ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 16 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайтеблаговестието на всяка твар…”(Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен!Нека Духът и Словото на тази книга издигнат сърцето ти в съвършено познаване на Господните пътища! Нека Духът и Силата на Илия станат твои верни спътници до мига на нашето преселение в Царството на Вечната Правда и Любов!С тази книга Господ …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 16 ЧАСТ

ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 15 ЧАСТ

“Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар…”(Марк 16:15) Мили приятелю в Духа Господен! Проповядвай и утвърждавай посланието от Господ Исус Христос, свързано с Печатите на Небесното Царство. С това послание Святият Дух ще ти даде мярката от Благодат и Сила, за да се утвърдиш като един от Званите, Избраните и Верните на …

Нататък ПРОПОВЯДВАЙ И УТВЪРЖДАВАЙ – 15 ЧАСТ