ВИКЪТ НА КРЪВТА – VI ГЛАВА

6. РАНАТА В РЕБРАТА ОТ КОПИЕТО НА РИМ Скъпи ми читателю! Една от най-важните духовни опитности, която Господ ми даде да придобия през всички години на общението с Него, бе тази, че аз разбрах за съществуването на ненарушим духовен принцип. Принцип, който се състоеше в това, че колкото Господ става по-реален за човека, толкова вратата …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – VI ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – V ГЛАВА

5. РАНАТА ОТ ГВОЗДЕИТЕ В РЪЦЕТЕ И НОЗЕТЕ Знаеш ли колко много хора четат Словото с такъв диоптър на късогледство пред сърцата си, щото буквата не само че ги убива, но прави и самите тях убийци? Такива хора с късогледа вяра са решили да ходят по възможно най-широкия път с проповядване на най-лесното влизане в …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – V ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – IV ГЛАВА

4. РАНАТА ОТ ТРЪНЕНИЯ ВЕНЕЦ Братко мой! Искам да знаеш, че раната от трънения венец превъзхожда по болката си ефекта от всички останали възможни рани. Години наред аз не съм разбирал тази рана. Години наред аз съм се бунтувал, когато Господ в наложено изпитание я е поставял върху главата ми. Истината е, че съм бил …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – IV ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – III ГЛАВА

3. РАНАТА ОТ БИЧУВАНЕТО Готов ли си да следваш Господ? Готов ли си да тръгнеш по Пътя Му? Тогава просто остави настрана всичките мухлясали доктрини и тръгни след Него в Живото Евангелие. Ти сам знаеш от своите прочити на божествените писания, че Исус беше мразен и презиран от религиозната власт на Израил. Господният народ винаги …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – III ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – II ГЛАВА

2. ПРИЗИВЪТ ЗА РАНИТЕ ГОСПОДНИ Скъпи братко! Аз искам да бъда сигурен, че не си повярвал напразно и дълбоко в себе си носиш убеждението, че принадлежиш на Господ, Който те е изкупил с Кръвта Си. В света има толкова много суетна вяра, толкова изкористени истини, толкова извратени прочити на Библията, щото не е никак чудно, …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – II ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – I ГЛАВА

1. ОСВОБОДЕНАТА КРЪВ (ВИДЕНИЕТО С РАНИТЕ ГОСПОДНИ) Искам да знаеш, скъпи ми приятелю, че в последните месеци на моето стоене и служба пред Господа, аз преживях гонение, което още повече ме приближи до Исус. Чародействата, угнетенията, притесненията, хулите и злобата против мен станаха толкова естествени, колкото е естествена сянката на човек, огрян от слънце. А …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – I ГЛАВА

ВИКЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми приятелю! Който и да си, какъвто и да си, където и да си, аз моля Живия Господ и Бог да се разкрие пред сърцето ти със словото в тази книга, както Сам Той се разкри на мен и моето сърце. Аз искам моят Господ да изгони от теб неверието на …

Продължете с четенето на ВИКЪТ НА КРЪВТА – НАЧАЛО