СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД КАПЕРНАУМ “Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!” (Матея 18:7) Братко мой! Верни ми приятелю! Усещаш ли как Мечът на Пророческия Дух е отрязал завинаги от сърцето ти властта на онези смъртоносни и жестоки началства и власти, …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – V ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ВИТСАИДА “Но горко вам книжници и фарисеи, лицемери! Защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат…” (Матея 23:13) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако искам нещо от моя Господ и Спасител, то това е Той да те разтърси. Да разтърси сърцето ти …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – IV ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ГОРКОТО НАД ХОРАЗИН “Но горко на вас богатите; защото сте приели вече утехата си…” (Лука 6:24) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная с каква Любов и Благодат Господ е посещавал минали поколения в предишни години и векове. Но съм напълно убеден и сигурен, че изобилието на откровенията и Божията Благодат …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – III ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ТАЙНОТО СЪЗДАВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ ВАВИЛОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някога си имал на представа що ще да рекат думите на Апостол Павел, който в посланието си към Ефесяните се молеше на Отец да ни се даде Дух на мъдрост и на откровение. Но смея да твърдя …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – II ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ХРАМА НА ВСЕМОГЪЩИЯ И така, братко мой, след докосването ми от Исус духът ми и сърцето ми отново се извисиха нагоре, до Небесните селения на Святия Дух. Тогава за първи път от общението си с Господ аз видях целият Хълм Сион в едно необикновено раздвижване. Защото пред Храма на Всемогъщия Бог и …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – I ГЛАВА

СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Единствения Господ и Бог на Небето и земята, аз ти предавам пророческите послания на тази книга. По Волята на Онзи, Който създаде Църквата от Собствената Си Плът и я изкупи от света със Собствената Си Кръв аз ти предавам Неговите думи в това …

Нататък СЕДМАТА ЧАША НА БОЖИЯ ГНЯВ – НАЧАЛО

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – IV ГЛАВА

4. СКРИШНИТЕ МЕСТА НА СТРЪМНИНИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! След малко ти ще затвориш тази книга. И аз зная, че словото от нея няма да има съдбата на хилядите и милиони други думи, които си слушал през живота си. Защото в човешките думи има една нещастна обреченост. Те излизат от празни сърца, за да …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – IV ГЛАВА

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ПУКНАТИНИТЕ НА СКАЛАТА Ето, че пристъпвам към разглеждането на най-отговорното от всички видения, които Господ ми даде. Видението с пукнатините на скалата. Когато в първото генерално видение Исус ми показа Гълъбицата Си и аз видях как тя се издигна до Небесните места, за да донесе на крилата си скалните късове, с които …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – III ГЛАВА