ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 46 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане, а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с Венеца на Славата! С виденията в това послание Спасителят ще ти даде да проумееш как се сплита, носи и отстоява този Венец в живота на Вяра! …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 46 ЧАСТ