ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 17 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Дните на Злото! С това послание Святият Дух ще ти даде могъщия пророчески поглед на Алфата и Омегата към предстоящите дни на Злото, свързани с явлението на човека Антихрист! За да бъдеш и …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 17 ЧАСТ

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 16 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Лъчите на Вечния Живот и паяжината на вечната смърт! С това послание Святият Дух ще утвърди и възрасти Емануил в сърцето ти! За да бъдеш сред победителите на Вяра, прославили Името и Делото …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 16 ЧАСТ