ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – VI ГЛАВА

6. ВИДЕНИЕТО С ЙОСИФОВИЯ ПЕРИОД НА ИЗРАИЛ (ПОКРИВАЛОТО, ПРЕОБРАЗЕНО В БЛАГОЧЕСТИЕ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Едва ли има по-вдъхновен и благословен път от този – да разкриваш отделните късчета от цялата велика картина на Божията тайнствена Премъдрост. Прекрасното на тази картина е усещането, че което и късче от нея да докоснеш, винаги от …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – VI ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – V ГЛАВА

5. ВИДЕНИЕТО С ЙОСИФОВИЯ ПЕРИОД НА ЦЪРКВАТА Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Събере ли усилията на верни сърца и единомислието на човеци, посветени в един проект, едно общество би могло да постигне значителен успех. Защото няма по-градивна сила от тази на хора, съгласни в една кауза и отстояващи едно намерение. През всичките години на …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – V ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – IV ГЛАВА

4. ВИДЕНИЕТО СЪС СИНОВЕТЕ НА ЦАФНАТ-ПАНЕАХ (ПЛОДОВЕТЕ НА БЛАГОЧЕСТИВИЯ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Аз се моля на моя Господ да те загърне в Святия Си Дух и да ти даде да преживееш виденията в тази книга като мехлем, с който Бог е силен да изцели сърцето ти от всички поражения и злини, които …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – IV ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – III ГЛАВА

3. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНИЩАТА НА ФАРАОН (ПРЕДУЗНАТОТО ОТ БОГ ОТЕЦ) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Когато насоча своите трепети към Небето и започна да мисля за Всемогъщия и Свят Бог, Който с пламенна Любов и безпределен Разум е създал Своите творения, то тогава земният свят край мен избледнява и нищо в него не заслужава …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – III ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – II ГЛАВА

2. ВИДЕНИЕТО СЪС СЪНИЩАТА НА ВИНОЧЕРПЕЦА И ХЛЕБАРЯ (ЗАЛОГЪТ НА БЛАГОЧЕСТИЕТО) Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Ако някой човек е прицел на Божието Благоволение и посочване, то такъв непременно ще извърши всичко, за което е бил посочен от Бога. Без да имат никакво значение обстоятелствата и сътресенията. Без по никакъв начин да повлияят съпротивленията …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – II ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – I ГЛАВА

1. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ОКОВИТЕ И ТЪМНИЦАТА Братко мой! Верни ми приятелю! Има една страшна агония за оня, който е попаднал в религиозна тъмница. Тази тъмница е много по-угнетяваща отколкото който и да било земен затвор, понеже в нея се подлагат на върховно изпитание вярата, надеждата и любовта на духовния човек. В няколко книги по-назад …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – I ГЛАВА

ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Дългоочакваната втора част на книгата за “Цафнат-панеах” е вече в ръцете ти. Аз няма надълго и широко да ти споделям какво ми костваше написването на тези видения, защото над мен има един велик и прекрасен Господ, Който е силен да потвърди всичкото злострадание на пророка Си. …

Продължете с четенето на ЦАФНАТ-ПАНЕАХ II – НАЧАЛО