РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието от Господ Исус Христос, свързано с дъното на човешкото падение! И нека Святият Дух ти даде разбирането, че пороците, възцарени в скришната стаичка на сърцето, са много по-страшни и унищожителни …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 9 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието от Господ Исус Христос, дадено ми за твоята душа! И нека Святият Дух ти даде разбирането, че Божието Присъствие е най-сигурното и чудесно място, където да се скриеш от покварата …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 9 ЧАСТ

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 11 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…” (1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с могъщото изобличение на блудницата Вавилон и с Божия Призив към всички християни да я напуснат час по-скоро! С това послание Святият Дух ще те утвърди като победител над Вавилон, триумфиращ над змея, …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 11 ЧАСТ

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ТРИТЕ КРЪСТА НА ГОЛГОТА (АПОСТОЛСКО ПРОРОЧЕСТВО ЗА ВРАТИТЕ КЪМ ВЕЧНОСТТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да те питам какво си преживял в сърцето си след прекрасните видения в Небесния дом на Апостол Павел. Защото само Святият Дух може да докосва и придава Христовата Вяра на сърцата ни. Но точно тук …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – III ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С НАДПИСА НА ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За кой ли път ще ти кажа, (както често правя в книгите си), да помолиш Святия Дух за съвършен контрол върху мислите си и сърцето си. Нещата в духовния свят се приемат духовно, а не плътски. Понеже всяка плътска представа ще се …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – II ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ХЪЛМА НА ЧЕРЕПА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека заглавието на тази първа глава никак да не те стряска, нито да си представяш, че авторът на книгата е пират или разбойник. Наистина е факт, че хората свързват черепа именно със смърт, понеже той е костната обвивка на главата и остава като …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – I ГЛАВА

СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След поредната изминала година на усърдно и постоянно утвърждаване в Делото на Божия Пророчески Дух аз наистина мога да заявя, че моят Господ Исус Христос остави огнена и съдбоносна диря в много човешки сърца. Той отключи чрез пророка Си Небесни тайни, каквито на ум не бяха …

Нататък СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА – НАЧАЛО

ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

5. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА ВЯРА “Нека дървото от небесата да се преплете с желязото на земята!” Братко мой! Верни ми приятелю! Има много неща, които дават на човеците основание да се хвалят. Един се хвали с колата си, друг се хвали с дома си, трети – с професията си, четвърти – с късмета си. Но …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – V ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

4. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩОТО СМИРЕНИЕ “Нека Животът на небесата да се преплете със смъртта на земята!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако има върховно изпитание за нашата вяра в Бога, което ще действа постоянно в живота ни, то това изпитание е равносилно на долното съждение: В нас да умре всичко човешко, за да оживее …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – IV ГЛАВА

ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА

3. ВЪЖЕТО НА ВЪЗВИСЯВАЩАТА МОЛИТВА “Нека златото на небесата да се преплете с темяна на земята!” Братко мой! Колкото и да растем в познаването на нашия Господ и Спасител Исус Христос, ние всякога оставаме Негови деца. Тъй щото собственият ни растеж не е нищо друго, освен една поредица от мигове на проглеждане. Ние проглеждаме за …

Нататък ГАЛИЛЕЯ – III ГЛАВА