ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА СПРАВЕДЛИВОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Има много начини да угодиш на Божието Сърце и да накараш Господ да се удоволства в живота ти и да го вижда като благоухание за Небесното Царство. Но онова, което ще те съедини завинаги с Него, е безрезервно да уповаваш на Божията Справедливост. …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – IV ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЕТО СМИРЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Човешките отношения в този свят са изтъкани от много образи. От образ на император до образ на роб. От образ на диктатор до образ на угнетен. От образ на директор до образ на подчинен. От образ на учител до образ на ученик. И …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – III ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ВЯРНОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз отдавна съм наясно, че няма да намеря нито пълно приемане, нито всеобщо одобрение, нито каквито и да било църковни почести и ръкопляскане. Но това е още една основателна причина да не отстъпя нито на йота от призванието си. Беше време, когато пишех …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – II ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО В ТРОННАТА ЗАЛА НА ВСЕМОГЪЩИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! След встъплението на тази книга, което Святият Дух ми потвърди като много навременно и необходимо, аз отново въздигнах всичката си вяра и всичките си помисли към Христовото Съдилище. Защото там оставаха още шест златни брънки на Божията верига, с които Вечният Съдия щеше …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – I ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Не искам да се впускам в подробности относно ужасните отмъщения от дявола, които дойдоха мигновено като демоничен вихър против живота ми. Но моля моят Господ да потвърди на сърцето ти, че Небесният Отец допусна самият дявол и Сатана да се яви против сърцето ми. Отсега искам да …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА II – НАЧАЛО

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА МИЛОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! С толкова много мъка и човешко нещастие е пълен светът, щото не минава и седмица без очите ми да се напълнят със сълзи поради Злото, което връхлита човеците. Не минава седмица, без да забележа клошарите, които ровят с пръчка в боклуджийската кофа на …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VII ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ Братко мой! Верни ми приятелю! Десет години Святият Дух съвършено изпълва сърцето ми за книгите, които пиша. И десет години аз не преставам да се възхищавам на Неговото прекрасно присъствие, което Словото нарича “Божия Благодат”. Беше време в живота ми, когато пастири-наемници проповядваха на сърцето ми, че Божията …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – VI ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ИСТИНА Братко мой! Верни ми приятелю! Представи си как един пленник на дявола е живял толкова години в тъмницата, щото тя вече се е сраснала с всичката му представа за битието. Този пленник никога не е имал друг поглед към света, освен през тъмнината на килията си. Той никога …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – V ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА МЪДРОСТ Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има дума, в която да се събира всичкото духовно падение на човечеството пред Вечния Съдия на Небето, то тази дума е: Сатанизъм! Знаеш ли какво е сатанизмът, братко мой? Това е явното или скрито поклонение и угодничество пред самия Сатана! Няма да …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – IV ГЛАВА

ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БРЪНКАТА НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ Братко мой! Верни ми приятелю! Сега сърцето ми трепти така, както никога не е трептяло. Защото зная, че с тази книга Исус ще сбъдне не само моите мечти, но мечтите на всичките искрени Божии чеда. Мечтите им – да видят осъден и вързан най-големият злодей на земята. Тук, …

Нататък ВЕРИГАТА И ПРИСЪДАТА I – III ГЛАВА