ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 49 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с последните страници на Святия Дух. С виденията в това послание Спасителят ще ти разкрие Святия Дух като Обвинител, Който приготвя осъдителните страници на нечестивите за Страшния Съд …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 49 ЧАСТ

КОГАТО ВЕЧЕ НЯМА ДА НИ ИМА…

(Утеха за Верните в Христа) Когато вече няма да ни има, прегърнати от Бог на небеса, ще дойде на света неумолима зловещата със дългата коса. Тя грешните със ужас ще подгони в поклон към своя тъмен господар. И всичките престоли и корони ще бъдат тор пред нейния олтар. Безсилна - съвестта ще се прекърши, под …

Нататък КОГАТО ВЕЧЕ НЯМА ДА НИ ИМА…

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 17 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”(2 Тимотей 2:7) Мили приятели! Приемете в сърцата си могъщото видение от Божието Светилище, свързано със Солта и Сярата. И като закопнеете за Божието животворно Изобличение - приемете го в сърцата си с всичката Ревност за Христос, на която сте способни. Едва тогава …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 17 ЧАСТ