ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 8 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…” (Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с белезите на Времето и знаменията на Времената. С това послание Святият Дух ще ти даде Мъдростта да познаваш проявленията на Божието Време и да утвърдиш духа си във …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 8 ЧАСТ

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 7 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…” (Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Песента на Божия слуга Моисей! С това послание Святият Дух ще подготви сърцето ти за последната Божия Слава, която ще озари сърцата на победителите във великия духовен сблъсък …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 7 ЧАСТ

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 6 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…” (Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с живота на древния Йосиф. С това послание Святият Дух ще те изпълни с Небесно Благочестие, за да се съхраниш без порок, петно и бръчка до Мига на Грабването! …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 6 ЧАСТ

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – X ГЛАВА

10. “НЕ НОСЕТЕ НИ КЕСИЯ, НИ ТОРБА…” Стоях пред Господ и чувствах голяма умора. Умора, която буквално лягаше на клепачите ми. Тогава Исус ме докосна и отне умората, като ми каза: “Ти получи най-дълбокото видение в живота си. А чрез теб Господ твоя Бог ще го даде и на всичките Си братя и сестри. Много …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – X ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

9. ОПЕРАЦИЯТА 666 Искам да знаеш, скъпи ми читателю, че ако съм сигурен в нещо, то е, че Господ Исус щади сърцата ни. Мерзостите на дявола са коя от коя по-мръсни и нечистоплътни. Защото от ангела Господен разбрах и това, че Господ ми е спестявал цели томове от биографията на Мамон, както преди това и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IX ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

8. ГОЛАТА СКАЛА И МЯСТОТО ЗА ПРОСТИРАНЕ НА МРЕЖИ Братко мой! Скъпи ми читателю! Аз моля моя Господ Исус Христос да те покрие с присъствието на Благодатния Си Дух, защото със сигурност зная, че дяволът няма да стои безучастен пред оня, който вижда как на този съдебен процес се изявява тъмното сърце на Злото. Аз …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VIII ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

7. ПРОЕКТЪТ НА ПОЛЕТО ДУРА И така, скъпи ми братко, аз отново се върнах на съдебния процес, защото Господ Исус продължаваше разпита на духа на Мамон. А процесът вече навлизаше в сериозната си част, защото Исус, като посочи с показалеца Си Мамон, с властен и суров Глас му заповяда: “Разкажи за най-великото си творение в …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VII ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЯТА С АВРААМ И ПАВЕЛ (ИЛИ КАК СЕ СЪКРУШАВА ДУХЪТ НА МАМОН) И така, скъпи ми братко, ангелът Господен направи видението със съдебния процес да се прекрати и само след миг бях въведен от него в съвършено бяла стая, където ме чакаше Господ Исус Христос. Като Го видях, аз паднах на коленете си и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – VI ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

5. ДУХОВНОТО ПОСВЕЩЕНИЕ НА МАМОН ОТ ЛУЦИФЕР Отново се върнах към съдебния процес и видях как в залата настъпи раздвижване и вълнение, защото Исус отново се изправи, а духът на Мамон млъкна. А Господ го посочи, като му заповяда: “Разкажи за личното си посвещение от Луцифер, когато той ти даде властта над целия свят и …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – V ГЛАВА

ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IV ГЛАВА

4. КОЙ СИ ТИ, ДУХ НА МАМОН? Братко мой, скъпи ми приятелю! Аз не зная какво са преживявали всички Божии чеда, когато Господ им се е откривал по един или друг начин, в едно или друго видение. Но със сигурност мога да ти кажа, че виденията, които получих в съдебната зала по време на процеса …

Нататък ПОСЛЕДНИЯТ БАНКРУТ НА МАМОН – IV ГЛАВА