ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

3. “ЖЕНО, ЕТО СИН ТИ...” Братко мой! Стана ли ти скъп Апостолът на Христос и Пророкът на Отца? Стана ли ти ясно, че когато искаш да бъдеш близо до Сърцето на Бога, то непременно ще потърсиш Лоното на Исус? И докато някои бързат да вземат от трапезата онова, което може да се яде и излязат …

Продължете с четенето на ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – III ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – II ГЛАВА

2. УЧЕНИКЪТ, КОЙТО СТАНА СЛУГА (ИЛИ ЗА ТАЙНАТА НА ГОСПОДНОТО ПРЕБЪДВАНЕ) Братко мой! Внимаваш ли на думите на Господ? Следиш ли мисълта Му? Разбираш ли, че ако тези тайни на Словото Божие слизат точно в това време, то е, защото пред очите на Бога ние сме човеците, които трябва да изпълнят сърцата си със съвършено …

Продължете с четенето на ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – II ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

1. АЛФАТА И ОМЕГАТА Скъпи ми братко! Нека думите в тази книга, които Святият Дух ми дава да запиша за твоето насърчение и просветление, станат основа за истинското ти стоене в Словото на Бога и в Неговия Живот. Защото във времето на Господ Исус и Неговото земно служение Небесният Отец задвижи най-прекрасните и съвършени съдби. …

Продължете с четенето на ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – I ГЛАВА

ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Нека душата ти величае Бога Отца и нашият Господ Исус Христос! Нека сърцето ти не спира да хвали Небесния ни Баща за всичките Му благи милости, които Той заръчва за чедата Си. Защото там, пред Трона Му, стои Човешкият Син. Там в Славата Божия стои Исус Христос от Назарет. …

Продължете с четенето на ЯВНИЯТ АПОСТОЛ И СКРИТИЯТ ПРОРОК – НАЧАЛО

ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЦАРЯ, ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, за което ревностно моля моя Господ, то това е Той да дарява Своите чеда с онова помазание и Присъствие на Святия Дух, което да пресече завинаги гравитацията на земята и земните помисли. Защото тези, които са земни, копнеят за земното, …

Продължете с четенето на ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – III ГЛАВА

ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО ПРИ МАМРИЕВИТЕ ДЪБОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Нужно ли е да те питам дали си виждал даващите и продаващите? Нужно ли е да излагам пред очите на сърцето ти всичката онази мерзост, в която са потънали последните църкви? И не са ли станали тъмните камъни на лукавия като нов крайъгълен камък на …

Продължете с четенето на ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – II ГЛАВА

ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ПУСТИНЯТА Нека ти кажа, скъпи ми братко, че усещах в духа си не просто Благодат, но Божия мощ, каквато рядко е посещавала сърцето ми. Аз все още не можех да разбера защо е толкова огромна Божията Сила вътре в мен, но твърде скоро щях да разбера, че това се дължеше на изявата …

Продължете с четенето на ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – I ГЛАВА

ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ Исус Христос да покрие сърцето ти с Духа Си, за да можеш не просто да разбереш, но да заживееш посланието в тази тема. Защото колкото повече приближава свършекът, толкова повече Исус ще изпраща Дух на Светлина и съвършено просветление. Дух, …

Продължете с четенето на ХЛЯБЪТ ХВЪРЛЕН ПО ВОДАТА – НАЧАЛО

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – VI ГЛАВА

6. ПРОРОЧЕСКАТА БЛАГОСЛОВИЯ НА ИЗРАИЛ Братко мой! Носиш ли в сърцето си Духа и копнежа на Йосиф? Гориш ли от онази любов към Отца, с която да Го следваш с неразделено сърце? Гориш ли от онзи пламък, с който да понесеш всички страдания, които съпътстват благочестието? Тогава непременно Бог ще те направи да бъдеш участник …

Продължете с четенето на ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – VI ГЛАВА

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – V ГЛАВА

5. ЖЕНАТА НА ПЕТЕФРИЙ Братко мой! Аз се надявам словото на тази книга да произведе съдба в сърцето ти. Защото мнозина изобщо не знаят откъде идват и накъде отиват. Мнозина изобщо не могат да проумеят защо е тази вяра в Господ Исус. Те са забравили как Спасителят каза: “Аз съм Пътят, и Истината, и Животът. …

Продължете с четенето на ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – V ГЛАВА