ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 35 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на пророческите послания за Въздаянието на Божия Гняв, който днес е пряко свързан с последната световна пандемия от коронавируса Covid-19. С тези пророчески послания Господ Исус Христос ще изпълни сърцето ти с Неговия Мир, за …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 35 ЧАСТ

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ТРИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в Името на Отца и Сина и Святия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – V ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДВАНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си, и така нека Ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си, заради Мене, …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – IV ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЕДИНАДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Господ Исус Христос на последователите Си: “Нова заповед ви давам, да се любите един другиго; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго...” (Йоан 13:34) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Моля се на Господа сърцето ти да бъде внимателно, за …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – III ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

2. ХЪЛМЪТ МОРИЯ, ПРЕДИЗВИКАЛ ЖЛЪЧНАТА ОМРАЗА НА ДЯВОЛА ПРОТИВ БОГА И БОЖИЯ ХРАМ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вярвам, че след прочетеното в предишната глава сърцето ти истински тържествува в Господа. Защото наистина в живота ни е дошъл мигът, в който Исус изпълнява писаното от Апостола Му: “А Бог на мира, скоро ще смаже …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – II ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С НЕБЕСНИЯ КАМЪК ОТ СИОН, СЛЯЗЪЛ В ПОКОИТЕ НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Като слуга на Господ Исус Христос аз имах привилегията и неизразимото щастие да съзерцавам със сърцето си Небесната Му красота и привлекателност. И не просто да Го съзерцавам, но да запиша удивителните Му видения и скъпоценните думи …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – I ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какво е дошло върху главата ти и сърцето ти след прочита на втората част от виденията против човекоубиеца Сатана. Но лично за себе си ще кажа, че думите “отмъщение”, “ярост” и “гонение” се оказаха много разтегливи като понятия. Тъй щото след последните …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА III – НАЧАЛО

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ДЕСЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти...” (Изход 20:17) Скъпи ми братко! Верни …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – V ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ДЕВЕТИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не свидетелствай лъжливо против ближния си...” (Изход 20:16) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има дяволско проявление на този свят, което да е донесло най-много скръб и страдание на сърцето ми, то това проявление е лъжата. Тази лъжа, която …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – IV ГЛАВА

ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ОСМИЯ СВИТЪК НА ТЪМНИЯ КОДЕКС И рече Бог чрез пророка Си Моисей: “Не кради!” (Изход 20:15) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Да ти казвам, че последното видение предизвика буря в духовния свят ще бъде излишно. Но аз споделям това с теб, понеже самото сгъстяване на сатанинската ярост е свидетелство, че дяволът …

Нататък ТЪМНАТА СЯНКА НА ЧОВЕКОУБИЕЦА II – III ГЛАВА