АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА ВОЙНА И ВРЕМЕ ЗА МИР Братко мой! Верни ми приятелю! В една от предишните книги, които Господ даде на сърцето ми, аз написах, че всичко около мен придобива белезите на тотална война. Война между Истината и заблудата, между Светлината и мрака, между Божия Пророчески Дух и лъжепророка. Война между Бога и дявола! …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VIII ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VII ГЛАВА

7. ВРЕМЕ ЗА ОБИЧАНЕ И ВРЕМЕ ЗА МРАЗЕНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Много пъти, когато Господ е идвал към сърцето ми, аз съм преживявал ново проглеждане и осветяване. И вдигнал ръце на благодарност към моя Спасител, съм търсил най-святите и чисти думи в сърцето си, с които да Му кажа, че Той е …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VII ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VI ГЛАВА

6. ВРЕМЕ ЗА МЪЛЧАНИЕ И ВРЕМЕ ЗА ГОВОРЕНЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Благословен да е Господ Исус, Изворът ми! Благословени да са устните Му, понеже се отвориха, за да напълнят сърцата на Божиите чеда. Нека ти кажа, че сърцето ми се радва премного на тая чудесна привилегия - да воювам за дома на Тавита …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – VI ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – V ГЛАВА

5. ВРЕМЕ ЗА РАЗДИРАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ШИЕНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След виденията в десетия духовен пролом, които Господ даде на сърцето ми, цялата власт на тъмнината буквално настръхна против мен. Така аз трябваше да изпитам една твърде тежка и смазваща преса, която ме притискаше цяла седмица. Това за сетен път ме …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – V ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – IV ГЛАВА

4. ВРЕМЕ ЗА ПАЗЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ХВЪРЛЯНЕ Пазиш ли сърцето си, братко мой? Пазиш ли чистата и Свята Вяра, която Господ ни остави с Примера и Делото на Собствения Си Живот? Нека ти кажа, че ако всички пазеха сърцата си и вярата им в Бога стоеше чиста и Свята, то тогава за Божиите пророци …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – IV ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – III ГЛАВА

3. ВРЕМЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗГУБВАНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато сърцето ти тръгне да търси нещата на Бога, то тогава съдбата ти непременно ще попадне в духовния пролом, който сега ще разкрия на сърцето ти. Истина е, че Словото на нашия Господ ни насърчава по всякакъв начин да търсим Него …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – III ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – II ГЛАВА

2. ВРЕМЕ ЗА ПРЕГРЪЩАНЕ, И ВРЕМЕ ЗА ВЪЗДЪРЖАНЕ ОТ ПРЕГРЪЩАНЕТО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато застана пред Господ Исус Христос, за да прогласявам думите Му и върша Волята Му, аз зная, че в тоя миг сърцето ми свещенодейства. Защото, взел всички думи и видения на Христовото Освещение, аз бързам да ги запиша и …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – II ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА КНИГА И ДИАМАНТЕНИЯ ПИСЕЦ Братко мой! Приятелю на сърцето ми! Аз съм сигурен, че ако Господ е дал определена духовна опитност на слугата Си, то по един или друг начин прицел на тази опитност са ставали мнозина други човеци. Ето защо зная, че е твърде възможно и ти да си преживял …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – I ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА II – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕ ЗА ДОКОСВАНЕТО ОТ АЛФАТА И ОМЕГАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С дълбоко благоговение и трепет от могъщата изява на моя Господ, аз отново приклоних сърцето си към Него. Защото горе, в Залата на Времената и Съдбите, стояха неизявени и неразкрити още седем духовни пролома на Святия Дух. Аз не зная дали ти …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА II – НАЧАЛО