СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНАТА СОЛ “Винаги подправяй ястието си със Сол, за да зажаднееш за най-вътрешното на Божието Присъствие и да го поискаш, но никога не забравяй Присъствените Ми юнци, чрез които ти дадох Солта Си!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само на Господ и на най-близките около мен е известно през …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – VI ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО МАСЛО “Винаги се помазвай с Маслото Ми, като се изпълваш с Благоуханието му и никога не забравяй Присъствените Ми маслини!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има Сила, която може наистина да промени човешките сърца и могъщо да влияе на човешките съдби, то несъмнено това е Силата на свидетелствата, …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО ВИНО “Винаги пий Виното Ми, като се уподобяваш в Страданията на Сина Ми и никога не забравяй Присъствените Ми виночерпци!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да те въведа в следващото от скъпоценните видения на моя Господ, аз искам да дам простор на размишленията, с които Святият Дух …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – IV ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНИЯ ХЛЯБ “Винаги яж Хляба Ми с Любов към Словото Ми и никога не забравяй Присъствените Ми хлябове!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За сетен път дяволът се вкопчва в тялото ми и болезнените му стрели ми докарват прекомерно страдание и угнетяване на душата ми. Но също така и …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – III ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНАТА ВОДА “Винаги се очиствай чрез Водата Ми и пий от нея, но никога не забравяй Присъствените Ми извори!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пълен с пределна искреност и с всичката любов, която Исус е положил в сърцето ми, аз искам тази книга да освободи човеците от всичките възможни …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – II ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА РЪКА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дума, която би могла да ти обясни много от нещата в днешните духовни реалности, то това е думата “присъствие”. Искам много да внимаваш на тази дума, понеже тя е сърцевина и разковниче за пророческите видения, които ще получиш чрез тази книга. И …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – I ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Изминаха няколко месеца на върховно изпитание и страшно гонение от дявола върху сърцата на Божиите чеда. Ситото на изпитанието беше с толкова стеснени отвори, щото скоро сърцето ми започна да забелязва достатъчно много обезпокоителни и наскърбяващи факти. Тези факти ме наведоха на мисълта, че отново трябва …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – НАЧАЛО