ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – III ГЛАВА

3. НОВИЯТ НЕБЕСЕН ЧОВЕК - ХВАЛИТЕЛ НА БОГА Братко мой! Едва ли мога със земни думи да пресъздам Небесни реалности. Но смело мога да потвърдя, че блаженството на Небесния човек превишава многократно което и да е състояние на земния човек. Защото, оковани от затвора на себичната и смъртна плът, ние все още не знаем какво …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – III ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – II ГЛАВА

2. НОВИЯТ НЕБЕСЕН ЧОВЕК - ПОКЛОННИК НА БОГА Ето първата прекрасна картина, която се разкри пред очите ми. Аз виждах стотици хиляди Небесни човеци, облечени в бели мантии, които бяха коленичили пред Тронната Зала на Всемогъщия Отец. Главите на поклонниците бяха обърнати с погледи надолу, към самата повърхност, която беше излята от нежен планински кристал. …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – II ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЯТА С БЕЛЕЗИТЕ В НОВОТО НЕБЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная с каква духовна храна си поддържал Живота на Исус в сърцето си. Аз не зная кой и как ти е проповядвал Небесното Царство на Исус. Но смея да твърдя, че всички ние сме като слепци. И без мощната ръка …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – I ГЛАВА

ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз благодаря на моя Господ и Бог за привилегията да ти дам това пророческо слово. Аз прекланям коленете си пред Този, с Чиято Милост ще бъдат опазени всички, които уповават на праведното Му Име. Защото времето, в което живеем, е пълно със стотици белези на смъртта. …

Нататък ВЕЧНИТЕ БЕЛЕЗИ НА ОБНОВЛЕНИЕТО I – НАЧАЛО

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – IV ГЛАВА

4. ИЗЧАДИЯТА НА ЛЪЖЕПРОРОКА (Пророческо видение за другото благовестие в отстъпилите църкви) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не зная дали можеш да си представиш колко голямо може да бъде проклятието от една земна болест, свързана с тумор. Аз не зная дали можеш да погледнеш на света през съсипаното съзнание на един човек, обречен …

Нататък ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – IV ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – III ГЛАВА

3. ИЗЧАДИЯТА НА ЗВЯРА (Пророческо видение за другия Исус в отстъпилите църкви) Братко мой! Верни ми приятелю! Ако мога само с две думи да ти предам какво представлява всичкото възможно битие на изчадията на звяра, то тези думи са: Власт и богатство! Няма нищо друго, вън от тези думи, за което да мислят поклонниците на …

Нататък ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – III ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – II ГЛАВА

2. ИЗЧАДИЯТА НА ЗМЕЯ (Пророческо видение за другия дух в отстъпилите църкви) Братко мой! Верни ми приятелю! Още в самото начало на пророческите видения, свързани с изчадията на змея, звяра и лъжепророка, аз горещо те моля да се изпълниш със Святия Дух и без Неговото присъствие да не пристъпваш към четене на тази книга. Защото …

Нататък ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – II ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – I ГЛАВА

1. “НЕКА ЗАБЛУДА ДА ДЕЙСТВА МЕЖДУ ТЯХ, ЗА ДА ПОВЯРВАТ ЛЪЖА...” Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има причина днес върху сърцето ми да се стоварва всичката ярост и злоба на лукавия, то тази причина е скрита в делото, с което Бог Отец е натоварил слугите Си пророците. Защото всичките Му слуги стоят в духовния …

Нататък ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – I ГЛАВА

ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Виждаш ли стряскащото заглавие на тази пророческа книга? И знаеш ли що ще рече едно потомство от човеци да бъде определено от моя Господ като поколение от изчадия? Истината е, че духът на думата “изчадие” ще рече извратено потомство, което по-добре никога да не се e раждало. …

Нататък ИЗЧАДИЯТА НА ТЪМНАТА ТРОИЦА – НАЧАЛО

ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С МЕЧА НА БОЖИЯ ЯРОСТЕН ГНЯВ (Или за сетнината на нечестивите поклонници на дявола) Братко мой! Верни ми приятелю! Тази пророческа книга би останала непълна, ако по благоволението на моя Господ Исус Христос не ти разкрия и последното страшно видение, което ми беше дадено в Залата на Божия Яростен Гняв. В пророческите книги, …

Нататък ХВЪРЛЕНИЯТ ЗАР НА СЪБЛАЗЪНТА – VIII ГЛАВА