ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – V ГЛАВА

5. ГРЕХОВЕТЕ НА ИРОД И ВЪЗДАЯНИЕТО МУ ОТ БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има отворена врата за дявола, която опропастява и разрушава целия живот на човека, то тази врата се нарича “компромис”. Ето защо самите Ироди са олицетворение на компромис. Те са най-явните представители на онова поколение човеци, които нямат непоколебим дух за …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – V ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ МЕЧ НАД ТИАТИРСКАТА ЦЪРКВА Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се да вярвам, че сърцето ти наистина е преживяло този уникален по рода си заговор на тъмнината. Защото ако нашият Господ казва в Словото Си, че между родените от жени не се е въздигал по-велик от Йоан Кръстител, то имай …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – IV ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – III ГЛАВА

3. АМБИЦИИТЕ НА МАЙКАТА И ТАНЦЪТ НА ДЪЩЕРЯТА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има падение, което съдбоносно да откъсва човешкото сърце от пътищата и съдбите на Бога, то това е мерзостта на човеците да измерват Божиите дела със земни аршини. Защото няма нищо по-лесно и по-пагубно от това - да поставиш човешкия критерий над …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – III ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – II ГЛАВА

2. НЕЧЕСТИЕТО НА ИРОД И ИРОДИАДА Братко мой! Верни ми приятелю! Повече от всичко друго искам да си разбрал думите на Бог Отец пред духа на слугата Му в Божието светилище. Защото Бог е Дух и думите Му са Дух, а не плът. Ето защо, когато със силата на вярата си представиш онази отрязана глава …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – II ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО СЪС СМЪРТТА И ВЪЗНАСЯНЕТО НА ЙОАН КРЪСТИТЕЛ Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега сърцето ти притихне под мощната ръка на Бога. Защото по благоволението на Отца пред теб ще се разкрие тайна, замълчана от векове. С изявяването на тази тайна моят Господ ще унищожи всичките позиции на Езавел. Защото при все, че …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – I ГЛАВА

ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! През първите дни на новата година имах великата привилегия и щастие да общувам с Исус. Така се родиха дълбоки и благословени видения, които описах в книги. Но ето, че когато Господ отново ме призова към Себе Си, аз почувствах товар, който беше много по-тежък от преди. …

Нататък ДЪЩЕРЯТА НА ИРОДИАДА – НАЧАЛО

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – III ГЛАВА

3. “АЗ СЪМ КОРЕНЪТ И ПОТОМЪКЪТ ДАВИДОВ, СВЕТЛАТА УТРИННА ЗВЕЗДА...” ВИДЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА БОЖИИТЕ СИНОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко много са лъчите на Слънцето? Знаеш ли, че когато всеки от нас вдигне погледа си към Небесното светило, ще изпита радост, че улавя в зениците си цял сноп от лъчи? През …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – III ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – II ГЛАВА

2. “ТЕ ВЕЧЕ СА ПОЛУЧИЛИ СВОЯТА НАГРАДА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Една огромна ревност изгаря сърцето ми и всичките ми помисли горят от Огъня на Всемогъщия. Защото, гледайки на измамата и разрушението, дошли към църквите на последното време, аз не мога да не викам. И като викам, не мога да не плача за сетнината …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – II ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

1. ПРЕУМНОЖЕНАТА СКРЪБ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная дали ти разбираш в пълнота какво ще рече да работиш за награда, която Отец ще ти даде чак горе в небесата. Но тук и сега искам да ти кажа, че измежду многото изпитания върху вярата на Божиите чеда - това с Наградата е най-голямото. …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – НАЧАЛО

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ: НАГРАДАТА ОТ ГОСПОДА КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Моето сърце е преизпълнено от щастието, което Исус ми даде да преживея. Щастие, свързано с това да познаваш истински най-големия си приятел. Защото от мига, в който ръцете ми се докоснаха до Духа и Силата на Авраам, аз разбрах в дело и …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА IV – НАЧАЛО