СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – III ГЛАВА

3. “ДОПЪЛНЕТЕ И ВИЕ, ПРОЧЕЕ, МЯРКАТА НА БАЩИТЕ СИ...” Братко мой! Верни ми приятелю! Има една истина, която всички трябва да проумеем и осмислим. И тя е свързана именно с наследството на бащите, сиреч, чедата. Когато моите очи видят някое дете с недъг, Бог мигновено запалва сърцето ми с милост за това създание. Защото то …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – III ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – II ГЛАВА

2. ДУХЪТ И СИЛАТА НА АВРААМ Братко мой! Верни ми приятелю! През всичките години на моята вяра в Исус аз знаех, че трябва да изкача много стъпала от познанието за Бога. Още помня първите си трепети, с които четях “Битие” и мечтаех да бъда като Яков, който видя отвореното Небе и слизащите ангели по стълбата. …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – II ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ВЕЛИКИТЕ В НЕБЕСНОТО ЦАРСТВО Братко мой! Верни ми приятелю! Има мигове на равносметка, когато човек обръща погледа си назад. За да види пътя, който е извървял и делата, които е извършил. Тези мигове в живота не са толкова чести. Те винаги са свързани с някакъв съдбоносен прелом, с някакво ново начало. Така …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – НАЧАЛО

ТРЕТА ЧАСТ: НАСЛЕДСТВОТО ОТ ГОСПОДА КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! След дни на жестоки утеснения и постоянен натиск, аз отново застанах пред Господ Исус с ясното съзнание и непоклатимо убеждение, че трябва да продължа делото, което Той ми е възложил. А това дело, колкото и да е гонено и преследвано от …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА III – НАЧАЛО

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – II ГЛАВА

2. “С ТАЯ НАДЕЖДА НА НЕГО...” Братко мой! Разбра ли това послание, което Господ даде на сърцето ми, а аз сега дадох на твоето сърце? Разбра ли, че Небесният Отец не иска нищо друго от нас, освен да ни види в Съня на Своя Възлюбен Син? А да влезем в тоя Сън ще рече да …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – II ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – I ГЛАВА

1. СЪНЯТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз не зная какво изпитва един астронавт, когато погледне през илюминатора на космическия кораб. Със сигурност сърцето му плува в неописуем възторг от наслада и щастие. Защото този избраник на съдбата вижда с очите си онова, което милиардите долу не биха видели. Но аз смея да …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – I ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – НАЧАЛО

ВТОРА ЧАСТ: СЪНЯТ НА ВЪЗЛЮБЕНИЯ КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благодаря на моя Господ, че отново дойде към сърцето ми, за да ми даде следващите Си видения върху 127 псалом, който е Соломоновата песен на възкачванията. За разлика от всички други водителства, които Исус ми е давал, когато ме е …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА II – НАЧАЛО

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО СЪС СТРАЖАРИТЕ “…ако Господ не опази града, напразно бди стражарят…” (Псалом 127:1) След последните Си думи Исус вече излизаше от оръжейната Зала на Отца, а аз Го последвах. Така двамата отново слязохме в земните места. И ето, че очите ми пак разпознаха представителните къщи на Вавилон, пред чиито врати аз виждах и самите …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – V ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С БОЖИЕТО ВСЕОРЪЖИЕ “Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – IV ГЛАВА

СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ДОМА НА ЗИДАРИТЕ “Ако Господ не съгради дома, напразно се трудят зидарите…” (Псалом 127:1) След последните думи на Исус, Основата под нозете ми видимо се раздвижи. И Господ, като прие отново Образа Си, прегърна мен и двамата ми братя, като ни казваше: “Нека сега ви заведа, за да видите ясно как изглежда …

Нататък СОЛОМОНОВАТА ПЕСЕН НА ВЪЗКАЧВАНИЯТА I – III ГЛАВА