ПИСАНОТО, ВЪТРЕ В МЕН!

Душата ми не е витрина, ни вярата ми - експонат. Дошъл съм, но ще си замина, в мига, от Бога предузнат. И стига ми, ако в съдбата на неколцина извор бях. Че те ми пиха от водата и аз раздадох се за тях. Не вярвам в евтините думи, а само в светлите дела. Разтягат скверните …

Нататък ПИСАНОТО, ВЪТРЕ В МЕН!

ЖИВЕЯ СИ ТЪГАТА!

Тъгата си до днес живея и свикнах с нея - нощ и ден, че тя ми става одисея във свят, от бесове студен. И уж сърцето ми се взира в тълпи да види моя кръст, но винаги сред тях намира високи планини от пръст. Не бих могъл с ръце да ровя, та бисер да открия …

Нататък ЖИВЕЯ СИ ТЪГАТА!