ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VIII ГЛАВА

8. ВИДЕНИЕТО С БОЛНИЯ ИСУС (ПЕТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Братко мой! Верни ми приятелю! Искам твърде много да внимаваш на това видение с болния Исус. Защото ако Той беше болен и не Го споходиха, то и мнозина от нас също ще бъдат болни и няма да бъдат споходени. За да допълнят нечестивите онази мярка, заради …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VIII ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VII ГЛАВА

7. ВИДЕНИЕТО С ГОЛИЯ ИСУС (ЧЕТВЪРТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има по-тъжна и скръбна книга, която да съм писал през живота си от тази, в която Господ показва на сърцето ми смъртоносните грехове на неразпознаването. Истината е, че ако всички ние пребъдвахме с Исус в небесните места, то …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VII ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО СЪС СТРАННИЯ ИСУС (ТРЕТИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Братко мой! Верни ми приятелю! Святият Дух отново ме беше върнал в огнената стая на Божия Гняв. И сега очите ми гледаха на най-омразният от възбудителите на Гнева, който беше кесията със сребърниците. Тая кесия, която Господ през годините беше пронизвал толкова много с Меча Си. …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – VI ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЖАДНИЯ ИСУС (ВТОРИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Братко мой! Верни ми приятелю! Святият Дух отново ме върна в огнената стая на Божия Гняв. И аз вече гледах втория от възбудителите, който беше мех с вино. Така, без всякакво бавене, аз докоснах меха с ръка, а тогава за втори път през сърцето ми премина …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – V ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО С ГЛАДНИЯ ИСУС (ПЪРВИЯТ ГРЯХ НА НЕРАЗПОЗНАВАНЕТО) Братко мой! Верни ми приятелю! Само Господ може да потвърди на сърцето ти какво ми е коствало, за да протегна ръката си към всеки от злите възбудители на Божия Гняв. Защото от мига, когато ги видях, аз вече ги мразех и презирах с всичката сила на …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – IV ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО В БОЖИЕТО СВЕТИЛИЩЕ Братко мой! В мига, когато Господ започна да говори на сърцето ми, за да ми разкрие всичките шест гряха на неразпознаването, Той имаше твърде велика Скръб, запечатана на Лицето Си. И аз, като погледнах на Скръбта Му, за сетен път почувствах себе си като безполезен слуга, който е бил удостоен …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – III ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – II ГЛАВА

2. “ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ!” Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз не искам тази книга да те плаши или ужасява, но да те направи трезвен и бдителен. Защото ако някой знае и помни, че живее в подножието на вулкан, то той би внимавал, за да чуе всеки тътен или бучене. Колко обаче …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – II ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ДРЕВНИЯ ПОМПЕЙ И ИЗРИГВАНЕТО НА ВЕЗУВИЙ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ние живеем в твърде страшно и ужасно време. Време, което усърдно крие всичките белези на развалата и гнилотата с измамен блясък и привидно спокойствие. Мнозинството човеци в това време са станали пленници на сатанинската измама, че няма сетнина, възмездие и …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – I ГЛАВА

ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – НАЧАЛО

“Тогава ще рече и на тия, които са от лявата Му страна: Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахранихте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница бях, и не Ме посетихте. Тогава …

Нататък ИДЕТЕ СИ ОТ МЕНЕ, ВИЕ ПРОКЛЕТИ! – НАЧАЛО

СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА

4. СВЯТОСТТА НА КАНАРАТА ВИДЕНИЕ ЗА СКЪПОЦЕННИТЕ КАМЪНИ ОТ НАЧАЛОТО ДО КРАЯ Усещаш ли дъха на Скритата Манна, братко мой? Усещаш ли онази превелика радост и надежда, че Господ ни е избрал, за да бъдем украшения на Славата Му и избрани скъпоценности на Небесния Ерусалим? Ето, с искреност свидетелствам на сърцето ти, че тази последна …

Нататък СЪГРАДЕНИ НА КАНАРАТА – IV ГЛАВА