СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – IV ГЛАВА

IV. СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС Сегашното състояние на този свят преминава. Сегашното състояние на Христовата Църква преминава. Идва ново поколение – носител на велика промяна. Поколението на тези, които ще сплотят частите на Христовото Тяло, които ще поставят града на Хълма… Които ще бъдат Светлина на света! Днес Бог прогласява от Сион: “Люде Мои, …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – IV ГЛАВА

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_4

4. СЪГЛАСИЕТО НА ЕДИН ДУХ - ВИСША СТЕПЕН НА СЪГЛАСИЕ В тази глава стигаме до един от най-великите върхове в християнската вяра. Това е постигането на онова съгласие между вярващите, с което съвършено се изпълняват думите на Исус: “Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_4

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_3

3. СЪГЛАСИЕТО, КАТО ДВИГАТЕЛ НА ХРИСТОВОТО ТЯЛО Всички ние, които вярваме в Исус и сме кръстени със Святия Дух, сме Живата Църква на Бога, която Той ръководи според Волята Си. И понеже Бог е Един и Волята Му една, като ясно изразена чрез Словото Му, а ние сме много, то ни е нужно единство и …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_3

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_2

2. ПРОСТИТЕЛНОСТТА, КАТО МОСТ ЗА СЪГЛАСИЕ Чудесно е да нямаме грехове! Превъзходно състояние на духа е знанието, че всичките ни грехове са простени от Отец в Името на Исус и чрез кръвта Му. Естествено е, че тъмните сили и власти винаги ще бъдат непримирими противници на християнското съгласие. Затова те всячески ще се стараят да …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_2

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_1

1. ИСТИНАТА, КАТО ОСНОВА ЗА СЪГЛАСИЕ Когато повярваме в Исус, ние попадаме между много други като нас. Това са наши братя и сестри, които Господ Бог е спасил, новородил и благословил. Има една опитност, която преживява всеки повярвал в Исус и тя е първоначалното впечатление от Любовта и братолюбието, изявени в Църквата. Няма по-чудесно смущение …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА_1

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА

III. СЪГЛАСИЕТО С БЛИЖНИТЕ След първите два принципа на съгласие ни предстои да навлезем в разглеждането на третия принцип - съгласието с ближните. Нашият живот не е изолирано явление, защото, освен нас, на този свят живеят милиарди човеци. Исус дойде на земята, за да спаси всички, които повярват в Неговото Име. Така разбираме, че вярваме …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – III ГЛАВА

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – II ГЛАВА

II. СЪГЛАСИЕТО МЕЖДУ УМА И СЪРЦЕТО Когато Бог чрез Духа Си дойде да живее в сърцата ни, Той желае докрай да разшири Своето присъствие в нас. Като неизменен буфер в началото на нашата вяра се явява умът ни, който е бил слуга на плътското ни естество и е създал определени навици и рефлекси, за да …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – II ГЛАВА

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – I ГЛАВА

I. СЪГЛАСИЕТО С БОГА Няма по-чудесно състояние за нас от това да възстановим съгласието си с Бога. От този момент нашият дух започва да обитава в Светлината на Небесния Отец. Товарът на греха и тъмнината е премахнат и Божията Благодат е обгърнала цялото ни естество, за да можем в останалите дни на този свят да …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – I ГЛАВА

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ Нека да започна с това, че всички престъпления и грехове, всички болести и злини, и изобщо цялото беззаконие на човечеството са гибелни резултати от едно нарушено съгласие. Това нарушено съгласие не настъпи вчера или преди месец. То не настъпи преди десет или сто години. То настъпи, когато Адам и Ева престъпиха категоричната Божия заповед. …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – ПРЕДИСЛОВИЕ

СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – НАЧАЛО

НЯКОЛКО ДУМИ ОТ АВТОРА Едва ли има друга тема в живота ни, която да е толкова актуална, както темата за съгласието. Нашият живот в този свят минава през много съгласия и несъгласия. Бури или благословения, успехи или загуби, радост или мъка - всичко това ни носи нашата склонност да се съгласяваме. Като личности в света …

Нататък СЪГЛАСНИ В ИМЕТО НА ИСУС – НАЧАЛО