ЕМАНУИЛ – IV ГЛАВА

4. МЛАДЕНЦИТЕ НА МАРИЯ И ЕЛИСАВЕТА Братко мой! Верни ми приятелю! Когато погледна назад, в годините на моите първи глътки от жива вода, аз няма как да не си спомня всичките сълзи на покаяние и отричане от живота на греха и смъртта. В онези първи дни и седмици, макар да съм бил малък и неукрепнал …

Нататък ЕМАНУИЛ – IV ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – III ГЛАВА

3. ДЕЦАТА НА РАХИЛ ИЛИ ЗА СИЛАТА НА ДЯВОЛСКОТО ПОГУБЛЕНИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва сега в пълна степен разбрах какъв е бил товарът от Бога върху сърцето ми. Едва сега проумях, че днес Рахил ридае за погубените си чеда, понеже Асириецът Ирод се е възцарил в много църкви. И като надига лицето …

Нататък ЕМАНУИЛ – III ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – II ГЛАВА

2. ЯРОСТТА НА ИРОД ИЛИ ЗА ДУХА НА АСИРИЙСКИЯ ЦАР Братко мой! Верни ми приятелю! Започваш ли да разбираш дълбочините, в които Господ посвещава сърцето на слугата Си? Започваш ли да разбираш, че Евангелието е Дух и Живот, а не отдавна прочетен вестник? Защото това Евангелие ти казва, че някога Исус се роди в утробата …

Нататък ЕМАНУИЛ – II ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – I ГЛАВА

1. “ГЛАС СЕ ЧУВА В РАМА, РИДАНИЕ И ГОРЧИВО ПЛАКАНЕ...” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! В деня, когато Исус дойде да говори на сърцето ми, аз почувствах огромна и необяснима скръб. Тази скръб се настани в стаята ми, легна върху очите ми и завладя цялото ми същество. И ако бих казал, че съм готов …

Нататък ЕМАНУИЛ – I ГЛАВА

ЕМАНУИЛ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Няма как да не забележиш, че в тези последни дни на отиващата си година светът отново поглежда към религиозния календар. И като отбелязва с червено датите на тържествените си празници, приготвя се да празнува. Идва Рождество Христово, а след него и Нова година. Отново идва времето, …

Нататък ЕМАНУИЛ – НАЧАЛО

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯТА ПРИСЪДА НАД ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! С цялото си сърце благославям моя Господ и Бог, Който ме направи да устоя и превъзмогна над всичките атаки на старовременната змия, която е дявол и Сатана. И сега ти казвам да знаеш, че за тази Свята пророческа книга се е платила …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VIII ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА НЕИЗМЕННОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Благословен да е моят Господ и Бог, понеже Той остава неизменен при каквото и да било стечение на обстоятелствата. Той е като бяла и искряща Канара на върха на планината. Човеците се раждат, остаряват и умират, но Той остава Същият. Човеците се изменят …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VII ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА НЕПОДКУПНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Колкото повече тази пророческа книга върви към края си, толкова по-уплашен и разтреперан е дяволът. Понеже той, ако и да е лишен от разум, знае, че му остава много малко време. И ако ти си представиш как Бог е прострял искрящата Си ръка …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – VI ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЕТО ОПРОЩЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Много пъти през годините аз получавах писма от Божии чеда, които искрено недоумяваха и не можеха да си обяснят на какво се дължи Божието благоволение над сърцето ми. Едни от тях смятаха, че това се дължи на моите молитви: “Ти, братко, много се …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – V ГЛАВА