СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО В ЗАЛАТА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ Скъпи мой братко! Приятелю на сърцето ми! Няма да те питам дали знаеш какво значи съблазън, понеже всички ние сме виждали съблазни, не веднъж и дваж в живота си. Но аз непременно ще напомня на всички християни думите на Христос, с които Той ни предупреди в Евангелието: …

Продължете с четенето на СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – IV ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЯ КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪДБИТЕ НА ДЯВОЛА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Цялото ми сърце е преизпълнено с благоговение и преклонение пред моя Господ Исус Христос. Всичките ми помисли и чувства, и изобщо цялата ми същност величае Спасителя на човешкия род. Ние наистина трябва да се отърсим от всичко негативно, тъмно и …

Продължете с четенето на СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – III ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ПЪЛНОМОЩИЯТА, ДАДЕНИ НА ДЯВОЛА И така, скъпи мой братко, аз започвам да описвам видението, което лично за мен беше като падане на люспи от очите ми. Като проглеждане и проумяване на истини, за които съм бил сляп. Но какъв друг бих могъл да бъда, след като колурият за очите ми не е …

Продължете с четенето на СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – II ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

1. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЯВОЛСКИТЕ ЗВЕЗДИ Скъпи мой братко! Верни ми приятелю! Преди да навляза в разтърсващите видения, дадени ми от моя Господ, аз искам да проумееш, че Любовта на Исус към нас е неизразимо по-голяма и по-дълбока, отколкото бихме могли да си помислим и представим. С тази Пламенна и Свята Любов Господ съкруши и …

Продължете с четенето на СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – I ГЛАВА

СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вече зная в сърцето си, че стигнах върха на своето пророческо служение пред Господ Исус Христос. Зная също, че след книгата за “Тъмната сянка на човекоубиеца” мнозина ще решат в сърцата си, че това е краят на писането за Божия пророк. Всъщност – едно такова заключение …

Продължете с четенето на СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ – НАЧАЛО

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНАТА СОЛ “Винаги подправяй ястието си със Сол, за да зажаднееш за най-вътрешното на Божието Присъствие и да го поискаш, но никога не забравяй Присъствените Ми юнци, чрез които ти дадох Солта Си!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Само на Господ и на най-близките около мен е известно през …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – VI ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО МАСЛО “Винаги се помазвай с Маслото Ми, като се изпълваш с Благоуханието му и никога не забравяй Присъствените Ми маслини!” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има Сила, която може наистина да промени човешките сърца и могъщо да влияе на човешките съдби, то несъмнено това е Силата на свидетелствата, …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – V ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНОТО ВИНО “Винаги пий Виното Ми, като се уподобяваш в Страданията на Сина Ми и никога не забравяй Присъствените Ми виночерпци!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да те въведа в следващото от скъпоценните видения на моя Господ, аз искам да дам простор на размишленията, с които Святият Дух …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – IV ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНИЯ ХЛЯБ “Винаги яж Хляба Ми с Любов към Словото Ми и никога не забравяй Присъствените Ми хлябове!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За сетен път дяволът се вкопчва в тялото ми и болезнените му стрели ми докарват прекомерно страдание и угнетяване на душата ми. Но също така и …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – III ГЛАВА

СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СВИТЪКА НА ГОСПОДНАТА ВОДА “Винаги се очиствай чрез Водата Ми и пий от нея, но никога не забравяй Присъствените Ми извори!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Пълен с пределна искреност и с всичката любов, която Исус е положил в сърцето ми, аз искам тази книга да освободи човеците от всичките възможни …

Продължете с четенето на СВИТЪЦИТЕ НА ГОСПОДНОТО НАПОМНЯНЕ – II ГЛАВА