ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

5. ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми стои разтърсено от видението с черния конник. И едва сега разбирам колко съдбоносни са всичките думи на Исус в Неговите Евангелия. А от онова, което Той говори на сърцето ми и в този миг, мога да ти кажа, че за всички нас е …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – V ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

4. ЧЕРНИЯТ КОННИК НА БОЖИЕТО ВЪЗМЕЗДИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко е голяма Божията Милост? Знаеш ли колко е изобилна Божията Благост? Когато всички трябваше да познаваме в сърцата си Добрия Самарянин, та да извършим Волята Му, мнозина отстъпиха назад. И като престанаха да обичат ближните с Божията Любов и да ги …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – IV ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В СТРАННОПРИЕМНИЦАТА След последните думи на Господ ние влязохме в странноприемницата. А там Той ми заповяда: “Постави страдалеца на дървения нар в ъгъла, а ти ела с Мен, защото сега ще говоря със самия съдържател…” Послушах Исус и занесох пребития човек до самия нар, като го поставих да легне. След това се приближих …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – III ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ДОБРИЯ САМАРЯНИН Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, което винаги е удивлявало сърцето ми и ме е карало да благоговея в трепет и любов към Бога, то това е изумителната Божия Мъдрост. Мъдрост, която е силна да събере един океан в няколко бисера и целият безкрай в две изречения от …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – II ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И НЕБЕСНИТЕ ПЕЧАТИ Все още незнаещ напълно онова, което ще ми покаже Господ, аз бях твърде много развълнуван и сърцето ми трепереше като лист, поклащан от вятъра. Затова, като докоснах с ръка пламналата от огън и Светлина библия, отново попитах Исус: “И все пак, Господи! Това “Откровение”, дадено на Апостол …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – I ГЛАВА

ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През изминалите дни от написването на продължението за Господната Молитва аз преживях едно особено състояние на близост и общение с Бога. Състояние, което все още не мога напълно да обясня и проумея. Защото моят Небесен Отец ме покри с такава Благост и Милост, каквато никога не …

Продължете с четенето на ДВЕТЕ МОНЕТИ НА САМАРЯНИНА – НАЧАЛО

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ХИТРОСТТА И ПОДЛОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Спомняш ли си изречените думи от нашия Господ, че “онова, което се цени високо между човеците, е мерзост за Бога”? Аз няма да скрия от теб, че сърцето ми се свива от мъка и скръб, като виждам накъде препуска светът и …

Продължете с четенето на СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VIII ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА СУЕТАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Има хиляди начини един човек да върши добри дела, и всеки от тях носи определена полза. От милата дума и състрадание към някой болен или изпаднал в злощастие човек до отстояването на Божията Правда в кръстните скърби на нашия Господ и Бог. Каквото …

Продължете с четенето на СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VII ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА КРЪВОЖАДНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако вярата на човеците беше толкова просветена, щото да наднича отвъд завесата на видимите физични реалности, то тогава всички да бихме живели в един много по-различен свят. Свят, който нямаше да изживее последиците от заговора на Сатана с Науката. Свят, който щеше да …

Продължете с четенето на СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – VI ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА НЕМИЛОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има друга пророческа книга, която да съм писал с по-голяма омраза към дявола и с толкова преляла погнуса към неговата зловеща природа и извратен дух. Знам само, че измежду милиардите жители на този свят все трябваше да се намери един, който …

Продължете с четенето на СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – V ГЛАВА