ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

IV. ПРЕЛИВАЩАТА ЧАША Братко мой! Верни ми приятелю! Всички по един или друг начин сме били залъгвани от вятъра на всякакви човешки учения. Всички по един или друг начин сме били пленници на човешката заблуда. И като сме стояли в събранието, гледали сме на дипломирания проповедник на амвона, който след половин час вече издиша и …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – IV ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – III ГЛАВА

III. ПЕТТЕ РАСТЕНИЯ НА БОЖИЕТО СВЯТО МИРО След тези думи Господ хвана ръката ми, тъй че двамата излязохме от стаята на Мировареца. И като преминахме покрай Огнището на Ариил и Божия слуга Давид, продължихме нататък, докато накрая спряхме. И ето, че Исус простря ръка, като докосваше главата ми. А тогава пред сърцето ми се появи …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – III ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – II ГЛАВА

II. ЕЛЕЯТ НА БОЖИЕТО БЛАГОВОЛЕНИЕ Братко мой! Верни ми приятелю! През изминалите години на моето служение към Бога аз винаги съм изпитвал силен трепет и благоговение, когато стане дума за Божието помазание. Нещо повече - зная за себе си, че без Божието помазание аз просто бих бил една земна черепка, пръст и пепел, прах и …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – II ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_3

3. ТРАПЕЗАТА НА ПОСВЕЩЕНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Нека сега да ти разкрия и последната от трапезите на Господ. Защото това е трапеза по Божието предузнание и в нея участват онези, които Бог е избрал според Собствената Си Воля и Личен Суверенитет. Зная, че е възможно да ме попиташ: “Защо ще ми разказваш за …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_3

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_2

2. ТРАПЕЗАТА НА БЛАЖЕНСТВОТО Братко мой! Верни ми приятелю! За кой ли път в живота си аз трябваше да призная в сърцето си, че съм сляп за истините на Живото Евангелие. За кой ли път трябваше да проглеждам като слепеца Вартимей, за да видя, че наистина на брега на Тивериадското езеро Исус бе дал Небесна …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_2

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_1

1. ТРАПЕЗАТА НА УВЕЩАНИЕТО Братко мой! Верни ми приятелю! Искам твърде много да внимаваш на това видение и на всичко, което Господ ще ти открие чрез него. Защото в това последно време мнозина са изгубили именно Трапезата на Увещанието. Те са забравили как във всичките си послания Апостол Павел говореше за силата на Увещанието. Те …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА_1

ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА

I. ГОСПОДНАТА ТРАПЕЗА Братко мой! Верни ми приятелю! Има много причини, които карат дявола да побеснява и да бъде съкрушен в нечестивите си помисли. Има много примери и свидетелства на Святата и чиста Божия Любов, които остават като кървящи язви върху сърцето на лукавия. В крайна сметка дяволът винаги ще бъде съкрушаван от Бога, защото …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – I ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

КЪМ СЪРЦЕТО ТИ Скъпи ми братко! Верни ми приятелю! Преди да разкрия пред теб виденията на тази последна част от книгата “Пастир мой”, аз издигам ръцете си към моя прекрасен и Благодатен Спасител, за да Му благодаря за всички думи на Вечен Живот, с Които Той изпълни сърцето ми. Защото днес радостта ми е пълна. …

Нататък ПАСТИР МОЙ III – НАЧАЛО

ПАСТИР МОЙ II – III ГЛАВА

III. НЯКОЛКО ДУМИ НА УТЕХА КЪМ ТЕБ! Усети ли Жезълът на Мира, братко мой? Или си усетил Тоягата Благост?… Не мисли, че е било различно с другите Господни овце на друго време и място! Към всички тях Исус се е явявал така, както се яви и на слугата Си Давид в Небесния Псалом. И пак …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – III ГЛАВА

ПАСТИР МОЙ II – II ГЛАВА

II. ЖЕЗЪЛЪТ И ТОЯГАТА НА ПАСТИРЯ Братко мой! Верни ми приятелю! Иска ми се никога да не забравяш за тези видения от долината на мрачната сянка. Защото тия трите – гордостта, сребролюбието и неблагодарността – помрачават смъртоносно човешкото сърце. Не че няма и други мрачни сенки или ужасни въздействия от силите на Злото. Защото бих …

Нататък ПАСТИР МОЙ II – II ГЛАВА