ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 11 ЧАСТ

“Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов…”(2 Тимотей 2:3) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано със Светлините на Сион! С това послание Святият Дух ще ти даде Огъня, с който да се влюбиш в Съвършените Дарове на Бог Отец. И като превъзмогнеш над всички съблазни и изкушения на …

Нататък ПРЕТЪРПЯВАЙ И ПРЕВЪЗМОГВАЙ – 11 ЧАСТ

ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

Мили приятели на служение Мория! Пред Святия и Всемогъщ Бог на живота ми, а и пред собствената си вяра и съвест, дължа написването на това послание, за да предупредя с него всички противници на пророческото благовестие. Защото нямам правото да им спестя Истината за хлъзгавия лед, върху който стъпват и духовното крушение, към което категорично …

Нататък ЗА ИЗЛЪГАНИТЕ ПСЕТА И БЕЗПОЛЕЗНИТЕ КОРИСТИ

ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ

“Подвизавай се в доброто войнстване на вярата…”(1 Тимотей 6:12) Мили приятелю в Духа Господен! Приеми посланието от Господ Исус Христос, свързано с Дървото на Живота! С това послание Святият Дух ще направи това скъпоценно Дърво достъпно за сърцето ти. За да пристъпиш към него с Вярата на Исус и да имаш Вечен Дял сред Божиите …

Нататък ПОБЕЖДАВАЙ И ПРОСЛАВЯЙ – 14 ЧАСТ