АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

8. ВРЕМЕ ЗА РАЗХВЪРЛЯНЕ НА КАМЪНИ И ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕ НА КАМЪНИ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че с виденията в тази книга Господ наистина докосва сърцето ти с диамантения Си писец. Колкото до мен, аз вече зная, че никой няма да изтрие написаното от Исус в моето сърце. Защото …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VIII ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VII ГЛАВА

7. ВРЕМЕ ЗА ЖАЛЕЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА ЛИКУВАНЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Когато отново застанах пред моя Господ в Залата на Божиите Времена и Съдби, аз носех в сърцето си убеждението, че Времето за Жалеене и Времето за Ликуване по много неща си приличат с Времето за Плачене и Времето за Смеене. Затова със …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VII ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VI ГЛАВА

6. ВРЕМЕ ЗА ПЛАЧЕНЕ И ВРЕМЕ ЗА СМЕЕНЕ Братко мой! Верни ми приятелю! В последните десет години на моето служение за Исус и посвещение в Божия Пророчески Дух, аз трябваше многократно да опитвам солено-горчивия вкус на сълзите. Имаше дни, в които никак не можех да сдържам плача си, поради голямата болка на сърцето ми. Погледнат …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – VI ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – V ГЛАВА

5. ВРЕМЕ ЗА СЪБАРЯНЕ И ВРЕМЕ ЗА ГРАДЕНЕ Братко мой! Верни ми приятелю! За написването на видението, свързано с тези две Времена на Духа, Господ даде на сърцето ми Дух на дълго размишление и наблюдение. Така аз трябваше да погледна на света от твърде извисеното място на Святия Дух, сиреч, от Залата на Божиите Времена …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – V ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – IV ГЛАВА

4. ВРЕМЕ ЗА УБИВАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗЦЕЛЯВАНЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко голяма е трагедията на оня човек, който не може да забележи нищо друго в живота си, освен себе си? Защото такъв, като роб на егоизма си, смята, че всичко се върти около него. Животът, светът и... времето. Казвам ти …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – IV ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – III ГЛАВА

3. ВРЕМЕ ЗА НАСАЖДАНЕ И ВРЕМЕ ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НАСАДЕНОТО Времето, братко мой! Тази продължителност на съществуването, която мнозина днес губят така лекомислено. Те си мислят, че съдбата и битието са им длъжни. Или още по-лошото - че няма сетнина за делата им и думите им. Истината е, че сетнина има. И ако за едни тя …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – III ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – II ГЛАВА

2. ВРЕМЕ ЗА РАЖДАНЕ И ВРЕМЕ ЗА УМИРАНЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да те въведа в това първо видение от Божиите Времена и Съдби, аз искам да се замислиш върху времето, което Бог е отредил на всеки от нас. Време, което различните човеци употребяват по различен начин. В най-общи линии всеки от нас …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – II ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – I ГЛАВА

1. АЛФАТА И ОМЕГАТА, НАЧАЛОТО И КРАЯТ ВИДЕНИЕ В ЗАЛАТА НА БОЖИИТЕ ВРЕМЕНА И СЪДБИ Братко мой! Верни ми приятелю! Така, както една малка рибка плува из дълбочините и никога не може да изпълни очите си с безкрая на морските предели, така и аз разбрах в сърцето си, че самата изява на Исус като Алфа …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – I ГЛАВА

АЛФАТА И ОМЕГАТА I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Още с първите редове на тази пророческа книга аз искам да отдам благодарение на моя Господ Исус Христос за всичките Верни и чудесни Божии чеда, които откликнаха с огнена ревност и голяма щедрост за нуждите на нашето служение, свързани със закупуването на техника за печатане на …

Нататък АЛФАТА И ОМЕГАТА I – НАЧАЛО

ЛЕГИОН – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СТРЪМНИНАТА НА УМНОЖЕНОТО БЕЗЗАКОНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едно желание изгаря сърцето ми повече от всички други желания, и то е Господ Исус Христос час по-скоро да се върне в Пришествието Си. Понеже нечестието на този свят толкова се е сгъстило, щото за Верните на Спасителя е дошло времето на …

Нататък ЛЕГИОН – V ГЛАВА