ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – VII ГЛАВА

СЕДМА БЕСЕДА: ПОКОРЕНИ НА ИСУС В живота на християнина непременно идва ден, когато той се изпълва с убеждението, че неговото място за цял живот е в редиците на Божията армия. Това е денят, когато Святият Дух е поел контрол върху цялата му личност. Основният мотив на Божията Сила, която изпълва личността на повярвалия, е Любовта. …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – VII ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – VI ГЛАВА

ШЕСТА БЕСЕДА: ЗАКОНЪТ НА СЛОВОТО Има случаи в живота, когато ни налягат мъката и отчаянието. Тогава сме в ситото на дявола и той е решен на всяка цена да победи вярата ни в Исус. В такива мигове парливи въпроси бодат като остен душите ни и ние нямаме покой. “Защо, Господи? Каква е тази дяволска сила? …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – VI ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – V ГЛАВА

ПЕТА БЕСЕДА: ЗА ДУХОВНАТА ГОЛОТА От разсъжденията в предишната беседа възникват много въпроси, на които голям брой от християните не могат да дадат отговор. Най-често повярвалият се мотивира с думите: “Аз приех Исус Христос за мой Господ и Спасител, но все още продължавам да греша... Все още не владея езика си, чувствата си, емоциите си... …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – V ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – IV ГЛАВА

ЧЕТВЪРТА БЕСЕДА: С ПРОСТЕНИ ГРЕХОВЕ Когато Господ Исус ни прости греховете, то това не е просто словесна декларация и обещание. Бог действително извършва в нас нещо чудесно и тази беседа ще разкрие това малко по-обстойно. Грехът е тежък удар против нашата душа. Тя е, която съгрешава против Бога и ближните. Но какво всъщност е човешката …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – IV ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – III ГЛАВА

ТРЕТА БЕСЕДА: ДА ПОЗНАВАМЕ БОГ Когато повярваме в Исус ние ставаме нови създания. Във всеки от нас Бог ражда един нов духовен човек, на когото му предстои да расте, за да придобие онова християнско пълнолетие, в което мощно ще бъде употребен за Божията Слава. Всеизвестно е, че бебетата са в пелени, а децата - при …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – III ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – II ГЛАВА

ВТОРА БЕСЕДА: ТАЙНА ЛИ Е ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ? Този въпрос би учудил мнозина хора поради факта, че когато чуят за Исус Христос в представите им това се свързва с Тайната вечеря. Всички, малко или много, сме виждали религиозни картини на тази вечеря и в мнозина от нас се е затвърдило впечатлението, че наистина става дума за …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – II ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – I ГЛАВА

ПЪРВА БЕСЕДА: НА КОГО ДА ОТВОРИМ ВРАТАТА? Днес Исус ни вика. И няма човек, за когото Небесният Отец да не е приготвил покана. В настоящата беседа ще видим как Бог кани човека в Небесното Царство на Господ Исус Христос и защо мнозина не могат да приемат тази покана. Като начало нека знаем, че: Бог е …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – I ГЛАВА

ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – УВОД

БИБЛЕЙСКИ БЕСЕДИ ЗА МЛАДЕНЦИТЕ ВЪВ ВЯРАТА (ПЪРВАТА НАПИСАНА КНИГА ОТ ГОСПОДНИЯ СЛУГА ПРЕ3 1993 Г.) ПЪРВА ЧАСТ: ДА ПОВЯРВАШ В ИСУС! УВОД Забързани в напрегнатото си ежедневие, прекосяваме месеците, седмиците, дните и часовете, отредени ни по Волята на Всевишния Бог. И това прекосяване е като диря, оставена от катер върху водите на морската повърхност. Минути …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – I ЧАСТ – УВОД

ИСУС Е В ТЕБ – НАЧАЛО

КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ Нуждата от духовна литература винаги е стояла като проблем в живота на човека. Непознаването на Бога и Неговите духовни закони е причина за всяко човешко нещастие и скръб, за всяка болест и грях, за провалените житейски планове и намерения на мнозина от нас. Съдбата поваля онези, които не познават начините за нейното преобръщане …

Нататък ИСУС Е В ТЕБ – НАЧАЛО

ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – VIII ГЛАВА

8. ЗАЩИТНИЦИТЕ И СТРАЖИТЕ НА ЦЪРКВАТА (МАНТИИТЕ, КАТО ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ВОЛЯ НА ОТЕЦ, СИН И СВЯТИЯ ДУХ) Времето неизбежно следва своя ход. Едни човеци измерват неговата продължителност с онова, което са извършили, а други - с това, което са пропуснали. Бог измерва времето единствено чрез онова, което говори Словото Му. Този свят няма вечно да продължава …

Нататък ОБЛЕЧИ СВОЯТА МАНТИЯ! – VIII ГЛАВА