АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА

7. СПАСЕНИ В РЕКИТЕ ОТ ЖИВА ВОДА “Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, гдето отиват реките, там те непрестанно отиват…” (Еклесиаст 1:7) Много обичам този стих, защото в него има съвършена надежда. Зная, че по естеството си тази книга е по-различна от всички останали, които сте чели. …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VII ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

6.АНТИ-ОБРАЗЪТ КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Как да разбираме тази стратегия?Преди всичко - като желание на Сатана да изроди човешката раса в безмозъчна, безсъвестна и покварена маса хора, които издигат Сатана като бог. През хилядолетията падналият херувим натрупа опит и изяви лукавството си под различни маски и идеологии, като всяка от тях в зародиша си беше …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – VI ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

5. АНТИ-СЛОВОТО КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Тук стратегията на духа на Антихрист е подмолна и зловеща. За разлика от всички други нечисти духове, неговите демони са пряко свързани с действия против Христовата Църква. Нека обясня това малко по-нагледно. Ако изкусителен дух е съблазнил приятеля ни Петър, който никога не е вярвал в Бога и по …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – V ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

4. АНТИ-ВЯРАТА КАТО ЦЕЛ НА ЛЪЖЕПРОРОКА Колко от нас разбират, че вярата не е просто да се признае на съществуването на Бога? Вярата е духовно участие в Живота на Бога и извикване на Неговото действие в нашия живот. Ние заставаме пред Бога, Когото не виждаме и казваме:“Вярваме в Тебе! Вярваме в Името Ти! Уповаваме на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – IV ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

3. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОБРАЗА НА ВЯРАТА В тази глава ще продължим да разглеждаме неуморната активност на духа на Антихриста. След като видяхме как той се прицелва в съвестта на хората, с цел да разврати човешкия дух и угаси светлината му, то е време да разберем и другата му стратегия, свързана с образа на …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – III ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – II ГЛАВА

2. ДУХЪТ НА АНТИХРИСТ ПРОТИВ ОСНОВАТА НА ВЯРАТА Няма истински християнин, който да не е вдъхновяван от Христовите думи, записани в Евангелията. Така също няма реално съществуващ демон, който да не е бил ужасяван от същите тези думи. Христос беше слушан не само от човеци. Христос беше слушан от цялото Небе и целия ад. Думите …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – II ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

1. ПРОИЗХОД НА ДУХА НА АНТИХРИСТ Една от тайните на Божието Слово е свързана с произхода на духа на Антихрист. Той е отделна духовна личност и не може да се свързва просто с действия на Сатана против Бога. Когато говори за тази личност, Божието Слово ни дава информация за нея не само в “Първото съборно …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – I ГЛАВА

АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

Скъпи читатели на служение Мория!Държите в ръцете си книга, която ще даде пророчески взор на сърцата ви, ако я приемете с вяра. Днес много църкви са обвити в една невидима паяжина и никой не може да види самият паяк, който плете и затяга около сърцата на вярващите примката на духовната смърт.Тази книга беше написана, за …

Нататък АКО СВЕТЛИНАТА В ТЕБ Е ТЪМНИНА – НАЧАЛО

АВАДОН – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ПОГРОМА НАД ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ, АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА В БИТКАТА ПРИ АРМАГЕДОН Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Много трагедии са преминали по лицето на този свят. Едни – по-големи, а други – по-малки. И по един или друг начин човечеството е успявало да превъзмогне Злото, било с цената на много жертви, било с цената …

Нататък АВАДОН – VII ГЛАВА

АВАДОН – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ВЪЗЦАРЯВАНЕТО НА АНТИХРИСТА ЧРЕЗ АВАДОН И ЛЪЖЕПРОРОКА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю!Никога в цялата си история този свят не е бил толкова демонизиран и опустошен от измама, колкото е в тези последни месеци и години преди явлението на човека-Антихрист. Нашествието на окултните вярвания, на Зодиака и хороскопите, на НЛО и контактьорите, …

Нататък АВАДОН – VI ГЛАВА