ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – IV ГЛАВА

4. ТИШИНАТА НА СМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Започваш ли да разбираш за какъв шум и за каква тишина ти говори тази книга? Започваш ли да разбираш, че Святият Дух е не само Свят, но нежен. Толкова нежен и чист, че Неговият полъх трябва винаги да бъде най-желан повик на сърцата ни и най-чиста …

Нататък ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – IV ГЛАВА

ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО С ШУМА НА ОТСТЪПИЛИТЕ ЦЪРКВИ Братко мой! Верни ми приятелю! Знаеш ли колко огромна е измамата на дявола в това последно време? Знаеш ли как духовните сетива на мнозина човеци са така извратени, щото такива отдавна наричат доброто - зло, а злото - добро? Беше време, когато моето сърце се стремеше към шумни …

Нататък ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – III ГЛАВА

ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО С ВОДИТЕ НА ЕФРАТ Братко мой! Верни ми приятелю! Разбираш ли думите на нашия Господ? Разбираш ли, че всички, които се наричаме с Името Му, сме призвани да бъдем като Небесни ангели всред погиващия свят? И в миг, когато сърцата на човеците преливат от светски шум, нашите да преливат от тишината на съвършеното …

Нататък ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – II ГЛАВА

ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ШУМА В НЕБЕТО Братко мой! Аз не зная дали ти си тих или шумен. Аз не зная дали предпочиташ тишината или шума. Но пред Господ и пред Неговата Святост съм длъжен да предупредя сърцето ти с виденията в тази книга. Защото ако има трагедия, която най-малко да е била осъзнавана от падналото …

Нататък ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – I ГЛАВА

ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сега в ръцете ти е попаднала една по-особена книга. Една необикновена книга. Един духовен поглед върху състоянието на нашия дух, от което зависи състоянието на целия ни живот. През последните години на моето общение с Исус аз получих видения, които радикално промениха отношението ми към света, …

Нататък ТИХО ТЕЧАЩИТЕ СИЛОАМСКИ ВОДИ – НАЧАЛО

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VII ГЛАВА

СЕДМА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Разглежда нива и я купува; от плода на ръцете си сади лозе...” (Притчи 31:16) Ето стъпка, която по силата на своето приближаване към Исус няма друга равна на себе си. Божият мъдрец отбелязва, че Истинската Невяста на Господ разглежда нива и я купува, а след това от плода на ръцете си …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VII ГЛАВА

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VI ГЛАВА

ШЕСТА СТЪПКА КЪМ ИСУС “При това, става докле е още нощ, и дава храна на дома си, и определената работа на слугините си...” (Притчи 31:15) Ето една стъпка, приятелю мой, която още повече ще те доближи до Исус Христос. В Неговото Слово има толкова прекрасни послания към теб, щото ще бъде огромна загуба, ако не …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – VI ГЛАВА

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – V ГЛАВА

ПЕТА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Тя е като търговските кораби, - донася храната си отдалеч...” (Притчи 31:14) Тази е една от най-важните стъпки на твоето духовно общение с Исус. Затова ще те моля да хванеш здраво откровението, което ще получиш, за да бъде животът ти в Исус всякога изобилен. И така, ти може би вече се …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – V ГЛАВА

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – IV ГЛАВА

ЧЕТВЪРТА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Търси вълна и лен, и работи с ръцете си това, що й е угодно...” (Притчи 31:13) Вярваш ли, че връзката ти с Исус не е просто Спасение, но е един необикновен живот, пълен с Благодат и Небесни благословения? Аз вярвам в това и желая тук да те насърча. “В какво ще …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – IV ГЛАВА

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – III ГЛАВА

ТРЕТА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Тя ще Му донася добро, а не зло през всичките дни на живота си...” (Притчи 31:12) Тази трета стъпка, ако и да изглежда ясна, е една от най-дълбоките в познаването на Божията Воля. Затова ще те моля да внимаваш в нея. Има нещо дълбоко, скрито в духа на човека, за което …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – III ГЛАВА