ЧУЖДИЯТ ОГЪН – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЕТЪР Братко мой, от последните думи на моя Господ аз разбрах колко е наскърбено Сърцето Му. Защото в хиляди църкви, зовящи се Христови, можеш да намериш само купища от теология и празнодумство, но не и Христовият Огън. Една бледа и осакатена вяра, стигаща до сметкаджийския шепот: “Ако аз посея толкова, Той колко …

Нататък ЧУЖДИЯТ ОГЪН – II ГЛАВА

ЧУЖДИЯТ ОГЪН – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С ААРОН И СИНОВЕТЕ МУ Искам да знаеш, братко мой, че когато Словото Ти говори за “огън”, то ти говори за най-мощната изява на духовните сили в сърцето на човека. Понеже огънят е стихия, която поразява. Огънят е стихия, която поглъща. Огънят е сила, която променя всичко, което гори от него. За десет …

Нататък ЧУЖДИЯТ ОГЪН – I ГЛАВА

ЧУЖДИЯТ ОГЪН – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Нека Божията Благодат обгърне сърцето ти! Нека Спасителят Христос протегне ръката Си към духа ти! Нека словото в тази книга бъде за теб онова животворно изобличение, с което веднъж завинаги ще се отделиш от всички онези, станали причина Любовта на Бога да не се изявява сред християните. Когато времето …

Нататък ЧУЖДИЯТ ОГЪН – НАЧАЛО

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 12 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…” (1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Четвъртия в огнените пламъци! С това послание Святият Дух ще ти даде да преживееш могъщ и категоричен триумф над духа на лъжепророка! И преминал с Божият Син през пламъците на последната огнена …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 12 ЧАСТ

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО НА ВИСОКАТА ПЛАНИНА (ИЛИ ЗА ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ) Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на тази книга? Разбираш ли тайната, която Исус ти разкрива? Разбираш ли сега защо в посланието на Апостол Петър е записано и това: “Ето възлюбени, пиша ви това второ послание; и в двете събуждам чрез напомняне …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – III ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПО ПЪТЯ КЪМ ЕМАУС Ето, че пред очите ми Исус вече разкриваше второто Си видение. И аз виждах моя Господ в необичайна гледка. Той държеше мрежа в ръката Си, въпреки че мрежата беше духовна и не можеше да бъде забелязана от плътски очи. Това бе мрежа, изплетена от Божията Светлина. А Исус, като …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – II ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С МРЕЖАТА НА НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО А сега, скъпи ми братко, нека ти разкрия онова, което се яви пред очите ми. Аз виждах как от Небето две светли ръце хвърлиха мрежа, която падна над самото море и потъна надолу. Миг след това морето се развълнува и водите му закипяха страшно. Но ето, че не …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – I ГЛАВА

ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз искам цялото ти сърце да се радва и прекланя пред верността и Милостта на нашия Господ Исус Христос. Аз искам да коленичиш пред Него и да Му кажеш, че Той е всичко в твоя живот. Защото още малко и ние никога повече няма да бъдем …

Нататък ЧИСЛОТО НА ПЪЛНОТО БЛАГОВЕСТИЕ – НАЧАЛО

СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – IV ГЛАВА

4. ДА СМЕНИШ ЛИ ПЪТЯ КЪМ НЕБЕТО С ПЪТЯ КЪМ ОГНЕНОТО ЕЗЕРО? Скъпи ми читателю! Знаеш ли кои неща правят съдбоносна промяна в живота на човека? Това е Словото, което идва от Сион, за да те заведе в Сион! Искам да знаеш, че всичко, което е дошло от Сион, ще се върне в Сион, но …

Нататък СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – IV ГЛАВА

СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – III ГЛАВА

3. ДАЛИ ДА УГОЯВАШ ИЛИ ДА БЪДЕШ УГОЕН? Скъпи ми читателю! Вярвам си убеден, че първият духовен изпит, даден ти от Господ, е твърде сериозен, за да си позволиш лукса да искаш и търсиш всичко на всяка цена. Има само една истинска цена и тя е духовната. Има само една истинска цена и тя е …

Нататък СВИНЕТЕ И ТИНЯТА – III ГЛАВА