ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 39 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Вечния Съдия за Деня на Страшния Съд! С това послание Святият Дух ще те освети и утвърди в Завета Господен, за да преминеш без обвинител през Христовото Съдилище и да бъдеш могъщо …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 39 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 38 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Корена и Потомъка Давидов, свързано с Чернозема на Гион! С това послание Господ Исус Христос ще ти даде съвършен достъп до Дървото на Живота и ще те призове да родиш за Небесното …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 38 ЧАСТ

ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 13 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Вечните белези на Обновлението. С това послание Святият Дух ще разкрие пред сърцето ти новото Небе и новата Земя, както и техните обитатели. А ти, като претърпиш и превъзмогнеш над духа на …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 13 ЧАСТ

“O, SANCTA SIMPLICITAS!”

(ИЛИ КАК СВЯТОТО СЕ ДАВА НА КУЧЕТАТА, А БИСЕРИТЕ СЕ ПОДХВЪРЛЯТ НА СВИНЕТЕ) “Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърляйте бисерите си пред свините, да не би да ги стъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат…” (Матей 7:6) Мили приятели на служение Мория! Дължа това духовно послание на всички, които Господ …

Нататък “O, SANCTA SIMPLICITAS!”

ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

(ПОСЛЕДНИЯТ СЪДБОНОСЕН ПРИЗИВ ОТ КОРЕНА И ПОТОМЪКА ДАВИДОВ) Мили приятели на служение Мория!Не зная колко Сила от Небето имам в сърцето си, за да правя духовния си товар още по-тежък. Но докато Господ Исус Христос ме докосва и изпълва със Святия Си Дух, аз ще продължа да Му се покорявам и да изявявам Волята Му …

Нататък ЧЕРНОЗЕМЪТ НА ГИОН

ВЕТРОВЕТЕ НА КРЪСТОПЪТЯ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА СЛЪНЦЕТО НА ПРАВДАТА И МРАКА НА БЕЗЗАКОНИЕТО) “Още малко време светлината е между вас. Ходете докато имате светлината, за да ви не настигне тъмнината. Който ходи в тъмнината не знае къде отива. Докато имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез светлината…” (Йоан 12:35-36) Верни приятели на служение Мория! Пред …

Нататък ВЕТРОВЕТЕ НА КРЪСТОПЪТЯ

КРЪСТОПЪТЯТ НА АЛФАТА И ОМЕГАТА

(ВИДЕНИЕ ЗА СЪДБОНОСНИТЕ ЛЪЧИ НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ДО СВЪРШЕКА НА СТАРИЯ СВЯТ) Мили приятели на служение Мория! Още веднъж Небесният Цар ще упражни могъщата Си Сила в сърцето ми, за да даде на Своите Звани, Избрани и Верни най-ослепителните лъчи от Светлината Си. Нека всеки от вас в молитва помоли Спасителя да му изяви …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА АЛФАТА И ОМЕГАТА

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 37 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланията, свързани с кръстопътищата на човешките души. С тези пророчески видения Господ Исус Христос ще ти посочи точното място, където да пребъдваш с Него до Мига на Грабването! За да опази сърцето и душата …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 37 ЧАСТ

КРЪСТОПЪТЯТ НА ПОГИБЕЛТА

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА СЪДБАТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ) Мили приятели на служение Мория! Тъмните облаци над този свят тепърва ще се сгъстяват и всичко, което Господ е записал във Вечната и Свята Библия ще се реализира пред очите ни. Аз искрено окайвам и съжалявам безпътните и помрачени от дявола поколения, които са готови да повярват на всякакви …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА ПОГИБЕЛТА

КРЪСТОПЪТЯТ НА СИОНОВИТЕ ПЛЕННИЦИ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЯ СПАСИТЕЛЕН ИЗБОР ПРЕДИ СВЪРШЕКА НА СТАРИЯ СВЯТ) Мили приятели на служение Мория! Вече навлязохме в 2021-та година на новата ера, белязана от Рождението на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако преди двадесет години някой беше ми казал, че дните до свършека на стария свят ще продължат до настоящото време, то …

Нататък КРЪСТОПЪТЯТ НА СИОНОВИТЕ ПЛЕННИЦИ