СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ И ДЪЩЕРИТЕ НА ЗМИЯТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Отново искам да ти напомня и подчертая, че Господ те прави свидетел на една Небесна алегория. Тъй щото виденията в нея не могат да се приемат дословно, но само с Божията Мъдрост, която е силна да потвърждава дълбочините на Духа. …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – III ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ И ГРЕХОПАДЕНИЕТО В ЕДЕМСКАТА ГРАДИНА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма да ти кажа, че сърцето ми е пълно с благодарение към моя Господ и Бог, защото то отдавна прелива във всичката си любов към Него. Понеже има Божии скъпоценности, заради които си заслужава да заплатиш с дъха на …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – II ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – I ГЛАВА

1. НЕБЕСНАТА АЛЕГОРИЯ С ДЪЩЕРИТЕ НА БОГ ОТЕЦ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Въпреки страшното гонение, на което станах мишена през последните години, аз имам една най-свята причина за радост на сърцето си и възторг на духа си. Защото Сам Господ ме постави на твърде благодатния Си Хълм Мория, от който аз раздавах даром …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – I ГЛАВА

СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Верен да ме пази от огнените стрели на нечестивия, и Истинен - да ме употребява за Славата на Името Си, в последните два месеца Исус подготвяше сърцето ми за извисените и мъдри послания на тази пророческа книга. Няма да ти кажа, че първата й част беше …

Нататък СЛЯПАТА ДЪЩЕРЯ НА БОГА I – НАЧАЛО

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – X ГЛАВА

10. “ТАКА КАЗВА ГОСПОД, ТВОРЕЦЪТ ТИ, ЯКОВЕ...” Братко мой! Верни ми приятелю! С чувство на дълбоко удовлетворение аз привършвам тази книга. Славата и благодарението за нея принадлежат на Вечния и Превъзвишен Господ и Бог на сърцето ми. И сега аз споделям с тебе, че дяволът многократно правеше опити да убие сърцето ми и да спре …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – X ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IX ГЛАВА

9. ОГНЕНАТА РЕКА НА МОЛОХ (Видение за отстъплението от Божията Любов) Братко мой! Верни ми приятелю! Огънят на моя Небесен Отец гори в сърцето ми, а водите на Святия Дух твърде силно кипят против реките на Вавилон. Истина е, че Исус многократно е просвещавал сърцето ми относно най-силната власт на дявола. Истина е също, че …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IX ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VIII ГЛАВА

8. ГРАБИТЕЛСКАТА РЕКА НА АМАЛИК (Видение за отстъплението от Небесното блаженство) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че живота на всеки човек се обуславя от отношението му към нещата, които счита за ценни. Ето защо всеки човек залага на богатството, което определя живота му. За свят, лежащ в лукавия, е съвсем естествено човеците да …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VIII ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VII ГЛАВА

7. КАЛНАТА РЕКА НА МОАВ (Видение за отстъплението от Кръста Господен) Братко мой! Верни ми приятелю! Едва ли има нещо по-противно и ужасно от това - да вървиш по кален път, а нозете ти да затъват в него. Всяка крачка по този път ще носи белезите на ужасна тегота и отблъскваща мръсотия. Ти сам знаеш …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VII ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VI ГЛАВА

6. ОМАЙВАЩАТА РЕКА НА ЕЗАВЕЛ (Видение за отстъплението от Духа на Божието Слово) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има дух на земята, който да е вкарвал най-голяма омраза в сърцата на човеците против делото, което Бог ми е дал да върша, то това е духът на Езавел. Аз ясно помня времето, когато пратеник от …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – VI ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – V ГЛАВА

5. КЪРВАВАТА РЕКА НА КОРЕЙ (Видение за отстъплението от Божията Благост и Милост) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали имаш вярата да си представиш как би изглеждал един воин на Бога, който държи Господния Меч в ръката си, за да поразява с него враговете на Божия народ. Но искам да ти кажа, …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – V ГЛАВА