ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – VI ГЛАВА

6. ВИНОТО НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ Скъпи мой братко! Верни мой приятелю! Има много върхове на вярата в Бога. Има много свидетелства, които Божиите хора са давали на всяко време и място. Но сега, в края на тази Свята пророческа книга, аз искам да говоря не за върховете на вярата, а за Върхът. Не за многото …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – VI ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО В ДЕЛВАТА НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сега е миг да коленичиш пред Господ. И като Му предадеш цялото си сърце и всичката си вяра, да Му кажеш: “Господи Исусе! Желая повече от всичко Твоето Вино! Аз до този миг не съм разбирал, че Виното е Плод на Лозата и …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – V ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛИНА НА БОЖИЯТА ПРОВЕРКА Докато стоях в самия Лин, аз забелязах как около мен беше пълно с твърде много гроздове. И тогава, от дълбочините на сърцето ми, започна да ми говори Святият Дух на Отец, Който ми казваше: “Сега вече си в Лина на Божията проверка. Тук действат всички изпитания, които да …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – IV ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛОЗАТА ХРИСТОС И НЕЙНИТЕ ПРЪЧКИ В мига, когато Господ докосна главата ми, аз се намерих в една уникална среда. Целият ми дух беше преобразен, за да се впише в самата среда и да стане част от нея. Защото в този миг Господ ме беше оприличил на лозова пръчка с натежали гроздове под …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – III ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

2. ВИНОТО НА БОЖИЯТА СЛАВА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми все още стои под мощното въздействие от Божието Светилище. И аз не зная как да изкажа пред моя Господ дълбоката си любов и благодарение за всичко, което Той показа пред очите ми. Сега смея да твърдя, че вярата ми не би струвала нищо …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – II ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ПЕТИЯ ПЕЧАТ ОТ БОЖИЯТА КНИГА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благославям Божието Име от дълбочините на сърцето си. Аз издигам ръце към Святия и Превъзвишения, като Го моля да ме дари със съвършено помазание и благоволение, за да имам в сърцето си точните думи, с които да опиша и известя …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – I ГЛАВА

ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По изричната Воля на Господ Исус сега към сърцето ти идва едно Небесно послание, по-различно от посланията във всички пророчески книги, които съм написал с Божията Благодат и помазание. Целта на това послание е да подготви сърцето ти за най-важния прицел на вярата в Исус - …

Продължете с четенето на ГЛАДНИ ЗА ПОВЕЧЕ ГОНЕНИЕ – НАЧАЛО

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

5. ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми стои разтърсено от видението с черния конник. И едва сега разбирам колко съдбоносни са всичките думи на Исус в Неговите Евангелия. А от онова, което Той говори на сърцето ми и в този миг, мога да ти кажа, че за всички нас е …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

4. ЧЕРНИЯТ КОННИК НА БОЖИЕТО ВЪЗМЕЗДИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко е голяма Божията Милост? Знаеш ли колко е изобилна Божията Благост? Когато всички трябваше да познаваме в сърцата си Добрия Самарянин, та да извършим Волята Му, мнозина отстъпиха назад. И като престанаха да обичат ближните с Божията Любов и да ги …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В СТРАННОПРИЕМНИЦАТА След последните думи на Господ ние влязохме в странноприемницата. А там Той ми заповяда: “Постави страдалеца на дървения нар в ъгъла, а ти ела с Мен, защото сега ще говоря със самия съдържател…” Послушах Исус и занесох пребития човек до самия нар, като го поставих да легне. След това се приближих …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА