ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – IV ГЛАВА

IV. ЗАКЪСНЕЛИЯТ СТРАХ ОТ БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная в сърцето си, че виденията с шестия печат от Божията Книга са най-святото и най-чисто познание, което Исус е давал на сърцето ми. И сега, като си помисля, че Небесният Свитък все още стои прострян над човешките чеда, а те бързат да бягат …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – IV ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – III ГЛАВА

III. ПРЕМЕСТЕНИЯТ СВИТЪК НА НЕБЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Всеки човек се ражда на земята, за да изпълни някаква мисия. И съдбата на всяка твар Отец е записал в Своята Книга, преди още да са се явили дните й. Това действа особено смиряващо, защото всеки от нас трябва да оцени дарът на своя …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – III ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_3

3. ВЯТЪРЪТ НА ЧАРОДЕЙСТВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! Ето, че преминавам към последното от виденията с ветровете на лукавия. И тук, със стопроцентова сигурност и убеждение изявявам пред тебе, че този е най-страшният и най-свирепият вятър против душата ми и сърцето ми. Защото оня, който създава вятъра на чародейството, е духът на Езавел. Когато …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_3

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_2

2. ВЯТЪРЪТ НА ЧОВЕШКАТА АЛЧНОСТ И ИЗМАМА Братко мой! Верни ми приятелю! Аз няма да престана да се обръщам така към теб. И във всяка глава от пророческите книги, които пиша, винаги ще наблягам на това, че те чувствам като скъп брат и верен приятел. Защото кой друг да устои днес против ветровете на лукавия, …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_2

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_1

1. ВЯТЪРЪТ НА ЗАВИСТТА И ЗЛОБАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Смея да твърдя пред тебе, че този е вятърът, от който моето сърце преживя твърде голяма скръб и утеснение. Когато погледна назад в живота си и видя всичкото страдание, което ми дойде от духането на този вятър, аз падам на коленете си пред Бога …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА_1

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА

II. ВИДЕНИЯТА С ВЕТРОВЕТЕ НА ЛУКАВИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Паднал на колене пред моя Господ и Спасител аз сега се моля за твоето сърце. За да бъде внимателно и искрено, смирено и чисто, та да разбере всичките думи на Вечен Живот, които излизат от устата на нашия Господ. Защото този свят не е …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – II ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – I ГЛАВА

I. ПАДАНЕТО НА НЕБЕСНИТЕ ЗВЕЗДИ Братко мой! Верни ми приятелю! Думите, с които Исус ми показа падащите Небесни звезди, бяха за мен дългоочаквани и жадувани. Защото аз преди тринадесет години, като едва проходил младенец, засукал чистото духовно мляко, задълго се спирах над всички апокалиптични пророчества, изречени от Исус или старовременните пророци. Детското ми въображение и …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – I ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Никога не бях подозирал, че съпротивата на дявола против моето посвещение и призоваване от Исус може да се окаже толкова яростна и жестока. Не че досега не съм имал съпротива при писането на пророческо слово. Напротив - всяка книга е като раждане в сърцето ми и то …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО II – НАЧАЛО

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – V ГЛАВА

V. КЪРВАВАТА ЛУНА НА СПАСЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да гледаш на виденията в тази пророческа книга, като на най-силното благоволение и лично докосване от Царя на Сион. Защото Той познава всичките Си овце и те никога няма да сбъркат Гласа Му. Колкото до другите овце, които се съблазняват от вълци в овчи …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – V ГЛАВА

ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – IV ГЛАВА

IV. КОЗИНЯВОТО ВРЕТИЩЕ НА СМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Няма да е никак пресилено ако ти кажа, че всички откровения и видения, давани ми от Исус, са били просто подготовка, за да издържа на най-дълбокото и най-страшното, което Исус ми разкри пред Божието Светилище и Божията Книга със седемте печата. Защото всеки от нас …

Продължете с четенето на ШЕСТИЯТ ПЕЧАТ НА ОТКРОВЕНИЕТО I – IV ГЛАВА