ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

4. СМЕСЕНОТО ВИНО НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Човекът може да преживее много докосвания от Бога. И сърцето му може да се наслади от красотата на много видения. Но сега, когато вълнението пулсира с Огъня на Отец в сърцето ми, аз вече зная, че преживях най-истинското и най-прекрасното видение и докосване от моя …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – IV ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

3. ЖЕРТВЕНИЯТ ЮНЕЦ НА МЪДРОСТТА И така, скъпи ми братко, аз и Мъдростта отново стояхме пред самото Божие Светилище. И там, сред Светлината, примесена с огън, сърцето ми отново чу Гласът на Отец, Който ми казваше: “Ето, че сега Аз ти давам най-благословения и помазан достъп до Моето Светилище. Защото трябва да видиш със сърцето …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – III ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – II ГЛАВА

2. ОБЯДЪТ НА БОГ ОТЕЦ Братко мой! Верни ми приятелю! Аз зная, че след виденията с Господния Ден сърцата на Божиите Верни чеда вече никога няма да бъдат същите. Защото дълбоко в тях Божията Мъдрост ще положи копнеж по Святите обиталища на Бога и Отца. И онази прекрасна дума, която ние наричаме “общение”, ще бъде …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – II ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – I ГЛАВА

1. ВИДЕНИЕТО С ГОСПОДНИЯ ДЕН Братко мой! Верни ми приятелю! Точно сега аз се моля с най-горещите думи на сърцето си и прося от Господ всичката Благодат и Сила, които са нужни на вярващото сърце. Защото ние имаме живите води на Отца не само, за да вярваме в Неговия Син. Ние имаме тези живи води, …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – I ГЛАВА

ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че от мига, в който Господ Исус разкри на сърцето ми стълповете на Божията Мъдрост, моят живот се промени. Оня жадуван и бленуван път към Божието Светилище вече имаше съвършено ясни контури пред сърцето ми. Аз разбрах от Господ, (а вярвам, и ти) …

Нататък ТРАПЕЗАТА НА МЪДРОСТТА – НАЧАЛО

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – X ГЛАВА

10. СТЪЛПЪТ НА ИСКРЕНОСТТА Ето, че Господ вече ме водеше към последният стълп на Мъдростта. Но миг, преди аз отново да го докосна с ръцете си, очите ми срещнаха Исусовите. А така забелязах, че дълбоките и прекрасни зеници на Господ бяха пълни със сълзи. Това ме смути и аз съвсем тихо Го попитах: “Исусе! Наскърбих …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – X ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

9. СТЪЛПЪТ НА ПРИМИРЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! За много от пророческите книги, дадени ми от Исус, аз казвах, че са граница на всяко съвършенство. Но сега, след видението с пълнотата на Мъдростта вече зная, че Божието съвършенство няма граници. И ако устата Господни обещаха, че Божиите чеда ще шестват от Слава в Слава, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IX ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VIII ГЛАВА

8. СТЪЛПЪТ НА ПЪЛНОТАТА Миг преди ръцете ми да докоснат петия от стълповете на Божията Мъдрост, Господ отново вдигна ръката Си, като ми каза: “Този е стълпът на най-голямата възможна пълнота от Божията Мъдрост. И затова при допира на сърцето ти до него ти отново ще преживееш видение, в което Аз ще ти разкрия нещата, …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VIII ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VII ГЛАВА

7. СТЪЛПЪТ НА УМОЛЯВАНЕТО След последните думи на Исус тялото ми възвърна естествените си форми и аз с вълнение се приближих към следващия от стълповете на Мъдростта. Миг, преди да го докосна с ръцете си, Исус вдигна ръката Си, като ми каза: “Този стълп, момчето Ми, е по-особен. Затова се приготви да изживееш едно ново …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VII ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VI ГЛАВА

6. СТЪЛПЪТ НА КРОТОСТТА Едва отпуснал дланите си от допира със стълпа на Миролюбието аз с вълнение прекрачих до следващия стълп, който беше стълпът на Кротостта. И като гледах очите на Исус, които ме подканяха да докосна стълпа, аз вече допирах дланите си до Небесния мрамор. В този момент с мен се случи нещо чудно …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – VI ГЛАВА