СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

4. СВЯТОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ Усещаш ли дъха на Скритата Манна, братко мой? Усещаш ли онази превелика радост и надежда, че Господ ни е избрал, за да бъдем украшения на Славата Му и избрани скъпоценности на Небесния Ерусалим? Ето, с искреност свидетелствам на сърцето ти, че тази последна …

Продължете с четенето на СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – III ГЛАВА

3. ВИСОЧИНАТА И ТВЪРДОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СЪВЪРШЕНОТО ОТДЕЛЯНЕ НА ЦЪРКВАТА ОТ ДУХА НА СВЕТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Не вярвай на никой безумен човек, който реши да ти хвали пясъчния си дворец и да те убеждава, че мястото ти е сред пясъка. Не приемай в сърцето си свидетелствата и религиозните кампании …

Продължете с четенето на СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – III ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – II ГЛАВА

2. “НА ТАЯ КАНАРА ЩЕ СЪГРАДЯ МОЯТА ЦЪРКВА” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз нямам никакво намерение да убеждавам когото и да било колко фатален е пясъкът, върху който мнозина устройват живота и съдбата си. В крайна сметка на тях така им харесва и това е техният начин да изразят свободната си воля. Но …

Продължете с четенето на СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – II ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – I ГЛАВА

1. ПОСЛЕДНОТО СЪДБОНОСНО ПРЕСЯВАНЕ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Приготви се да прочетеш тази пророческа книга с необходимата духовна сериозност и отговорност, на които си успял да възпиташ сърцето си. Защото изречените тук духовни истини ще бъдат едни от най-съдбоносните, които си получавал от Господа. Аз няма да ти спестя никоя трудност. И всичко …

Продължете с четенето на СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – I ГЛАВА

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Имам потвърждение в сърцето си от моя Господ и Спасител, че след всичкото изобилие от пророчески видения и Небесни послания, сега предстои най-трудният етап в съдбата на Божиите чеда. Този най-труден етап се дължи на факта, че Исус е извървял всичкия възможен път до нас, а …

Продължете с четенето на СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – НАЧАЛО

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – IV ГЛАВА

4. ОСНОВАНИ НА КАНАРАТА Скъпи ми приятелю! След малко ти ще затвориш тази книга и аз искам да не я забравиш никога. Рядко Господ се открива в такава Благодат на човеците и е много важно, когато Той ни говори, да бъдем както библейската Мария, да седнем в нозете Му и да вземем добрата част, Словото, …

Продължете с четенето на ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – IV ГЛАВА

ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – III ГЛАВА

3. ДУХОВНИТЕ СТИХИИ НА ДЯВОЛА Нека сега, братко мой, те направя свидетел на най-удивителната мъдрост, която сърцето ми е получавало от Господ. Знаех, че Исус беше допуснал върху мен утеснението от всякакви вълни на света, за да извикам към Него и да ми разкрие велики и тайни неща, които не зная. И действително, че Той …

Продължете с четенето на ЗА КАНАРАТА И ПЯСЪКА – III ГЛАВА