ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 43 ЧАСТ

“И тъй, вярването е от слушане,а слушането – от Христовото слово…”(Римляни 10:17) Мили приятелю в Духа Господен! Послушай и повярвай на посланието от Господ Исус Христос, свързано с изходния път за пленниците на религиозно-демоничната власт на дявола. С това послание Святият Дух ще приготви сърцето ти, за да влезеш в Радостта на нашия Господар през …

Нататък ПОСЛУШАЙ И ПОВЯРВАЙ – 43 ЧАСТ

РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 14 ЧАСТ

“Размишлявай върху това, което ти казвам;и Господ ще ти даде да разбереш всичко…”(2 Тимотей 2:7) Мили приятелю в Духа Господен! Размишлявай върху посланието за фаталното въже на Юда Искариотски. И нека Святият Дух укрепи и утвърди сърцето ти, за да пребъдваш далече по-горе от пътя, съблазните и изкушенията на лукавия. Защото уловените от него са …

Нататък РАЗМИШЛЯВАЙ И РАЗБИРАЙ – 14 ЧАСТ

В ЗАВЕТА НА ПОСЛЕДНИЯ НОЙ

(ПРОРОЧЕСКИ ВИДЕНИЯ ЗА ДЪГАТА НА ПРАВЕДНИТЕ И СЪБЛАЗЪНТА НА НЕЧЕСТИВИТЕ) Мили приятели на служение Мория! Товарът на едно най-радикално и сериозно послание вече е положен от Спасителя в сърцето ми. Аз знаех, че рано или късно Той ще ми даде благодатен сигнал да го напиша. В първите шест месеца на тази година Исус ми заповяда …

Нататък В ЗАВЕТА НА ПОСЛЕДНИЯ НОЙ