МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – V ГЛАВА

5. СТЪЛПЪТ НА МИРОЛЮБИЕТО След думите на Господ ние се приближихме до стълпа на Миролюбието. И аз протегнах ръцете си към самия стълп, както сторих и първия път. А от допира на ръцете ми със самия стълп стана така, щото усетих в сърцето си прилив от вълни на могъщо Божие течение. Тези вълни буквално потопиха …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – V ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IV ГЛАВА

4. СТЪЛПЪТ НА ЧИСТОТАТА След думите Си Исус отново хвана ръцете ми и само след миг ние се намерихме пред мраморните стълпове на Мъдростта. А Господ ми посочи първият стълп, който бе стълпът на Чистотата, като каза: “Докосни го! И нека сърцето ти се допре до пълнотата, която ти дава Моят Отец и Бог…” След …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – IV ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – III ГЛАВА

3. СТЪЛПОВЕТЕ НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Имало е мигове в живота ми, когато съм искал да захвърля всичко и да се върна назад. Имало е мигове, когато натискът върху душата ми е ставал толкова жесток, щото алтернативата на смъртта е била желателен изход за мен. Защото, ходейки с Исус, аз винаги съм …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – III ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – II ГЛАВА

2. ДОМЪТ НА МЪДРОСТТА Братко мой! Верни ми приятелю! Ако има нещо, за което съм готов да стоя в молитва и ридание пред Бога, то това е Божиите чеда да бъдат закрепени от Него с такава Сила, че никога Божията Мъдрост да не изчезне от живота им. Защото е страшно да останеш на онзи жалък …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – II ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – I ГЛАВА

1. ЧЕДАТА НА МЪДРОСТТА След последните думи на Исус пред очите ми се разкри видение. Аз и Господ се намирахме на твърде оживен пазар, където гъмжеше от хиляди хора. А Исус вдигна дясната Си ръка и посочи с показалец напред, като ми каза: “Наблюдавай какво ще стори Божията Мъдрост. Защото, ето, тя е всред човешките …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – I ГЛАВА

МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Братко мой! Верни ми приятелю! Искам да знаеш, че ако има нещо, което трябва да спечели нашето възхищение и преклонение, то това е Божията Мъдрост. Защото светът гъмжи от хиляди мъдрости, но всички те са обречени да се прекратят. За да остане единствената възможна Мъдрост, която е отгоре. През изминалите години Господ …

Нататък МЪДРОСТТА, КОЯТО Е ОТГОРЕ – НАЧАЛО

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – III ГЛАВА

ПОКОЛЕНИЯ В ПРЪСТТА ИЛИ ПОКОЛЕНИЕ В ДУХА? Братко мой! Верни ми приятелю! Изпълнен с Мъдростта на Духа, Соломон някога записа: “Бой, който наранява, и удари, които стигат до най-вътрешните части на тялото, очистват злото…” (Притчи 20:30)  Аз нямам никакво съмнение, че за мнозина тази последна пророческа книга е била именно като нараняване, като бой от …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – III ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ЗА СМЪРТОНОСНИТЕ ПОРОЦИ НА ЧОВЕШКИТЕ СЪРЦА (ПОСЛЕДНИТЕ СЪЛЗИ НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Човек трябва твърде много да обича Господ и да се остави от всичко на този свят, за да разбере и проумее Сърцето Му. Години наред аз слушах думите на Исус и приемах с вяра виденията Му. Години наред …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – II ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – I ГЛАВА

ЗА ВЕЧНИЯТ ДОМ НА НЕЧЕСТИВИТЕ (ДЕВЕТАТА СЪЛЗА НА ХРИСТОВАТА СКРЪБ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Вярваш ли, че Господ е пролял много сълзи за нас? Вярваш ли, че в Неговото Сърце има Милост, огромна като океан? Казвам ти, че в Небето няма нито един ангел или праведник, който да злорадства и да се радва …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – I ГЛАВА

ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – НАЧАЛО

ВИДЕНИЕТО С ВЕЗНИТЕ НА СЪДБАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! По Волята на Господ Исус Христос, Алфата и Омегата, аз ти предавам последните Му видения и думи, свързани с дните на Злото и с царството на идещия Антихрист. Затова в началото на тази трета част искам да ти кажа, че за откровенията и виденията, …

Нататък ДНИТЕ НА ЗЛОТО III – НАЧАЛО