ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Дървото на Живота! С това послание Святият Дух ще направи това скъпоценно Дърво достъпно за сърцето ти. За да пристъпиш към него с Вярата на Исус и да имаш Вечен Дял сред Божиите …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ