ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – IV ГЛАВА

4. ЯМАТА НА ЗАВИСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз те моля да си представиш как един ден си облякъл най-чистите си и нови дрехи, а след това си отишъл на място, където мнозина човеци са се оплескали в кал и всякаква друга мръсотия. Тези човеци забелязват как ти ходиш сред тях с чистите …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – IV ГЛАВА

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – III ГЛАВА

3. СЪНИЩАТА НА ЙОСИФ Знаеш ли кога дяволът и човеците побесняват против някого? Това става, когато този някой поиска да има лично общение с Бога. Понеже личното общение ще доведе до осветяване и посвещение. А тогава в пълна сила лъсва всичката тъмнина на дявола и всичката глупост и простащина на човеците. Да ти говоря, че …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – III ГЛАВА

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – II ГЛАВА

2. ШАРЕНАТА ДРЕШКА НА ЙОСИФ Братко мой! Искам да знаеш, че в сърцето ми нахлуха много мисли от благодатната среща с моя Спасител. И в светлината на тези мисли аз за кой ли път разбрах, че умът на Исус не е като човешките умове. За кой ли път имах прекрасното усещане, че съм се докоснал …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – II ГЛАВА

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – I ГЛАВА

1. ГОСПОД ДАНО ПРИБАВИ Виждаш ли заглавието на тази първа тема? Господ дано прибави! Знаеш ли на кого подобава такава изповед? Защото аз ще ти кажа, че ако днес е най-измамливото време на дявола, то е по причина, че никой не иска Господ да прибави. А когато никой не иска Господ да прибави, то и …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – I ГЛАВА

ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – НАЧАЛО

Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Днес мнозина от нас са паднали в ямите на завист, омраза и отхвърляне или са затворени в тъмниците на всякаква религиозна злоба и чародейство. Аз вярвам, че чрез тази книга Господ ще ги накара да преосмислят тежкото си състояние и да приемат в сърцата си великата радост от освежаването …

Нататък ЖИВОТЪТ НА ЙОСИФ – НАЧАЛО

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ ЛОЗИ (Или как се носи Лозовия Венец на Исус) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не вярвам, че човек с искрено сърце и чисти помисли би се затруднил от духовните послания на тази книга. В крайна сметка Господ ми дава да споделям с теб духовни знания, откровения и …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – III ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ МАСЛИНИ (Или как се носи Маслинения Венец на Исус) Братко мой! Имам непрестанна скръб в сърцето си, която ме залива на вълни. Скръб за цялото излъгано поколение от християни, които нито за миг не разбраха какво е Славата на Бога и как се придобива Венецът на Славата. Още от …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – II ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ГРАДИНАТА НА ЗЕМНИТЕ СМОКИНИ (Или как се носи Смокинения Венец на Исус) Братко мой! Верни ми приятелю! Зная, че ти ще прочетеш тази книга на един дъх, както си чел и много други книги, родени от Божия Пророчески Дух. Но точно тук искам да ти кажа, че отмъщението на дявола заради видението …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – I ГЛАВА

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако преди десет години някой беше ми казал, че ще дойде миг в живота ми, когато да пиша книга за Венеца на Божията Слава, аз едва ли бих му повярвал. Най-малкото - защото добре зная от каква тиня и от какви тресавища ме е измъкнал моят Господ. …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА II – НАЧАЛО

ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО В НЕБЕСНИЯ ДОМ НА АПОСТОЛ ПАВЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някой някога ти е казвал как се ражда скръбта, но с цялата искреност на сърцето си ще ти кажа, че скръб има там, където има чувство на обреченост. Гонението, което преживях и продължавам да преживявам за Исус, никога …

Нататък ВЕНЕЦЪТ НА СЛАВАТА I – II ГЛАВА