ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

6. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - НАЧИНАТЕЛ И УСЪВЪРШИТЕЛ След последните думи на Исус видението с миротворците се прекрати и аз отново се намерих с Него пред последния вързоп от светъл и чист висон, който ръката Господна щеше да разтвори пред очите ми. Изпитвах огромно вълнение, понеже Исус вече ми бе загатнал, че в този вързоп …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – VI ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – V ГЛАВА

5. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - МИРОТВОРЕЦ Ето, че отново Господ ме върна при видението с вързопите със светъл и чист висон. И като протегна ръката Си към следващия вързоп, ми каза: “А сега, Стефане, искам да видиш един от най-удивителните Белези на Обновлението. Белегът, който старото творение никога не е притежавало в пълнота, но на …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – V ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – IV ГЛАВА

4. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - РОДИТЕЛ След видението с творците и красивия Храм, Господ отново ме върна пред вързопите от светъл и чист висон. И като протегна ръка към третия вързоп, ми каза: “А сега се приготви да видиш онази тайна, с която човеците на новата Земя ще пребъдват от род в род и винаги …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – IV ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – III ГЛАВА

3. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - ТВОРЕЦ Миг след вкусването на благословения от Бога плод видението с новата Земя се прекрати и аз отново бях с Господ пред самите вързопи от светъл и чист висон. А тогава Исус протегна ръката Си към втория вързоп. И като го разтвори пред мен, аз видях с очите си свитъци, …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – III ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – II ГЛАВА

2. НОВИЯТ ЗЕМЕН ЧОВЕК - СТРОИТЕЛ И ЗЕМЕДЕЛЕЦ Докато гледах с учудване и възхита на онова, което Господ правеше пред очите ми, аз забелязах как ръцете Му разтвориха вързопа от светъл висон и само след миг вече виждах съдържанието на самия вързоп. А то бе такова, че очите ми наблюдаваха един къс от чисто самородно …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – II ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО ПРЕД ПОРТИТЕ НА НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ Братко мой, нека сега те въведа във виденията, които Исус разкри на сърцето ми. Зная, че е възможно да си бил изобличен от Исусовите думи в предисловието на тази книга. И дори все още да не можеш да преглътнеш истината за допуснатата от Бога трагедия в Америка. Но …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – I ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз зная, че верните с нетърпение са очаквали продължението на тази книга и съм сигурен, че са принасяли молитвите си пред нашия Господ и Бог. Защото след написването на първата част на “Вечните Белези на Обновлението” Сам Исус ми каза, че ще ме посвети във втората. …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО II – НАЧАЛО

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – VI ГЛАВА

6. НЕБЕТО Е ОТВОРЕНО ЗА ТЕБ! Братко мой! Верни ми приятелю! След малко ти ще затвориш първата част от тази книга и дълбоко в сърцето ти ще останат повече отговори и по-малко въпроси. Аз се моля на Исус да те докосне с Неговите думи и да преобрази душата ти. Защото въпреки многото неща, от които …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – VI ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – V ГЛАВА

5. НОВИЯТ НЕБЕСЕН ЧОВЕК - ИЗЯВИТЕЛ НА БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Ето че стигам до кулминацията на небесните видения, които ми даваше моят Господ Исус. Защото Той в Благостта и Милостта Си ми даде да прозра и проумея, че в новото Небе, което Отец създава, границата между Творение и Творец ще е съвършено …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – V ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – IV ГЛАВА

4. НОВИЯТ НЕБЕСЕН ЧОВЕК – СВЕЩЕНОСЛУЖИТЕЛ НА БОГА Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че от виденията, които Господ ми даваше за написването на тази книга, аз усещах как духът ми все повече и повече се отдалечаваше от всичко, свързано със старото битие и със сегашното творение. Нещо повече - усетих в сърцето …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – IV ГЛАВА