НЕЧЕСТИВИЯТ СВЯТ

Какво ли още да дочака душата ми от този свят? Сгъстява се ужасен мракът и тръгва времето назад към вече минали години на страшни битки и войни, където в черните руини душите вдигат си стени. Ще имам ли в сърцето сила подобна скръб да издържа? Не е ли вече покосила света най-гнусната лъжа? Лъжата, че …

Нататък НЕЧЕСТИВИЯТ СВЯТ