ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – НАЧАЛО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Днес мнозина от нас са паднали в ямите на завист, омраза и отхвърляне или са затворени в тъмниците на всякаква религиозна злоба и чародейство. Аз вярвам, че чрез тази книга Господ ще ги накара да преосмислят тежкото си състояние и да приемат в сърцата си великата радост от освежаването …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – НАЧАЛО

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ ЛОЗИ (Или как се носи Лозовия Венец на Исус) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не вярвам, че човек с искрено сърце и чисти помисли би се затруднил от духовните послания на тази книга. В крайна сметка Господ ми дава да споделям с теб духовни знания, откровения и …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – III ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ МАСЛИНИ (Или как се носи Маслинения Венец на Исус) Братко мой! Имам непрестанна скръб в сърцето си, която ме залива на вълни. Скръб за цялото излъгано поколение от християни, които нито за миг не разбраха какво е Славата на Бога и как се придобива Венецът на Славата. Още от …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – II ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ СМОКИНИ (Или как се носи Смокинения Венец на Исус) Братко мой! Верни ми приятелю! Зная, че ти ще прочетеш тази книга на един дъх, както си чел и много други книги, родени от Божия Пророчески Дух. Но точно тук искам да ти кажа, че отмъщението на дявола заради видението …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – I ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако преди десет години някой беше ми казал, че ще дойде миг в живота ми, когато да пиша книга за Венеца на Божията Слава, аз едва ли бих му повярвал. Най-малкото - защото добре зная от каква тиня и от какви тресавища ме е измъкнал моят Господ. …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – НАЧАЛО

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО В НЕБЕСНИЯ ДОМ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някой някога ти е казвал как се ражда скръбта, но с цялата искреност на сърцето си ще ти кажа, че скръб има там, където има чувство на обреченост. Гонението, което преживях и продължавам да преживявам за Исус, никога …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – II ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ОГЛЕДАЛОТО НА ХРИСТОВАТА СЛАВА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! От незапомнени времена един и същи копнеж е изпълвал житието и битието на повечето човеци. И това е бил копнежът за слава. Хората са говорели за славата, мечтаели са за славата, преследвали са славата с всякакви начини и средства. Изобщо – мисълта, …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – I ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имам пълното потвърждение от моя Господ, че в изминалото време сърцата на мнозина Божии чеда, общуващи с нас, са били подложени на голямо изпитание. Изпитание не просто заради дългото мълчание от моя страна, но в действителност едно преминаване през огъня на всякакво притеснение и злострадание заради …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – НАЧАЛО

ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – IV ГЛАВА

4. СВЯТИТЕ ПРИНОСИ ЗА МЛАДЕНЕЦА И така, братко мой, с трепет и огромно вълнение аз очаквах да видя последното знамение на Витлеемската звезда, което никак не закъсня. Защото към Господните ясли се приближиха човеци, които яздеха камили. Когато се приближиха достатъчно, те слязоха от камилите си и вдигнаха дисагите си, стигайки до самите Господни ясли. …

Нататък ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – IV ГЛАВА

ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – III ГЛАВА

3. ОВЧАРИТЕ НА ПОЛЕТО Ето, че Исус тръгна напред, а аз вървях след Него, без да зная къде ме води. А Той, като ми сочеше Витлеемската звезда, каза: “Нека сега ти покажа кои озари Светлината на тази звезда. Защото те ще са единствените отсред църквите, с които Отец Ми ще зачете Завета Си…” Докато Господ …

Нататък ДА РОДИШ ИСУС ВЪВ ВИТЛЕЕМ – III ГЛАВА