ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 47 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с Портите на Правдата! С виденията в това послание Спасителят ще ти даде изобилен достъп в Небесния Ерусалим, а Святият Дух ще озари сърцето ти с бисерния блясък …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 47 ЧАСТ