ЗАКОНЪТ НА ОТРАЖЕНИЕТО

Тази малка книжка е за всички, които имат в сърцето си дълбок копнеж по обиталищата на Бога. Нашият Творец е Съвършен. Всичко в Неговата Воля е изпитано и здраво. Всичко действа в пълна ненарушимост. Ето защо изпитани, здрави и непогрешими ще станат всички, които се стремят да участват в Неговата Воля. Псаломът казва: “Господи, научи …

Нататък ЗАКОНЪТ НА ОТРАЖЕНИЕТО

НА ГОСТИ ПРИ ИСУС

Един ден Исус Христос извикал при Себе Си в Небето Златото, Среброто, Диаманта и желязото. Когато всички те се явили пред Него, Той задал въпроси на всеки поотделно. Като начало Исус попитал Златото: “Какво стана с онази киселина, която ти изпратих?” А Златото се усмихнало, блеснало силно от Господната Светлина и отговорило: “О, Исусе! Нищо …

Нататък НА ГОСТИ ПРИ ИСУС