ГРЕХЪТ НА ПРЪСТНИЯ АДАМ

Тежат горчивите несгоди на поруганата любов. Слепец слепеца ако води, и двамата ще паднат в ров. Но плюят днес в едните шепи на някой странник от Едем. И с радост, че остават слепи, пръстта изравят по корем. Уви! Природата човешка молби Небесни не търпи. Не иска никаква болежка, а само да яде и спи. И …

Нататък ГРЕХЪТ НА ПРЪСТНИЯ АДАМ

СОЛТА НА ИЗКУПЛЕНИЕТО И СЯРАТА НА ОСЪЖДЕНИЕТО

Верни приятели на служение Мория!Духовният товар над сърцето ми вече е достигнал пределната си тежест, тъй че успявам да го нося и удържам единствено с преумножената Благодат и Сила, които ми дава Спасителят. Отделно от този товар, аз ежедневно трябва да устоявам на цялата демонична съпротива срещу Делото на Божия Пророчески Дух. Тази съпротива не …

Нататък СОЛТА НА ИЗКУПЛЕНИЕТО И СЯРАТА НА ОСЪЖДЕНИЕТО