РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IV ГЛАВА

4. ЗЛАТНАТА РЕКА НА МАМОН (Видение за отстъплението от благородството) Мамон! Проклетият дух, който завлече Юда! Проклетият дух, който измами Израил да се кланя на златно теле! Проклетият дух, който отнема благородството на духа и го заменя с ръжда! Проклетият дух, чиято измама излиза от дълбочините на дяволското сърце! Разбрал ли си всичко за Мамон, …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – IV ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – III ГЛАВА

3. СМОЛИСТАТА РЕКА НА ЕДОМ (Видение за отстъплението от първородството) Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво влагат различните човеци под понятието “ужас”. Но във всички случаи ужасът е онова зло стечение на обстоятелствата, които човешкото сърце отказва да приеме за реалност. Истината е, че зад границата на видимото, в областта на духовния …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – III ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – II ГЛАВА

2. “СЕДЕМ ДРУГИ ДУХОВЕ, ПО-ЗЛИ ОТ ПЪРВИЯ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Ти знаеш ли какво е да ревнуваш Божиите чеда с божествена ревност? Знаеш ли какво е да се надига в сърцето ти негодувание против нечестивия и против всичките му измами и заблуди? Знаеш ли какво е Огънят на Отца да не те оставя …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – II ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ИЗВОРА НА ЖИВОТА Братко мой! Верни ми приятелю! В миг, когато върху собствения ми дух летяха стрелите на всякакво одумване, чародейство и религиозна злоба, аз трябваше да обърна очите на сърцето си и да погледна нагоре, при все, че цялото ми същество викаше и крещеше за отдих и избавление. Но аз все …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – I ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С огромно вълнение и искрен страх от Божиите съдби, аз се прекланям пред Отца с всичките си помисли и се моля да бъда употребен според Съвършеното Му благоволение. Защото повече от всичко сърцето ми желае Вавилон да бъде съкрушен и неговите реки – пресушени. Това няма …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН II – НАЧАЛО

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

5. “ДЪЩЕРЬО ВАВИЛОНСКА, КОЯТО ЩЕ БЪДЕШ ЗАПУСТЕНА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Има съвършена пълнота от достоверност и истинност в онази притча на Исус, с която Той ни каза за езичниците на тоя свят: “…защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината…” (Лука 16:8) Представи си тогава каква би …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – V ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С АСИРИЙСКИЯ КЕДЪР Братко мой! Верни ми приятелю! Имаше период от живота ми, когато моят Господ нахлу като благодатен вятър в сърцето ми. Това беше времето на моя преход и на духовното екипиране, нужно ми за битката срещу силите на нечестието. До този момент аз познавах Святият Дух като Утешител, Учител и Дух …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – IV ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – III ГЛАВА

3. БОЖИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ 137 ПСАЛОМ Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато, подведен от общата инерция на отстъплението от Бога, аз съм ръкопляскал на човеци, които са хвалили духа на Вавилон, а не Духа на Бога и Отца. Но знаел ли съм тогава що ще рекат Струните на Божието …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – III ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН Братко мой! Верни ми приятелю! Вече зная за себе си, че докато съм жив и Святият Дух изпълва устните ми, аз всякога ще нося товар за Божиите чеда. Никой не избира сам съдбата си, но следва онова, което Бог е записал за него. И аз, ако можеше преди години …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – II ГЛАВА

РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА

1. КЪРВЯЩОТО БОЖИЕ СЪРЦЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Плачи за изгубените, като за най-скъпи синове на Божиите чресла! Плачи за гордите, като за безумни, които се подхлъзват и падат в пропаст! Плачи за неверните, като за човеци, обърнали главите си назад, които с кикотене и възклицание слизат в дълбочините на рова! Плачи за неблагонадеждните, …

Нататък РЕКИТЕ НА ВАВИЛОН I – I ГЛАВА