ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПТИЧЕТО ПЕЕНЕ И ГЛАСЪТ НА ГУРГУЛИЦАТА Братко мой! Разбираш ли това слово? Приема ли го сърцето ти или все още си смутен, че години наред си чел Новия Завет, а не си стигал до тези пророчески прозрения? Не разбираш ли, че ако Бог ревнува за Словото Си, то Той така е покрил …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – II ГЛАВА

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – I ГЛАВА

1. ЦВЕТЯТА, КОИТО СЕ ЯВЯВАТ ПО ЗЕМЯТА (ИЛИ ЗА ГОСПОДНОТО СТАДО И КРЕМОВЕТЕ) Скъпи ми братко! Аз вярвам, че думите на Господ Исус са докоснали сърцето ти и ти непременно си поискал да видиш, че притежаваш тези две Небесни крила - Истината и Любовта. Говоря за самите крила с главна буква, понеже на земята има …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – I ГЛАВА

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – НАЧАЛО

ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Моето сърце е твърде много развълнувано от прекрасните думи, с които Господ Исус напълни духа ми. Думи, с които Той иска да подготви верните Си чеда. Думи, като съвършена изява на Божието Сърце. Словото на тази книга е като естествено продължение на предишната - за Гласът …

Нататък ПОЛЕТЪТ НА ГЪЛЪБИЦАТА – НАЧАЛО

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СТЕНАТА, ПРОЗОРЦИТЕ И РЕШЕТКИТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Искрено се надявам, че думите на Господния Глас непременно са разтърсили сърцето ти, за да разбереш, че като християнин ти повече не можеш да се осланяш на човешки думи, човешки проповеди и човешки учения. Защото има нещо страшно печално всред човешките чеда. Това …

Нататък ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – II ГЛАВА

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОРИТЕ И ХЪЛМОВЕТЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Ние вече започваме пътуването в тази необикновена книга. Пътуването към Гласа на Възлюбения. Пътуването към онова духовно състояние, при което сърцето на човека е отворено за Гласа на Бога. От думите на Господ Исус, с които завърших предисловието, ти разбра, че сам Бог Отец …

Нататък ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – I ГЛАВА

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – НАЧАЛО

ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Този път в ръцете ти попада една по-различна книга. Една необикновена книга. Един споделен духовен опит, който Господ Исус даде на мен, а аз предоставям на теб. Никога не съм вярвал, че е възможно да напиша нещо подобно, просто защото зная колко е ограничен умът ми …

Нататък ГЛАСЪТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ – НАЧАЛО

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – III ГЛАВА

3. “ОСЪДИХТЕ, УБИХТЕ ПРАВЕДНИЯ, И ТОЙ НЕ ВИ СЕ ПРОТИВИ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не е възможно да се изпълниш със Святия Дух, а да останеш неупотребен за мисията, с която Той беше изпратен на земята. Защото, освен като Утешител и Изявител на Отца и Сина, Духът дойде и като Обвинител според правдивите …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – III ГЛАВА

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – II ГЛАВА

2. “ТАЙНАТА НА БЛАГОВЕСТИЕТО, ЗА КОЕТО СЪМ ПОСЛАНИК В ОКОВИ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако с искрено сърце четеш Евангелието, то непременно би изповядал, че именно там е първообразът на Истинската и Свята Църква на Господ Исус Христос. Но едно е да видиш оригинала, а съвсем друго – да го откриеш съвършено опазен …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – II ГЛАВА

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ПРИСЪДА ВЪРХУ РОДА НА НЕЧЕСТИВИТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Нека никой никога да не излъже сърцето ти, че да бъдеш християнин е едва ли не най-обикновеното нещо на света. Защото за мнозина принадлежността към Христос се е превърнала в един вид традиционна мода. Тъй де, християнин съм! Да не …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – I ГЛАВА

ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искрено се надявам това пророческо слово да те намери дълбоко запечатан в Присъствията на Святия Дух, сиреч, като осветен, утвърден и полезен на Божието Дело човек. Казвам това, защото съм убеден, че след голямото пресяване от гонението и опресията Господ Исус Христос ще въздигне на Своя …

Нататък ОКОВАНИ ЗА ХРИСТОС – НАЧАЛО