КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VIII ГЛАВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ето, че след малко ще затворите последната страница на тази книга. Моята надежда за всички, запознали се с нейното съдържание, е да бъдат свободни. Някога запитали един християнин:“Какъв е смисълът на твоята вяра?”А той се усмихнал, вдигнал очи към Небето и отговорил:“Как какъв? Ами че вярата в Смисъла!”Животът в лъжа е съществуване без смисъл, …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VIII ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VII ГЛАВА

ЛЮБОВТА В ИСУС - АКТИВНОСТ НА ИСТИНАТА Ако с две думи трябва да се каже какво представлява трагедията на този свят, то тя е липсата на Истина! Идвайки сред човеците като Човешки Син, Исус донесе Истината. Бащата на лъжата потрепери и се ужаси, защото започна началото на неговия край. Имаше един единствен начин, за да …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VII ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VI ГЛАВА

НАДЕЖДАТА В ИСУС - УПОВАНИЕ В ИСТИНАТА Постигали ли сте нещо с Истина?Чудесно е, когато човек започне да се наслаждава на победите на Истината. Главният фактор за успешно общение със Святия Дух е надеждата. Пред нея винаги стоят бариери и провокации, които се стремят да я задушат. Първоначалната изолация, която повярвалият в Исус чувства навсякъде, …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – VI ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – V ГЛАВА

ВЯРАТА В ИСУС - КЛЮЧ И ДОСТЪП ДО ИСТИНАТА Да повярваме в Исус - това значи да осъзнаем колко много е липсвала Истина в живота ни. А тя е била навсякъде около нас. Само че ние никога не сме я забелязвали. Няма нищо в творението, както в духовното, така и в материалното измерение, което да …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – V ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – IV ГЛАВА

КАК ДА ЗАДЪРЖИМ ИСТИНАТА? “Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник…” (Ефесяни 6:14) Въпросът не е произволно зададен, защото не Истината губи хората Си, но хората губят Истината. Заръката на Апостол Павел има свой дълбок смисъл. Когато Истината е пояс на кръста ни, ние се явяваме като …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – IV ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – III ГЛАВА

ИСТИНАТА КАТО НЕДОСТЪПНА ТЕРИТОРИЯ ЗА ДЯВОЛА “Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от мор, който ходи в тъмнина, от погибел, която опустошава всред пладне. Хиляда души ще паднат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи…” (Псалом 91:5-7) В този стих …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – III ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – II ГЛАВА

ИСТИНАТА - СПАСИТЕЛНА СВЕТЛИНА “Ходете, докле имате светлината, за да не ви настигне тъмнината. Който ходи в тъмнина, не знае къде отива. Докле имате светлината, вярвайте в светлината, за да станете просветени чрез светлината…” (Йоан 12:35-36) Бог е устроил човека по чуден начин. Дал е на духа му способност да изживява и усеща проявленията на …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – II ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – I ГЛАВА

ВТОРА ЧАСТ: ИСТИНАТА - КЛЕТКА ЗА ДЯВОЛА ИСТИНАТА - ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖЕН ИЗХОД “И Духът е, Който свидетелства, понеже Духът е Истината…” (1 Йоаново 5:7) Възможно е да попитате защо в повествованието на първата част от книгата говоря за Истината с главна буква и я правя действащо лице в разсъжденията си. Отговорът е, че говорейки за …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА II – I ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VIII ГЛАВА

СЕДМА РЕШЕТКА: ПОЛИТИКАТА “Защо се разоряват народите, и племената намислят суета? Опълчват се земните царе и управниците се наговарят заедно против Господа и против Неговия Помазаник, като казват: Нека разкъсаме връзките им и нека отхвърлим от себе си въжетата им…” (Псалом 2:1-3) Едва ли има друго проявление на лъжата, чието действие да достига световни величини …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VIII ГЛАВА

КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VII ГЛАВА

ШЕСТА РЕШЕТКА: СВЕТОВНИТЕ РЕЛИГИИ “Защото велик е Господ и твърде достохвален, достопочитаем е повече от всичките богове. Защото боговете на племената са нищожества, а Йеова е направил небесата…” (Псалом 96:5-5) Да говоря за световните религии е все едно да направя прочит на предходните глави. Религиите са своеобразен концентрат от лъжливи внушения. В тях има не …

Нататък КЛЕТКАТА НА ЗВЯРА I – VII ГЛАВА