ПРОРОК В ПУСТИНЯ

До днес напомня свитък древен за случка в стари времена, когато Господ бил е гневен на Ниневийската страна. Там царят, от пророк събуден, за всички прогласил навред да спрат с живота зъл и блуден, донесъл грях и черен гнет. С молитва, с пост, с тъги прелели да молят Бог да им прости, та Дух от …

Нататък ПРОРОК В ПУСТИНЯ