АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

11. ОБРЪЩАНЕТО НА АСИРИЯ КЪМ БОГА Разглеждайки времената след Пришествието на Господ Исус Христос на тази земя ще забележим някои събития и Божии пророчества, показващи, че Божията Милост и Любов ще тържествуват категорично в онова време. Когато Исус Христос се завърне в Славното Си Второ Пришествие, ще стана така, че Той и Църквата ще царуват …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – XI ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – X ГЛАВА

10. РЕКА ЕФРАТ ИЛИ ЗА УЧЕНИЕТО НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ За мнозина може би ще се окаже доста смело да обвързвам една река с учението на човека-Антихрист, но това нито съм го измислил аз, нито пък своеволно съм си го интерпретирал. Аз просто чета Словото на Бога така, щото оставям Той да ви говори, а не умът …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – X ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

9. ИЗРАИЛ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ Ето, че настъпи моментът в тази книга, когато ще говоря за Израил и човека-Антихрист. В много от главите по-напред аз загатнах за това, но тук искам да ви дам един по-ясен поглед върху всичко, което предстои да се случи и е видяно в Библията с Божия пророчески поглед. Нека отворим “Книгата …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IX ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VIII ГЛАВА

8. ЗЛОБНОТО ПЛЕМЕ ПРОТИВ БОЖИИТЕ ПРОРОЦИ В тази книга не мога да оставя неосветлен въпросът с отношението, което мнозина църковни лидери имат към Божиите пророци. Искам да знаете, че по своя духовен статут пророците стоят най-високо в Божия Спасителен план. Някой може да попита: “А не са ли това Апостолите?” Казах - “пророците” и държа …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VIII ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VII ГЛАВА

7. ПОКАЯНИЕТО НА ПЛЕМЕТО ЕФРЕМ Нека внимават на тази глава всички, които търсят Исус. Нека внимават на тази глава всички, които живеят с Исус. Търсещите ще намерят Бога, защото живеещите ще ги заведат при Него. Ние трябва да познаваме пълнотата на Божието сърце и Божията Милост и Благост към грешните. Защото ако някога закоравяване сполетя …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VII ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VI ГЛАВА

6. ПЛЕМЕТО ЕФРЕМ И ДУХОВНОТО ПИЯНСТВО Изучавайки пророците на Стария Завет, ние ще видим, че има отделни личности, върху които Бог има отношение не само към тях, но като към духа, който те олицетворяват. Така ще видим например, че когато Бог се обръща към Яков, няма предвид само сина на Исаак, но и духовното му …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – VI ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – V ГЛАВА

5. ПЛЕМЕТО ЕДОМ И ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ Бог е употребил цялото послание на един Свой пророк, за да ни покаже ролята на едомците при явлението на Антихриста. Днешните потомци на Едом, разбира се, ще отхвърлят това, което ще напиша в тази глава, но аз ще повторя думите на Исус: “Който има ухо да слуша, нека слуша...” и: …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – V ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IV ГЛАВА

4. ПЛЕМЕТО ЕДОМ И ПРЕЗРЯНОТО ПЪРВОРОДСТВО За духовната активност на днешното племе от едомци Апостол Йоан предупреждава: “Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време. От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – IV ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – III ГЛАВА

3. ДУХОВНИТЕ ПЛЕМЕНА НА АСИРИЯ Разглеждайки въпроса за духовните племена, трябва да имаме предвид някои най-важни принципи в духовния свят. Един от тези принципи гласи: Както Исус Христос е Същият, вчера, днес и завинаги, така и дяволът е същият, вчера, днес и завинаги! Дяволът ще си остане дявол и той няма да измисли нищо ново …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – III ГЛАВА

АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – II ГЛАВА

2. ПОРАЖЕНИЕТО НА ЧОВЕКА-АНТИХРИСТ Ето какво е записано за поражението на човека-Антихрист във “Второто послание към Солунците”: “…и тогава ще се яви беззаконният, (човек-Антихрист) когото Господ Исус Христос ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си…” (2 Солунци 2:8) Именно над това явление на Исус акцентират вече следващите …

Нататък АСИРИЯ – ИМПЕРИЯТА НА АНТИХРИСТ – II ГЛАВА