! Няма нищо друго, вън от тези думи, за което да мислят поклонниците на …

Продължете с четенето на ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – III ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – II ГЛАВА

2. ИЗЧАДИЯТА НА ЗМЕЯ (Пророческо видение за другия дух в отстъпилите църкви) Братко мой! Верни ми приятелю! Още в самото начало на пророческите видения, свързани с изчадията на змея, звяра и лъжепророка, аз горещо те моля да се изпълниш със Святия Дух и без Неговото присъствие да не пристъпваш към четене на тази книга. Защото …

Продължете с четенето на ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – II ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – I ГЛАВА

1. “НЕКА ЗАБЛУДА ДА ДЕЙСТВА МЕЖДУ ТЯХ, ЗА ДА ПОВЯРВАТ ЛЪЖА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има причина днес върху сърцето ми да се стоварва всичката ярост и злоба на лукавия, то тази причина е скрита в делото, с което Бог Отец е натоварил слугите Си пророците. Защото всичките Му слуги стоят в духовния …

Продължете с четенето на ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – I ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Виждаш ли стряскащото заглавие на тази пророческа книга? И знаеш ли що ще рече едно потомство от човеци да бъде определено от моя Господ като поколение от изчадия? Истината е, че духът на думата “изчадие” ще рече извратено потомство, което по-добре никога да не се e раждало. …

Продължете с четенето на ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – НАЧАЛО

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С МЕЧА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ (Или за сетнината на нечестивите поклонници на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! Тази пророческа книга би останала непълна, ако по благоволението на моя Господ Исус Христос не ти разкрия и последното страшно видение, което ми беше дадено в Залата на Божия Яростен Гняв. В пророческите книги, …

Продължете с четенето на ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНИЯ РОГ НА СЪБЛАЗЪНТА (Или как дяволът възнаграждава вярата на чедата си) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до видението, което разкрива последната от стените на хвърления зар – стената на рога. Преди да те въведа в това ужасяващо видение, аз искам да те подготвя за нещата, които ще …

Продължете с четенето на ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VII ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ЧАША НА СЪБЛАЗЪНТА (Или как дяволът прави завет на блудство със сърцата на поклонниците си) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли ще бъде пресилено, ако ти кажа, че целият ми съзнателен живот за Господ премина в пиенето на Неговата Чаша и в благодатно изпълване с Духа на Новия Завет. …

Продължете с четенето на ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VI ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ЛУПА НА СЪБЛАЗЪНТА (Или как човеците споделят очите си с очите на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! В тази последна година вярата ми в Исус нарасна многократно. Пред сърцето ми се откриха нови хоризонти, ново познание, нови просветления и откровения. А най-ценното, което Господ ми даде от Себе Си, беше …

Продължете с четенето на ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – V ГЛАВА

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЛАТНАТА ОГЪРЛИЦА НА СЪБЛАЗЪНТА (Или за отделянето на човеците в гордостта на дявола) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След написването на видението, свързано със златната корона, дяволът засили твърде много жестоките си отмъщения върху мен. Една остра и непоносима болка сграбчи главата ми, сякаш че бях хванат от клещите на менгеме. …

Продължете с четенето на ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – IV ГЛАВА