СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – II ГЛАВА

ВТОРА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Сърцето на мъжа й уповава на нея; и не ще Му липсва печалба...” (Притчи 31:11) Спомняш ли си, когато беше спасен от Исус? Сигурно е бил чудесен миг, най-чудесният в живота ти. Аз също помня този миг за мен. Виждаш ли сега какво е второто стъпало? Казва се, че сърцето на Исус …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – II ГЛАВА

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – I ГЛАВА

ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ИСУС “Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни...” (Притчи 31:10) Както най-вероятно забелязваш, книгата вече започва своето пътуване към Исус с последната глава от “Притчи Соломонови”. Това не е случайно, защото, както вече имах възможност да кажа, аз разглеждам последните седем стъпки до Исус. Тук ще …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – I ГЛАВА

СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – НАЧАЛО

КАК И ЗАЩО БЕШЕ НАПИСАНА ТАЗИ КНИГА? Приятелю, ти може би вече си се впечатлил от заглавието и с нетърпение отваряш първата страница на тази книга. Тук искам да обясня как се роди тя и защо Бог ми даде вдъхновение да я напиша. Зная, че със сигурност ходиш в някоя църква и принадлежиш към нея. …

Нататък СЕДЕМ СТЪПКИ КЪМ ИСУС – НАЧАЛО

МЪДРОСТТА НА АГУР II – V ГЛАВА

5. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТОТО ВЕЛИЧИЕ И БЛАГОРОДСТВО Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че книгата, свързана със скъпоценните камъни на Отеческото разпознаване стигна до последния камък, който Господ щеше да покаже на сърцето ми. За себе си вече зная, че виденията в тази книга утвърдиха още повече вярата ми. Нещо повече - аз …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – V ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – IV ГЛАВА

4. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА ИЗВЪНРЕДНАТА МЪДРОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Колкото повече Мъдростта на Отца изпълва сърцето ми, толкова повече съм убеден, че ние живеем във времето, когато Бог изковава най-твърдите и най-скъпоценните камъни за Своя Небесен град. Понеже скъпоценността на един камък е не само в неговото благородство, но в твърдостта, която …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – III ГЛАВА

3. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТОТО НАСИЛИЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! За да ми покаже петия от скъпоценните камъни на Отеческото разпознаване, Господ искаше сърцето ми да види неща, които са свързани именно с разпознатото насилие на дявола. Затова, като взе петият камък от Небесната стая на Агур и го прибра в мантията Си, …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – III ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – II ГЛАВА

2. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТАТА НЕПОСТИЖИМОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че от последното изречение на предишната глава до първите думи на тази премина една седмица. Седмица на натиск до пръсване. Седмица на главоболие и болки в костите. Седмица, в която разбрах, че залогът на тази последна пророческа книга е твърде …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ОГНЕНИТЕ КАМЪНИ В НЕБЕСНИЯ ЕРУСАЛИМ След последните Си думи Господ ме прегърна със силните Си ръце, като ме въздигна със Себе Си. И ето, че твърде скоро пред очите ми се появи Небесният Ерусалим... Братко мой! Верни ми приятелю! След стотици видения, дадени ми от моя Господ, аз смея да твърдя, че …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – I ГЛАВА

МЪДРОСТТА НА АГУР II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз зная, че Божиите чеда с нетърпение са очаквали продължението на пророческите видения, свързани с Мъдростта на Агур. И като са принасяли своите молитви за благоуспяването на пророческото слово, са укрепвали сърцата си в трите скъпоценни камъка, които Отец даде на всички нас в голямата Си …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР II – НАЧАЛО

МЪДРОСТТА НА АГУР I – V ГЛАВА

5. СКЪПОЦЕННИЯТ КАМЪК НА РАЗПОЗНАТАТА НЕНАСИТНОСТ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Сърцето ми още стои разтърсено от виденията с поколенията на лукавия, които Исус ми разкри във втория от скъпоценните камъни на Отеческата Мъдрост. Когато човешкото сърце види подобни видения, то не може да не извика към Исус: “Господи мой, защо? Защо са се …

Нататък МЪДРОСТТА НА АГУР I – V ГЛАВА