СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА АЛЧНОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече пиша тази пророческа книга, толкова повече сърцето ми копнее този свят да избледнее и изобщо да спре да съществува. Защото той отдавна се е превърнал в една мрачна сатанинска гротеска, в едно поле, на което растат тръни и бодили, в една …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – IV ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ГОРДОСТТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За последните петнадесет години сърцето ми напълно узна и се убеди на колко могъщ и чрезмерно велик Бог е било призвано да служи и да се покорява. И нещото, което постоянно се случваше през всички тези години беше фактът, че аз се смалявах …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – III ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА ЧАРОДЕЙНАТА ИЗМАМА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали някога върху сърцето ти е имало такъв натиск, който да те води до страшен световъртеж, при който погледът ти не може да се задържи в една точка, но бяга встрани, при все че изобщо не мърда. Но ето …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – II ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ЛЮСПИТЕ НА БЕСОВСКАТА МЪДРОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имай вярата да приемеш в сърцето си, че четеш книга, за която се е платила и ще се плаща и занапред скъпа цена. Не ти казвам това, за да величая страданието си за моя Господ, нито да трупам някакви суетни ползи от …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – I ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди два месеца Господ дойде към сърцето ми, за да ме въздигне при Себе Си и да ме посвети в една от най-дълбоките изяви на Божията тайнствена премъдрост. Така, за първи път в живота си, написах част от книга-алегория, получавайки от Исус видения с дъщерите на …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА II – НАЧАЛО