ЛОНОТО НА АВРААМ

За клетник, който се помоли надежда вечна да му дам, бих казал: "О, човече голи! Виж Лоното на Авраам! Виж тази сетнина, която светът до днес не е познал, и иска битие богато без тежка мъка и печал. Че всички пътища в съдбата се плащат с нужната цена. На някой празна е торбата, но пък …

Нататък ЛОНОТО НА АВРААМ

ПОМНИ, ЧЕ КАМЪКЪТ ТЕЖИ!

"Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър, и на тая канара ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да й надделеят…" (Матей 16:18) Недей се радва, щом е лесно! Не хващай вяра на лъжи! Последвал битие небесно - помни, че камъкът тежи. Не го събарят урагани. По стръмното не хваща прах. …

Нататък ПОМНИ, ЧЕ КАМЪКЪТ ТЕЖИ!

ЗВУК ОТ ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА

Светът до ада ще се срути, когато Бог му въздаде и всички властници разплути Господен Меч ще пояде. Че днес лукавият си спретва един безумен карнавал - да жъне с тъмната си жетва души, в които е вилнял. С магнит жесток да ги привлича, направен със пари и власт, и него злите да обичат, жигосани …

Нататък ЗВУК ОТ ПОСЛЕДНАТА ТРЪБА

ПРЕВЪРНАЛ КРЪСТА СИ В КРИЛА

Не искай някой друг да носи скръбта на личния ти кръст, дори с крака да стъпваш боси по грубата студена пръст. Дори от клевети и хули духа си да усещаш клет, а вятърът по твойте скули сълзите да обръща в лед. Да срещаш малодушни Юди, и съдници като Пилат. А всеки цар да те прокуди …

Нататък ПРЕВЪРНАЛ КРЪСТА СИ В КРИЛА

КОГАТО СТУД СЪРЦАТА ВЛЕДЕНИ…

Когато студ сърцата вледени сред вихъра на хорските омрази - при Огъня Господен остани, че само той духа ти ще опази. Ледът на този свят не се топи. Замръзват думи, клетви, идеали. И няма как човек да претърпи снега от развилнелите се хали. Спасение едничко го теши - да бъде въглен в Божия жарава. И …

Нататък КОГАТО СТУД СЪРЦАТА ВЛЕДЕНИ…

ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 50 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен!Послушай и повярвай на посланието от Вечния Съдия, свързано с големия бял Камък и малките остри камъчета! Това безценно послание е моето духовно екипиране от Бога и Отца за Деня на Страшния Съд, но то е с неизмерима стойност …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 50 ЧАСТ