ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – VII ГЛАВА

7. СЕДМИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! С прекрасното и Съвършено водителство на Исус, аз вече отивам към края на тази пророческа книга. И на всички, които приемат виденията, написани в нея, искам да напомня думите на Апостол Яков: “Всяко дадено добро и всеки съвършен дар е отгоре, и слиза от …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – VII ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – VI ГЛАВА

6. ШЕСТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Ето, че стигнах до шестия от Съвършените дарове на Бога и Отца. Дар, заради който си заслужава да претърпиш всяко гонение и страдание. Дар, в който се открива сетнината на истинската Вяра в Бога. Няма да скрия от теб, че до този час и …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – VI ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – V ГЛАВА

5. ПЕТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Преди да пристъпя към петия от Божиите Съвършени дарове, аз искам да отвориш сърцето си и да благодариш на Исус. Да Му благодариш за всичко, което ни дава. Да Му благодариш за непрестанната и Съвършена грижа, която има за сърцата ни. Защото ти казвам, …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – V ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – IV ГЛАВА

4. ЧЕТВЪРТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Чудесата на моя Господ и Бог нямат край! И с изявата на тези пророчески видения аз напълно разбирам думите на Апостол Павел, че гледайки на Господната Слава ние ще се преобразим в Христовия Образ. Според както е писано: “А ние всички, с открито лице, …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – IV ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – III ГЛАВА

3. ТРЕТИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз благодаря с цялото си сърце на моя Господ, че ми дава чудесната привилегия да проглася това Небесно послание, свързано със Съвършените дарове, с които Небесният Отец издига сърцата ни при Себе Си. Но сега искам да знаеш, че видението с третия дар твърде …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – III ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – II ГЛАВА

2. ВТОРИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Господ отново ме беше върнал във водите на Извора, които изпълваха стаята на Божиите Съвършени дарове. А аз, запленен от невероятната Небесна пълнота и щастие, гледах второто от седемте златни ковчежета. И ето, че за втори път Спасителят ме подкани, като протегна ръката Си …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – II ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – I ГЛАВА

1. ПЪРВИЯТ ОТ БОЖИИТЕ СЪВЪРШЕНИ ДАРОВЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз все така стоях във водите на Извора до моя Господ Исус Христос, а очите ми – вперени в златните ковчежета, копнееха да надникнат в тях и да видят Божиите Съвършени дарове. И ето, че Господ ми даде знак с ръката Си, като ми …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – I ГЛАВА

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – ПРЕДГОВОР

ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Братко мой! Верни ми приятелю! Много пъти съм искал да разбера какъв е този Божий Избор, това предузнание, и тази Воля на Небесния Отец да ме поставя като прицел на всичката Си Благост и Милост. Но сега ти казвам, че ако Бог е поревнувал за мене, то е, понеже някъде в …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – ПРЕДГОВОР

ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – НАЧАЛО

“Тогава царят ще рече на тия, които са от дясната Му страна: Дойдете вие благословени от Отца Ми, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте; гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и …

Продължете с четенето на ДОЙДЕТЕ ВИЕ, БЛАГОСЛОВЕНИ! – НАЧАЛО

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – IX ГЛАВА

9. ВИДЕНИЕТО С ИСУС В ТЪМНИЦАТА (ШЕСТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ето, че дойдох до последното видение в тази книга, която намирам за по-съдбоносна от много предишни. Защото всеки от нас един ден ще плати за делата, които е вършил. Сам Господ казва това в “Откровението”: “Който върши неправда, нека …

Продължете с четенето на ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – IX ГЛАВА