ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 16 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Лъчите на Вечния Живот и паяжината на вечната смърт! С това послание Святият Дух ще утвърди и възрасти Емануил в сърцето ти! За да бъдеш сред победителите на Вяра, прославили Името и Делото …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 16 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 44 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с нашето запечатване от Святия Дух! С това послание Белият Гълъб на Отца и Сина ще освети и въздигне сърцето ти в небесните места, за да бъдеш на …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 44 ЧАСТ

ЗА КРАЯ НА ЗАТИШИЕТО И НОВАТА ВЪЛНА НА РАЗОРИТЕЛЯ!

Мили приятели на служение Мория! В разгара на едно жарко лято с високи температури бях отново подбуден от моя Господ да напиша това най-сериозно послание за поредната вълна на Разорителя, която вече се надига на хоризонта на Божия Гняв. Лично аз се надявах през вече преминаващото затишие човеците да осъзнаят дълбоката си нужда от Бога …

Нататък ЗА КРАЯ НА ЗАТИШИЕТО И НОВАТА ВЪЛНА НА РАЗОРИТЕЛЯ!

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 43 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изходния път за пленниците на религиозно-демоничната власт на дявола. С това послание Святият Дух ще приготви сърцето ти, за да влезеш в Радостта на нашия Господар през …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 43 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 14 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”(2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за фаталното въже на Юда Искариотски. И нека Святият Дух укрепи и утвърди сърцето ти, за да пребъдваш далече по-горе от пътя, съблазните и изкушенията на лукавия. Защото уловените от него са …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 14 ЧАСТ

В ЗАВЕТА НА ПОСЛЕДНИЯ НОЙ

(ПРОРОЧЕСКИ ВИДЕНИЯ ЗА ДЪГАТА НА ПРАВЕДНИТЕ И СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ) Мили приятели на служение Мория! Товарът на едно най-радикално и сериозно послание вече е положен от Спасителя в сърцето ми. Аз знаех, че рано или късно Той ще ми даде благодатен сигнал да го напиша. В първите шест месеца на тази година Исус ми заповяда …

Нататък В ЗАВЕТА НА ПОСЛЕДНИЯ НОЙ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 42 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с Дните на Ноя! С това послание Святият Дух ще привлече сърцето ти към Ковчега на Господния Завет, за да бъдеш избавен от водите на последния сатанински потоп …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 42 ЧАСТ

ЗАТИШИЕТО НА РАЗОРИТЕЛЯ

(КРАТЪК КОМЕНТАР ВЪРХУ УТИХВАЩАТА КОРОНАВИРУСНА ПАНДЕМИЯ) Мили приятели на служение Мория! С ясното съзнание, че нося пред нашия Господ отговорност за всяко послание, което се е родило в сърцето ми, аз сядам да запиша това последно предупреждение, свързано с Въздаянието на Божия Гняв.Всички сме свидетели как световната пандемия от коронавируса видимо затихна и случаите на …

Нататък ЗАТИШИЕТО НА РАЗОРИТЕЛЯ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 41 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос за Божията Вечност! С това послание Святият Дух ще ти даде далечен пророчески поглед след края на стария свят, когато Всемогъщият Бог Отец ще подари Вселената на Христос и …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 41 ЧАСТ

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 40 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос за Книгите на Страшния Съд! С това послание Святият Дух ще ти даде далечен пророчески поглед до края на стария свят и ще просвети сърцето ти с могъщата Светлина …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 40 ЧАСТ