ДОЛИНАТА АХОР – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДУХА НА АХАН Скъпи ми братко! Аз искам да вярвам, че ти вече си хванал с вяра това светло въже, което Господ ти спуща от Небето. Защото ако Той не мислеше за нас, то не би се избавила нито една твар. Но Той все още мисли за Църквата Си. Защото Името Му …

Нататък ДОЛИНАТА АХОР – III ГЛАВА

ДОЛИНАТА АХОР – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БИТКАТА В НЕБЕСНИТЕ МЕСТА Братко мой! Аз не вярвам, че човешко сърце би останало безразлично, когато му говори Господарят на Сион. Аз не вярвам, че биха съществували толкова ненормални и извратени хора, които да виждат как ръката Господна се протяга към тях, а в същия момент те плюят в нея или повторно …

Нататък ДОЛИНАТА АХОР – II ГЛАВА

ДОЛИНАТА АХОР – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ИГРИЩЕТО НА ЖИВОТА Знаеш ли, братко мой, че животът на един християнин, по силата на своето въздействие и отражение за околните, е като игрище, на което трябва да се тича. Това не е мое лично съждение, но споделена опитност на Апостол Павел, който в едно от посланията си пишеше за игрището на …

Нататък ДОЛИНАТА АХОР – I ГЛАВА

ДОЛИНАТА АХОР – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! По Волята на Отца и чрез Благостта и Милостта на Неговия Син Исус Христос, в ръката ти попада книга, чието единствено предназначение е да те спаси от погибелта. Защото печатът на това последно време, в което живеем, е именно погибелта. Тази погибел, която като шумящо море е отворила ненаситната …

Нататък ДОЛИНАТА АХОР – НАЧАЛО

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

3. ПЪТЯТ ПРЕЗ ДЪНОТО ДО ВЪРХА Братко мой! Верни и скъпи ми приятелю! Аз зная, че Божието Слово няма да се осуети, но скоро ще се осуетят онези, които всякога се опитват да възпрепятстват Божиите думи. Защото днес е времето, когато смирените и кротките са станали обект на присмех и презрение. Защото никой не харесва …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – III ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че Святият Дух е взел съвършен контрол върху сърцето ти и ума ти, за да разбереш посланието на тази книга. Защото дълбокият мотив, с който я пиша, не е друг, но именно този - да достигнеш до съвършеното познаване …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – II ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНАТА ВЕЗНА Нека ти кажа, скъпи ми братко, че когато Спасителят дойде, за да подготви сърцето ми за словото на тази книга, аз се почувствах по-странно от когато и да било. И самата странност, която се появи вътре в мен, се дължеше на настройката, с която очаквах Господ. Аз си мислех, че …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – I ГЛАВА

ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Паднал на коленете си пред моя Господ Исус Христос аз сега се моля пророческото послание на тази книга да не се върне празно пред Бога. Паднал на колене пред моя Спасител аз изисквам в Неговото Име онази Благодат и Сила от Святия Дух, с която сърцата …

Нататък ЦЕНАТА НА ДУХОВНОТО ИЗДИГАНЕ – НАЧАЛО

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VII ГЛАВА

7. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕПОКЛАТИМОСТ “Който прави това няма да се поклати до века...” (Псалом 15:5) Братко мой! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до последното видение, свързано с последния от Гроздовете в Господния Шатър. Гроздът на Непоклатимостта. Но преди да ти разкрия всичко, дадено ми от Исус, аз искам да споделя с теб, че …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VII ГЛАВА