ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Пътя до Откровение 3:12. С това послание Святият Дух ще озари пред сърцето ти Хълма Мория и ще те зареди с Вярата Исус Христова, за да претърпиш и превъзмогнеш над църковното отстъпление …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 12 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”(2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за излъганите псета и безполезните користи, което Господ Исус Христос даде на сърцето ми. И нека Святият Дух ти даде разбирането, че нашият свещен дълг пред Божията Благодат е всякога да бъдем …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 13 ЧАСТ

ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ

(ПРОРОЧЕСКО ВИДЕНИЕ ЗА ПЪЛНОМОЩИЯТА НА РАЗОРИТЕЛЯ ПРОТИВ ЦЪРКВИТЕ НА ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ) Верни приятели на служение Мория! Непрестанно благодаря на Господ Исус Христос за вашата вярност, любов и щедра подкрепа към Делото на Божия Пророчески Дух. Благодарение на вас устоява повереното ми служение в това най-смутно и жестоко време.Вярвам, че Святият Дух е потвърдил в сърцата …

Нататък ЗА СПЯЩИЯ ХРИСТОС И СТРАШНИТЕ ВЪЛНИ