ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VI ГЛАВА

6. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕПОДКУПНОСТ “Нито приема подкуп против невинния...” (Псалом 15:5) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная от моя Господ, че най-страшната битка, която и до днес водя в духовния свят, е битката с лъжепророците на дявола. Битката с онези подкупни и сребролюбиви християнски величия, които са на почит и възхищение във всичките …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – VI ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – V ГЛАВА

5. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ЩЕДРОСТ “Който не дава парите си с лихва...” (Псалом 15:5) Братко мой! Верни ми приятелю! Има много мръсни думи в човешкото битие. Думи, родени от желанието на земния човек да стане още по-земен. Думи, родени от естествената страст и похот на къртици, които ровят в пръстта, за да заграбят колкото е …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – V ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – IV ГЛАВА

4. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА НЕИЗМЕННОСТ “Който, ако и да се е клел за своя повреда, не се отмята...” (Псалом 15:4) Братко мой! Верни ми приятелю! В много от последните пророчески книги Господ ми дава поглед назад към годините. Поглед към собственото ми израстване и духовно утвърждаване за Него. И аз споделям този поглед не за …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – IV ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – III ГЛАВА

3. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ПОЧТИТЕЛНОСТ “Но той почита ония, които се боят от Господа...” [ (Псалом 15:4)] Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ и Бог да приемеш пророческите видения от Господния Шатър с тази вяра, с която пръчката приема живителните сокове от Лозата. Защото отделени от Него не можем …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – III ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – II ГЛАВА

2. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО БЛАГОЧЕСТИЕ “Пред чиито очи е презрян безчестният...” (Псалом 15:4) Братко мой! Верни ми приятелю! Сърцето ми още стои под въздействието от видението в Божието Светилище. И за първи път в живота си не просто виждам, но наистина разбирам колко съдба е скрита в апостолското предупреждение: “Страшно е да падне човек в …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – II ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС ЗЕМЕДЕЛЕЦА, КОЙТО ПРЪВ ВКУСВА ОТ ПЛОДОВЕТЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пристъпвам към втората част на тази пророческа книга с една голяма болка и с едно дълбоко безпокойство за много от християните на този свят. Понеже през изминалите дни на размисъл и посвещение върху Гроздовете в Господния Шатър, Исус за сетен …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – II ЧАСТ – I ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – VIII ГЛАВА

8. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА БЕЗУКОРНОСТ “Нито приема да хвърли укор против ближния си...” (Псалом 15:3) Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато ревността ми е кипвала до краен предел в сърцето ми. И тогава, хванал острия Меч на Духа, съм искал да порежа не един и двама за неразумната им …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – VIII ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – VII ГЛАВА

7. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО БЛАГОРАЗУМИЕ “Нито струва зло на приятеля си...” (Псалом 15:3) Братко мой! Верни ми приятелю! За последните десет години от моето служение към Исус, аз натрупах много болезнен, но и твърде скъпоценен опит. Опит, с който разбрах, че ако човеците са верни, Господ е много по-верен. И ако човеците са любящи, Господ …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – VII ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – VI ГЛАВА

6. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВОТО СМИРЕНОМЪДРИЕ “Който не одумва с езика си...” (Псалом 15:3) Братко мой! Верни ми приятелю! Цялото ми сърце благославя Господ за тая Благост и Милост, с които Той ме въведе в Шатъра Си. Понеже едва сега разбирам, че животът ни за Бог не би бил виделина на света, нито Небесно благословение за …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – VI ГЛАВА

ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – V ГЛАВА

5. ГРОЗДЪТ НА ХРИСТОВАТА ИСТИННОСТ “И който говори истина от сърцето си...” (Псалом 15:2) Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да ти разкрия дълбокото видение от моя Господ, свързано с Плода на Неговата Истинност, аз искам да ти споделя няколко думи от сърцето си. Думи за Истината, като начин на живот. Думи за тоя Съвършен …

Нататък ГРОЗДОВЕТЕ В ГОСПОДНИЯ ШАТЪР – I ЧАСТ – V ГЛАВА