РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието от Господ Исус Христос, свързано с дъното на човешкото падение! И нека Святият Дух ти даде разбирането, че пороците, възцарени в скришната стаичка на сърцето, са много по-страшни и унищожителни …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 10 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 9 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко…” (2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието от Господ Исус Христос, дадено ми за твоята душа! И нека Святият Дух ти даде разбирането, че Божието Присъствие е най-сигурното и чудесно място, където да се скриеш от покварата …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 9 ЧАСТ

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 11 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…” (1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с могъщото изобличение на блудницата Вавилон и с Божия Призив към всички християни да я напуснат час по-скоро! С това послание Святият Дух ще те утвърди като победител над Вавилон, триумфиращ над змея, …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 11 ЧАСТ

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЕТО НА ХРИСТОВОТО СМИРЕНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През последните няколко години Святият Дух изработи в сърцето ми една особена сърдечна нагласа. Това беше нагласа да живея в Живота на Исус и да търся смисъла на съществуването си в страниците на Христовите Евангелия. Образно казано – аз сякаш се отделях …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – VI ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЕТО НА ХРИСТОВАТА БЛАГОУГОДНОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Святият Дух свидетелства мощно на сърцето ми, че след прочита на тази пророческа книга много християни ще се почувстват като прогледналия Вартимей. Те най-сетне ще разберат колко голяма е разликата между царуването и слугуването. Те веднъж завинаги ще проумеят, че цената за …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – V ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ОЧЕРТАНИЯТА НА ХРИСТОВАТА СВЯТОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз със сигурност не зная колко Божии човеци през тези две хиляди години християнство са станали наистина Жертви Господни, за да разрушат наложеното религиозно статукво от духа на Антихрист. Аз дори силно се съмнявам, че е имало толкова могъща вълна на Освещение, …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – IV ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С КАНАРАТА И ПРОПАСТТА (ЕДИН ПРОРОЧЕСКИ СЪН ЗА СЪБУЖДАНЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някой досега ти е изнасял проповеди, покварен от надписа на Пилат Понтийски, то би трябвало напълно да си убеден, че времето, което си отделил на този земен цар и земното му царство, е напълно изгубено за живота …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – III ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЯСНО ОЧЕРТАНИЯ ХРИСТОС Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има пророчески книги, за които в пълна степен важат изключителните стихове, изречени от пророк Захария: “Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез Духа Ми, казва Господ на Силите…” (Захария 4:6)  Ето така, прегърнал Духа на моя Господ и Бог, аз успях да …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – II ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. СВЯТОТО ОБВИНЕНИЕ НА ВЕЧНИЯ СЪДИЯ (ОТЗВУКЪТ ОТ СКРИТОТО ЕВАНГЕЛИЕ НА ГОЛГОТА) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека нито за миг да не те напуска убеждението и категоричното потвърждение на Святия Дух, че четеш пророческа книга, за която се е водила люта битка в небесните места. Казвам това с максимална духовна отговорност пред моя …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – I ГЛАВА

ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – НАЧАЛО

СЛУГИ НА НЕБЕСНИЯ БОГ ИЛИ ПОТОМЦИ НА ДИОТРЕФ? Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само Бог знае и Святият Му Дух може да потвърди в сърцето ти на какво злострадание и сатанинско отмъщение бях подложен заради виденията в последната пророческа книга, която Исус даде на Църквата Си. Една тайна, стояла покрита две хиляди години, беше …

Нататък ЯСНО ОЧЕРТАНИЯТ ХРИСТОС – НАЧАЛО