БЛАГОДАРЯ ВИ, ДЪРВЕТА ГОСПОДНИ, ЗА БЛАГОСТТА В КЛОНИТЕ ВИ!

В края на тази най-тежка и усилна за мен година, искам да благодаря на всички приятели на служение Мория за вярността, щедростта, любовта и всичките им чудесни плодове, които вкусваше сърцето ми. Без вашата подкрепа, скъпоценни на Бога хора, аз нямаше да оцелея, нито да продължавам да следвам пророческото си призвание и мисия. Вие неуморно …

Нататък БЛАГОДАРЯ ВИ, ДЪРВЕТА ГОСПОДНИ, ЗА БЛАГОСТТА В КЛОНИТЕ ВИ!

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – X ГЛАВА

X. ДЕСЕТ БЕЛЕГА ЗА ЦЪРКВАТА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС (ИЛИ ЗА ИМЕНАТА НИ В КНИГАТА НА ЖИВОТА) След малко вие ще затворите тази книга и аз вярвам, че нейният духовен заряд ще остане завинаги в сърцата ви. Мнозина може би ще бъдат респектирани от изобилието на откровения и Божия пълнота, които се изляха върху тези …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – X ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

IX. БОЖИЯТА ПОЧИВКА И МИЛЕНИУМЪТ НА ХРИСТОС Всяка работа, рано или късно, приключва. Така и Спасението на човешкия род, промислено от Небесния Отец, също ще приключи. Като последна генерация на Исус, ние можем да бъдем наистина щастливи, че всеки ден и час, всеки месец и година ни приближават до свършека на времето, до свършека на …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – IX ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

3. ДА ВЛАДЕЯТ НАД ВРАГОВЕТЕ СИ Ето, че стигам кулминацията на темата за последния Адам и последната Ева. Много ви моля да внимавате в нещата, които ще прочетете, защото това ще ви позволи да осъзнаете в пълна степен какво значи власт от Бога. “Евангелието от Лука” ни дава илюстрация затова какво се случи, когато Исус …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_3

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_2

2. ДА НАПЪЛНЯТ ЗЕМЯТА И ДА Я ОБЛАДАЯТ Няма християнин, който да не помни Христовата заповед в “Евангелието от Марк”, където Спасителят казва: “Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар...” (Марк 16:15)  Когато вникнем дълбоко в тези думи, ние ще видим, че тази повеля все още не е изпълнена. Светът няма да …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_2

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_1

1. ДА СЕ ПЛОДЯТ И РАЗМНОЖАВАТ Когато погледнем Евангелието, виждаме, че в началото последната Ева бе само от дванадесет човека. На Петдесятница тя получи Сила и Огън от Небето и започна да работи за изпълнение на библейските пророчества. За да разберем какво се е случило през всичките векове от Възкресението на Исус до днес, ни …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА_1

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА

VIII. ПОСЛЕДНИЯТ АДАМ И ПОСЛЕДНАТА ЕВА В досегашните размисли често се налагаше да споменавам последния Адам и последната Ева. Трябва ли да им отделя за внимание цяла отделна тема? Отговорът е: Да! С размишленията в тази тема окончателно ще затвърдим дълбокото откровение, че първа глава на “Книгата Битие” е Книгата на Живота. Във всичко, казано …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VIII ГЛАВА

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

5. БОЖИЕТО ЗНАМЕНИЕ ЗА ВАВИЛОН Искам отново да се върнем към Словото от “Еклесиаст” и да видим как помазаният Божий говорител разкрива Божията Воля. Ето какво се казва в дванадесета глава на тази книга: “И помни Създателя си в дните на младостта си, преди да дойдат дните на злото, и стигнат годините, когато ще речеш: …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_5

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

4. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА В ПЪЛНА ГОТОВНОСТ ЗА ГРАБВАНЕТО Внимание! За прочита на следващите редове е нужен внимателен подход. Предстои ни да навлезем в кулминацията на тази книга. Нека настроим духовно умовете си, защото Святият Дух ще ни открие истини от Словото Си, точно за времето и сезона си. По Божието благоволение именно ние сме поколението, …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_4

ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_3

3. ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА И ПРОТЕСТАНТСКАТА РЕФОРМАЦИЯ Така, както след зимата идва пролет и дъхът й започва осезаемо да променя природата, така и в историята на Църквата дойде нов сезон. Сезон на възстановяване, очистване и реформиране. Римокатолицизмът и Православието хвърлиха такава сянка върху Истината, щото религията им придоби див и нечовешки смисъл. При тях Исус бе …

Нататък ОТКРОВЕНИЯ ОТ КНИГАТА НА ЖИВОТА – VII ГЛАВА_3